Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zamestnavani cizincu v cr - komplexni vyklad

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad # STUDIO W

Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Výklad zač
VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Výklad začne cizineckým a pracovním právem s ohledem na občanství zaměstnávaných cizinců a rozdílnou úpravu jejich oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky, následovat bude právo sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883 - 2004 a jeho prováděcí nařízení 987 - 2009 a bilaterálních smluv. V poslední části semináře budou vysvětleny daňové předpisy vztahující se na cizince, kdo je daňový rezident a kdo daňový nerezident a kdy a jak se odvádí daň z příjmů z jejich mezd podle zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Budou vysvětleny novely pro rok 2021 a 2022 a nové výklady českých úřadů. Výklad je doplněn názornými příklady, které přednášející interaktivně řeší s účastníky. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home office). Taková situace může mít vliv, jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. Zásadní otázky také přicházejí od 1. 1. 2021 s ukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Všem těmto oblastem se bude věnovat tento seminář. obsah Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků Zaměstnávání občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, další speciální režimy), vládní programy ekonomické migrace Povolení k zaměstnání a výjimky , kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států (minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu, notifikační povinnosti vysílajícího zaměstnavatele) Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.) Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883 - 2004 a 987 - 2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech) Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy , pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce), změny pro rok 2021 a 2022 Výpočet mzdy – progresivní zdanění namísto superhrubé mzdy Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR Zdanění nerezidentů - členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva), oznamovací povinnost, sankce za její neplnění Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí Roční zúčtování , kdy ano a kdy ne Roční vyúčtování a seznam nerezidentů , mezinárodní výměna informací


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti.
  • Mgr. Magdaléna Vyškovská
  • Na základě Vaší objednávky obratem obdržíte vstupenku[y] a fakturu. Zaslané přihlášky jsou závazné. Jako doklad o zařazení do semináře Vám zašleme vstupenku[y], plánek umístění našich učeben a proformafakturu. Vstupenka je přenosná. Daňový doklad Vám zašleme po přijetí platby nebo po uskutečnění kurzu .
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ


Březen 2022 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro všechny manažery, ale i zaměstnance, kteří se ve firemním prostředí potýkají s překonáváním mezikulturních rozdílů a nedorozumění v oblastech jako je motivace, kritika, zpětná vazba, komunikace, plánování anebo role lídra . cíl Naučit účastníky, jak jednat s příslušníky jiných kultur v pracovních, ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Únor 2022 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Únor 2022 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Duben 2022 # Pracovní právo # Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) cíl Detailní, komplexní rozbor institutu dohod o pracích ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Květen 2022 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Duben 2022 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro personalisty a mzdové účetní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům pracujícím v České republice a mimo ni. cíl Přehledně vysvětlit důležité otázky při ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Květen 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. cíl Představení základních principů zaměstnávání ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Leden 2022 # Máte v plánu zaměstnávat osoby zdravotně postižené a zároveň čerpat příspěvky? Nevíte, na koho se obrátit, co doložit a jak správně postupovat? Pak jste zde správně. Poznámka lektora (Tereza Hyksová) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy se nepochybně jedná o skupinu osob, které na trhu práce potřebují určitou pomoc za účelem ...   Kurz od firmy: TCC, s.r.o.
Červen 2022 # Personalistika # Určeno pro personalisty a manažery, kteří chtějí co nejlépe využít možnosti flexibilního zaměstnávání pro sebe i své kolegy. cíl Seznámit se s možnostmi flexibilního zaměstnávání, které nám nová doba přináší. Naučíme se co nejlépe využívat jednotlivé typy flexibilního rozvržení práce. Určíme, co je nejvhodnější pro jednotlivé pozice , jak koordinovat ...   Kurz od firmy: STUDIO W


ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Strana: | >> 1 << | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZAMĚSTNÁVÁNÍ | CIZINCŮhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_97097_zamestnavani-cizincu-v-cr---komplexni-vyklad.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde