Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
ucetnictvi a danovy specialista premium - rek valifikacni kurz

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurz # Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 31 200 Kč. Nová cena: 25 000 Kč. Ušetříte: 6 200 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace:  MSMT-33686 - 2019-1 - 382 . Rekvalifikace: Daňový specialista (v rozsahu 120 hodin). Číslo akreditace:  MSMT-13597 - 2021-2 . Rekvalifikace: Účetnictví (v rozsahu 120 hodin).
Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 31 200 Kč. Nová cena: 25 000 Kč. Ušetříte: 6 200 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace:  MSMT-33686 - 2019-1 - 382 . Rekvalifikace: Daňový specialista (v rozsahu 120 hodin). Číslo akreditace:  MSMT-13597 - 2021-2 . Rekvalifikace: Účetnictví (v rozsahu 120 hodin). Cíle kurzu: Kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Absolventi kurzu získají 2 nové kvalifikace – pro oblast účetnictví a pro oblast daní. Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí získat 2 osvědčení o rekvalifikaci – osvědčení o kvalifikaci pro obor účetnictví a zároveň osvědčení o kvalifikaci pro profesi Daňový specialista. Co všechno se naučíte: Účetnictví:  Budete znát a umět celou účetní agendu . Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe. Základy daňového systému:  Porozumíte daňovému systému ČR. Vysvětlíte si základní pojmy a rozdělení daní. Daň z přidané hodnoty:  Seznámíte se zákonem o DPH. Naučíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH. Daň z příjmů fyzických osob:  Vysvětlíte si zákony, které tuto daň upravují a naučíte se jí zpracovat. Vše si vyzkoušíte na konkrétních příkladech z praxe. Daň z příjmů právnických osob:  Seznámíte se s legislativou pro DPPO. Ukážete a vyzkoušíte si její aplikaci na konkrétních příkladech z praxe. Ostatní daně:  Budete se věnovat dani silniční ,  majetkové, energetické. Řešit příklady z praxe:  V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe. Naučíme Vás přesně to, co potřebujete pro praxi. Co dalšího získáte: 240 hodin   výuky:  Lektoři Vám látku vysvětlí  srozumitelnou formou . Vše s Vámi procvičí na příkladech z praxe, zodpoví Vaše dotazy. E-learning:  Po dobu studia budete mít přístup do studijního systému  e-learning . Jeho prostřednictvím můžete opakovat a procvičovat své znalosti účetnictví z pohodlí domova nebo kanceláře. Bude Vaším pomocníkem pří přípravě na závěrečnou zkoušku i při přípravě do praxe. Odborné publikace:  Jako dárek od nás dostanete  3 publikace , které využijete při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh Novou kvalifikaci:  Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví a zároveň pro profesi Daňový specialista . Absolventi kurzu obdrží 2 osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazují vzdělání v oboru. Obsah kurzu: Rekvalifikační kurz je složen z 8 odborných celků, které na sebe navazují a společně tvoří rekvalifikaci pro oblast účetnictví a zároveň pro profesi Daňový specialista . Výuka je zaměřená na využití získaných znalostí v praxi, kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe a konzultace Přehled odborných celků: 1) Základy účetnictví Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát. Podvojnost. Účtování pokladny, banky. Zúčtovací vztahy. DPH. Majetek. Zásoby. Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance. 2) Účetnictví pro pokročilé Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. Cestovní náhrady. Stravné. Přechodné účty. Leasing. Opravné položky. Rezervy. Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. Účetní uzávěrka. Účetní závěrka. 3) Daně Daňová soustava v ČR – základní přehled. Zákon č. 16 - 1993 Sb., o dani silniční. Zákon č.  586 - 1992 Sb. o daních z příjmů. Zákon č. 235 - 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Vyplňování daňových přiznání. 4) Procvičování účetnictví na příkladech z praxe Kurz obsahuje dny, které jsou určené pouze pro procvičování probrané látky na příkladech z praxe. 5) Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO Příjmy ze závislé činnosti Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance) Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO 6) Daň z příjmů právnických osob Základní principy zdaňování a placení DPPO Dlouhodobý majetek a leasing v daních Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim 7) Majetkové daně, Správa daní Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně 8) Daň z přidané hodnoty Předmět daně, základní pojmy, registrace Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb Daňové doklady, základ a sazby daně Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení Studijní materiály: Náš tým daňových poradců a účetních pro Vás připravil skripta a cvičebnice k výuce. Podívejte se na jejich ukázku: Ukázka studijních materiálů pro výuku účetnictví . Ukázka studijních materiálů pro výuku daní . E-learning: Dostanete k dispozici  zdarma přístup do výukového systému  e-learning. Obsahuje materiály z oblasti účetnictví, které Vám umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu kurzu. Ovládání e-learningu  je velmi jednoduché . (Jeho používání pro posluchače kurzu není povinné.) Více se o e-learningu dozvíte  zde . Čas výuky: Kurz trvá 2 měsíce. Celkový počet vyučovacích hodin je 240. Kurz je složen ze 2 tématických oblastí – účetnictví a daňový specialista. Výuka oblasti účetnictví se koná od 8:30 do 13:30 hodin. Výuka oblasti daňový specialista se koná 8:30 – 15:10 hodin. Doklad o absolvování kurzu: Získáte  Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR , které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list. Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Účetnictv í. Osvědčení o rekvalifikaci pro profesi Daňový specialista , které je akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu. Vstupní podmínky Nemusíte mít  žádné vstupní znalosti . Pokud kurz chcete studovat jako  rekvalifikaci , je potřeba splnit tyto 2 předpoklady: věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity). Kurz můžete studovat i bez rekvalifikace, jako  běžný vzdělávací kurz . Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, nemusíte splňovat podmínky z předchozího bodu.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku . Všem, kteří si chtějí oblast účetnictví a daní zopakovat nebo doplnit. Všem, kteří chtějí získat 2 osvědčení o rekvalifikaci – osvědčení o kvalifikaci pro obor účetnictví a zároveň osvědčení o kvalifikaci pro profesi Daňový specialista.
  • Organizační informace Výuka probíhá v centru Prahy, Fügnerovo náměstí 1866 - 5 , Praha 2 – mapa . Vaše první cesta při zahájení kurzu povede do 6. patra, kde se seznámíme a dozvíte se, ve které učebně bude Vaše výuka probíhat. Přijďte o 20 minut dříve, aby na vše bylo dostatek času a Vy se cítili dobře. S sebou si vezměte blok, pero a v případě účetního kurzu kalkulačku. Veškeré organizační dotazy Vám zodpoví naše milé referentky. Slevy a balíčky Usilujeme o dostupnost kurzů každému. Proto spolupracujeme s úřady práce a různými sdruženími, přes které je možno kurz získat zdarma . Pokud patříte v současnosti mezi rodiče na MD nebo RD, studenty nebo již objednáváte několikátý kurz, máte nárok na slevu 10% . Individuální školení pro firmy Na základě našich zkušeností připravíme firemní školení sestavené podle Vašich konkrétních požadavků.  Inspirovat se můžete vypsanými kurzy, ale rádi zohledníme Vaše přání.  Zaměstnance pošlete k nám nebo lektoři přijdou do Vaší firmy.  ujte nás . Politika chrany osobních údajů Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.
  • Kurzovné lze uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem. V přihlášce zadejte prosím časy, kdy jste schopný - á kurz navštěvovat. Je možné, že kurz bude málo obsazený, proto se některé časy můžou sloučit. Tak jako tak s Vámi tyto časy a další podrobnosti ještě probereme, aby Vám vyhovovali.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Účetnictví Daňový


Březen 2023 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 31 200 Kč. Nová cena: 25 000 Kč. Ušetříte: 6 200 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Únor 2023 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke ...   Kurz od firmy: JUBELA, s.r.o.
Únor 2023 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 22 500 Kč. Nová cena : 18 000 Kč. Ušetříte: 4 500 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


Duben 2023 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 21 200 Kč. Nová cena : 17 000 Kč. Ušetříte: 4 200 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-22510 - ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Únor 2023 # Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů. * Cyklus je rozdělen do 6 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů. * Cyklus je rozdělen do 6 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 20 000 Kč. Nová cena : 16 000 Kč. Ušetříte: 4 000 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Únor 2023 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 17 500 Kč. Nová cena : 14 000 Kč. Ušetříte: 3 500 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Únor 2023 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 17 500 Kč. Nová cena : 14 000 Kč. Ušetříte: 3 500 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Březen 2023 # Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479 - 2020-2 - 238 . Rekvalifikace: Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) (v rozsahu 170 hodin teoretické výuky, z ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Únor 2023 # Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace:  MSMT-21479 - 2020-2 - 238 . Rekvalifikace: Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


Březen 2023 # Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479 - 2020-2 - 238 . Rekvalifikace: Účetnictví a daňová evidence (v rozsahu 130 hodin teoretické výuky, z toho 39 prezenční formou a 91 hodin distanční formou studia). Cíle kurzu: V ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurz

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 16 | Celkem: 165 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Účetnictví | Daňový | specialista | Premiumhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_94128_ucetnictvi-a-danovy-specialista-premium---rekvalifikacni-kurz.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde