Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
konzultacni seminar a panelova diskuse k upla tnovani a vzajemnym vazbam predpisu o dph da ni z prijmu pravnickych osob a ucetnictvi za rok 2021 a v ro

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022 # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: *
Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku, * uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní, * sazby daně v roce 2021 a 2022, * osvobození od daně při dovozu zboží, * přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, včetně zvláštního režimu při dovoz zboží nízké hodnoty a dovozního režimu, * změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022, * rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS). ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (zejména obchodních společností a družstev), a to nejen pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2021, ale i informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2022, a to zejména: * Připomenutí nejdůležitějších změn z posledních schválených novel ZDP se zaměřením na DPPO - uplatnění daňové ztráty zpětně - stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek - přechodné a trvalé změny v odpisování majetku * Informace o připravovaných změnách ve zdaňování příjmů – dočkáme se zjednodušení úpravy? * Aktuálně k úpravám - výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů - pohledávkám, hmotnému majetku - problematice výrobku plnícího funkci stavby a správnému postupu při provádění technického zhodnocení nad rámec dohodnutého nájemného - klíčovým znakům mzdového plnění a benefitů, zejména k problémovým oblastem z hlediska zdanění PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2021, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2021 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na: - rekapitulace významných změn v účetních předpisech - vybrané účetní metodické problémy (účtování výzkumu a vývoje, kurzové přepočty, kurzové přepočty záloh a časového rozlišení, účtování zákaznických věrnostních programů atd.) - vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek, - další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Obsah kurzu - školení     Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku, * uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní, * sazby daně v roce 2021 a 2022, * osvobození od daně při dovozu zboží, * přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, včetně zvláštního režimu při dovoz zboží nízké hodnoty a dovozního režimu, * změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022, * rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS). ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (zejména obchodních společností a družstev), a to nejen pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2021, ale i informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2022, a to zejména: * Připomenutí nejdůležitějších změn z posledních schválených novel ZDP se zaměřením na DPPO - uplatnění daňové ztráty zpětně ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstevIng. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPHIng. Petr Ryneš - auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Konzultační seminář


Leden 2022 # Cíle kurzu: Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. 2022, případně nabyly účinnosti během roku 2021. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd. Popis: Komu je ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Leden 2022 # Cíle kurzu: Seznámíte se změnami, které v oblasti účetnictví a daní nastanou v roce 2022. Přednáší daňová a účetní poradkyně. Kurz obsahuje prostor pro dotazy posluchačů. Popis: Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit nejen s novinkami v daních a účetnictví platnými od 1.1.2022, ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Březen 2022 # Beneopedie® představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Beneopedie je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít. Zahrnuje mj. všechny dosavadní „soft skills“ v uceleném systému. Tato věda existovala již od roku 1984 pod názvem ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Únor 2022 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2022 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2022 # Pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Též získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2022 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2022 # Prakticky si vyzkoušíte různé typy vyjednávacích taktik, poznáte a posílíte své silné stránky ve vyjednávání. Prostřednictvím nácviků a řešení situací z praxe si dobře upevníte dovednosti vedení vyjednávací komunikace – negociace. * • příprava na vyjednávání, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2022 # Získáte ucelené informace o průběhu pracovního procesu zaměstnance. Projdete vše od výběru zaměstnance přes komunikaci ve složitých situacích, předávání pozitivní i negativní zpětné vazby, řešení menších i větších konfliktních situací, motivování podřízených k práci až po ukončení pracovního poměru. Součástí semináře je i nácvik ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2022 # Dozvíte se, jak rozpoznat některé “hry”, které členové uvnitř týmu hrají a jak různých situací využít k dosažení stanoveného cíle. Na praktických cvičeních poznáte rozdíl mezi stimulací a motivací a vyzkoušíte si, jak nastavit jednotlivé funkční kroky. Získáte spektrum dovedností pro práci s týmem jako celkem, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2022 # Dozvíte se, jak rozpoznat některé “hry”, které členové uvnitř týmu hrají a jak různých situací využít k dosažení stanoveného cíle. Na praktických cvičeních poznáte rozdíl mezi stimulací a motivací a vyzkoušíte si, jak nastavit jednotlivé funkční kroky. Získáte spektrum dovedností pro práci s týmem jako celkem, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Březen 2022 # Naučíte se makra od začátku. Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze po absolvování tohoto kurzu vše provést kliknuním na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6 | Celkem: 58 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Konzultační | seminář | panelová | diskusehttps://studium-kurzy.cz/skoleni_98277_konzultacni-seminar-a-panelova-diskuse-k-uplatnovani-a-vzajemnym-vazbam-predpisu-o-dph--dani-z-prijmu-pravnickych-osob-a-ucetnictvi-za-rok-2021-a-v-ro.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde