Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
mysl lidra on line

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Mysl lídra ON-LINE # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Je přirozené, že firmy investují do rozvoje svých zaměstnanců. O to přirozenější je, že investují do rozvoje svých lídrů, tedy těch, kteří firmou hýbou. Dělají náročná rozhodnutí, řídí, plánují a prosazují, ale také ovlivňují a inspirují zaměstnance, ti pak ovlivňují a inspirují zákazníky. Klíčové atributy lídra jsou to, jak myslí, jak se učí a jak
Je přirozené, že firmy investují do rozvoje svých zaměstnanců. O to přirozenější je, že investují do rozvoje svých lídrů, tedy těch, kteří firmou hýbou. Dělají náročná rozhodnutí, řídí, plánují a prosazují, ale také ovlivňují a inspirují zaměstnance, ti pak ovlivňují a inspirují zákazníky. Klíčové atributy lídra jsou to, jak myslí, jak se učí a jak jedná. Tedy jeho mindset. Mindset, česky nastavení mysli, se dá změnit, kultivovat a rozvíjet. Kurz je navržen tak, aby teoretické informace na sebe navazovaly a jsou propojené s praktickými ukázkami a cvičeními. To, co se na kurzu dozvíte a naučíte tak hned budete moct používat v praxi. Váš způsob vedení lidí je odrazem toho, kdo skutečně jste. Buďte pro váš tým takovým lídrem, jakého byste vy sami chtěli mít. Během kurzu se naučíte: Sebeuvědomění – kdo jsem a proč jednám, jak jednám? Jak přistupovat ke svým slabým a silným stránkám Co je to emoční inteligence a jak ji rozvíjet Základní NLP komunikační model a jak ho využívat Jak fungují osobní filtry a jak jich využít k vytvoření bezpečného pracovního prostředí Jaké jsou 4 základní kategorie mindsetu V jaké situaci se vám jednotlivé typy hodí Rozvíjet a kultivovat mindset, který potřebujete Jak zlepšit pozornost a soustředění Že i vaše mysl dokáže vytvořit vizi, která bude vaším motorem Co znamená mindfulness, jak to praktikovat a využít ve svůj prospěch Obsah kurzu: Základní technika sebeuvědomění Co jsou osobní filtry a jak fungují Základní NLP komunikační model Základy emoční inteligence Nastavení mysli: růstové vs. fixní Nastavení mysli: učení vs. výkon Nastavení mysli: rozvaha vs. konání Nastavení mysli: prosazování vs. Předcházení Vize: její význam pro život a jak ji z mysli vydolovat Princip a techniky mindfulness Webinář se koná v časech 9:00 - 14:00.

Obsah kurzu - školení     Je přirozené, že firmy investují do rozvoje svých zaměstnanců. O to přirozenější je, že investují do rozvoje svých lídrů, tedy těch, kteří firmou hýbou. Dělají náročná rozhodnutí, řídí, plánují a prosazují, ale také ovlivňují a inspirují zaměstnance, ti pak ovlivňují a inspirují zákazníky. Klíčové atributy lídra jsou to, jak myslí, jak se učí a jak jedná. Tedy jeho mindset. Mindset, česky nastavení mysli, se dá změnit, kultivovat a rozvíjet. Kurz je navržen tak, aby teoretické informace na sebe navazovaly a jsou propojené s praktickými ukázkami a cvičeními. To, co se na kurzu dozvíte a naučíte tak hned budete moct používat v praxi. Váš způsob vedení lidí je odrazem toho, kdo skutečně jste. Buďte pro váš tým takovým lídrem, jakého byste vy sami chtěli mít. Během kurzu se naučíte: Sebeuvědomění – kdo jsem a proč jednám, jak jednám? Jak přistupovat ke svým slabým a silným stránkám Co je to emoční inteligence a jak ji rozvíjet Základní NLP komunikační model a jak ho využívat Jak fungují osobní filtry a jak jich využít k vytvoření bezpečného pracovního prostředí Jaké jsou 4 základní kategorie mindsetu V jaké situaci se vám jednotlivé typy hodí Rozvíjet a kultivovat mindset, který potřebujete Jak zlepšit pozornost a soustředění Že i vaše mysl dokáže vytvořit vizi, která bude vaším motorem Co znamená mindfulness, jak to praktikovat a využít ve svůj prospěch Obsah kurzu: ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • ** Počet modulů:1
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

SEARCHKurzy: Mysl lídra
Mysl lídra ON-LINE

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Mysl | lídra | LINEhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_97056_mysl-lidra-on-line.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde