Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
pracovni pravo ��� aktualni temata a ot azky v pracovnim pravu

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: PRACOVNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ TÉMATA A OTÁZKY V PRACOVNÍM PRÁVU # Intellego - vzdělávací agentura

Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.  Videopozvánka: Na videopozvánku od lektora se můžete podívat zde:  https: - - www.youtube.com - watch?v=0PsZHbVf2PI Program: 1. Aktuální pracovněprávní legislativa   nová práva a povinnosti zaměstnavatele v exekučním řízení (paušální částka
: Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.  Videopozvánka: Na videopozvánku od lektora se můžete podívat zde:  https: - - www.youtube.com - watch?v=0PsZHbVf2PI Program: 1. Aktuální pracovněprávní legislativa   nová práva a povinnosti zaměstnavatele v exekučním řízení (paušální částka na úhradu nákladů spojených se srážkami; povinnost součinnosti s exekutorem) dopady novely zákona o nemocenském pojištění do pracovněprávních vztahů (jak omluvit zaměstnance při otcovské; rozšíření zákazu výpovědi při ošetřování jiné fyzické osoby atd.) whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – co to znamená a jak k tomu přistupovat jaká bude výše minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy a platových tarifů v roce 2022? 2. Sporné situace v pracovním právu   sjednání PP na dobu určitou v rozporu se zákonem prodlužování zkušební doby odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa posouzení intenzity porušení pracovní kázně vymezení rozsahu práce na základě dohod o pracích konaných mimo PP změna rozvržení pracovní doby nebo pracovního režimu povaha překážky v práci při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti správné doručení rozvazovacího právního jednání atd. 3. Problémy spojené s odměňováním zaměstnanců   mzda a plat za práci přesčas a za práci ve svátek jak přistupovat k příplatkům za noční práci a za práci v sobotu a v neděli nenárokové složky mzdy snížení a odejmutí osobního příplatku atd. 4. Důležitá soudní judikatura   povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa dohoda o rozvázání PP a odstupné atd. 5. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.  Videopozvánka: Na videopozvánku od lektora se můžete podívat zde:  https: - - www.youtube.com - watch?v=0PsZHbVf2PI Program: 1. Aktuální pracovněprávní legislativa   nová práva a povinnosti zaměstnavatele v exekučním řízení (paušální částka na úhradu nákladů spojených se srážkami; povinnost součinnosti s exekutorem) dopady novely zákona o nemocenském pojištění do pracovněprávních vztahů (jak omluvit zaměstnance při otcovské; rozšíření zákazu výpovědi při ošetřování jiné fyzické osoby atd.) whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – co to znamená a jak k tomu přistupovat jaká bude výše minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy a platových tarifů v roce 2022? 2. Sporné situace v pracovním právu   sjednání PP na dobu určitou v rozporu se zákonem prodlužování zkušební doby odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa posouzení intenzity porušení pracovní kázně vymezení rozsahu práce na základě dohod o pracích konaných mimo PP změna rozvržení pracovní doby nebo pracovního režimu povaha překážky v práci při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti správné doručení rozvazovacího právního jednání atd. 3. Problémy spojené s odměňováním zaměstnanců   mzda a plat za práci přesčas a za práci ve svátek jak přistupovat k příplatkům za noční práci a za práci v sobotu a v neděli nenárokové složky mzdy snížení a odejmutí osobního příplatku atd. 4. Důležitá soudní judikatura   povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci
  • JUDr. Petr BUKOVJAN Specialista  v oblasti pracovního práva  s praxí  v  kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: PRACOVNÍ PRÁVO


Srpen 2022 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Duben 2022 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Duben 2022 # Rozvoj osobnosti # Co si z kurzu odnesete: Nesmírnou chuť vytřídit si šatník Vyšlapanou cestičku k Vašemu novému stylu Moodboard Um kombinovat Brouka v hlavě, jestli jste to dosud vlastně nedělala úplně obráceně Co se na kurzu třeba dozvíte: Že existuje tričko, díky kterému se nezpotíte Že ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Duben 2022 # Popis V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány metody jejich eliminace. Pomocí příkladů a zkušeností z praxe si názorně předvedeme, co by v žádné smlouvě nemělo chybět a jak se vyvarovat závažných chyb. Výklad bude veden dle nové právní ...   Kurz od firmy: Controller Institut
Prosinec 2021 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2022 # Pracovní právo # Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) cíl Detailní, komplexní rozbor institutu dohod o pracích ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Květen 2022 # Pracovní právo # Určeno pro manažery firem, personalisty, ekonomy, vedoucí provozní pracovníky, pracovníky mzdových útvarů, mzdové účetní, techniky BOZP, odborové funkcionáře, pracovníky inspekce práce, advokáty a další zájemce. obsah Komplexní výklad právní úpravy Základní povinnosti zaměstnavatelů Hlavní pojmy, směnnost (nový pojem ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Květen 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D. (9.00 – 12.30 ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Duben 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. cíl Novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků se týká mnoha českých ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Leden 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu s nejfrekventovanějšími problémy v oblasti dovolené po nabytí ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Leden 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu s nejfrekventovanějšími problémy v oblasti dovolené po nabytí ...   Kurz od firmy: STUDIO W


PRACOVNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ TÉMATA A OTÁZKY V PRACOVNÍM PRÁVU

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 42 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | PRACOVNÍ | PRÁVO | AKTUÁLNÍ | TÉMATAhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_97111_pracovni-pravo-–-aktualni-temata-a-otazky-v-pracovnim-pravu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde