Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
on line seminar zamestnavani cizincu v cr ne jen v rocnim zuctovani a po novele a vysilani pracovniku do zahranici – v pripadovych st udiich

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: On-line seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR nejen v ročním zúčtování a po novele a vysílání pracovníků do zahraničí – v případových studiích # 1. VOX a.s.

Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883 - 2004 a jeho prováděcí nařízení 987 - 2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Seminář se m.j. zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Případové studie představují převážnou část semináře. * • jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), • přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu z pohledu sociálního zabezpečení, • jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU, • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele, • studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice, • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR, • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, • jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance, • zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a - nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země, • přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu a dopady na zdanění daňových nerezidentů, • rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení, • zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne), • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti, • výpočet mzdy, pokud za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu, • výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů, • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti), • zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli, • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi, • nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů, • roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů, • zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce), • solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů, • zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty před novelou a po novele zákona o daních z příjmů (progresivní zdanění), • další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají.
• jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),• přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu z pohledu sociálního zabezpečení,• jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU,• souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele,• studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,• situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,• opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele,• jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance,• zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a - nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země,• přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu a dopady na zdanění daňových nerezidentů,• rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení, • zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne),• zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti,• výpočet mzdy, pokud za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu,• výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů, • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti),• zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli,• povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi,• nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů,• roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů,• zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce),• solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů,• zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty před novelou a po novele zákona o daních z příjmů (progresivní zdanění),• další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají.

Obsah kurzu - školení     • jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),• přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu z pohledu sociálního zabezpečení,• jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU,• souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele,• studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,• situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,• opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele,• jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance,• zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a - nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země,• přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu a dopady na zdanění daňových nerezidentů,• rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení, • zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne),• zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti,• výpočet mzdy, pokud za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu,• výpočet základu daně po ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Seminář je určen především mzdovým účetním a personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům a auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.
  • Mgr. Magdaléna Vyškovská daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace Cizinci a daně, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat - Francie - “, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců
  • Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

SEARCHŠkolení: line seminář:


Březen 2021 # Nabízíme Vám přípravu na míru formou webináře, on-line konzultací a e-learningu. Společně s lektorem projdete všemi body hodnotícího standardu, tak, abyste byli připravení ke zkouškám a pro svoji praxi. Kurzem Vás provede zkušený lektor, zástupce autorizované osoby pro danou ...   Kurz od firmy: AM Solvo
Únor 2021 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 1. 3. 2021; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 2. 3. 2021; 9:00–16:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2021 # Cílem vzdělávacího programu je výklad zaměřený na veškeré novinky zákoníku práce v důsledku přijetí zákona č. 285 - 2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262 - 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na čerpání dovolené od 1. 1. 2021 na podmínky územně samosprávného celku, neboť jde o zásadní doslova revoluční změny, které ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Únor 2021 # Na on-line seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. * 1. on-line seminář 6. 4. 2021; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2021 • Ing. Ivana ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2021 # Lektor vás na on-line semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2021 # Na on-line kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2021 # Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2021 # Na on-line semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. Protože od letošního ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2021 # Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů (ČÚS). * 1. den A) Úvod – právní rámec: • vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2021 # Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. * 1. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • opravné položky (ČÚS 005), • rezervy (ČÚS 004), • kursové rozdíly (ČÚS 006), • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2021 # Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: První den semináře: 9. dubna 2021 – pátek – do cca 16.30 Obchodní korporace obecně: * obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně ne...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
On-line seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR nejen v ročním zúčtování a po novele a vysílání pracovníků do zahraničí – v případových studiích

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 45 | Celkem: 484 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | line | seminář: | Zaměstnávání | cizincůhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_92853_on-line-seminar--zamestnavani-cizincu-v-cr-nejen-v-rocnim-zuctovani-a-po-novele-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-–-v-pripadovych-studiich.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde