Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
audit krok za krokem v souladu s pozadavky standardu pro ia

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů pro IA # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři. Cíl semináře V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky příslušných Standardů pro profesní praxi IA. Bude probrán work-flow auditního proces
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři. Cíl semináře V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky příslušných Standardů pro profesní praxi IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků. S využitím vhodných formulářů a šablon bude v rámci semináře probráno plánování zakázky, hodnocení řízení operačních rizik dle nastavených kritérií, dokumentace průběhu auditu, reporting zjištění a průběžné interní hodnocení činnosti auditního týmu. Obsah semináře K čemu jsou IA užitečné Standardy pro výkon IA? Jak uplatnit požadavky Standardů v rámci ujišťovacích auditních zakázek? Doporučené postupy k naplnění požadavků na plánování, realizaci, reporting a monitoring. Průběžné interní hodnocení plnění požadavků Standardů IA.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři. Cíl semináře V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky příslušných Standardů pro profesní praxi IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků. S využitím vhodných formulářů a šablon bude v rámci semináře probráno plánování zakázky, hodnocení řízení operačních rizik dle nastavených kritérií, dokumentace průběhu auditu, reporting zjištění a průběžné interní hodnocení činnosti auditního týmu. Obsah semináře K čemu jsou IA užitečné Standardy pro výkon IA? Jak uplatnit požadavky Standardů v rámci ujišťovacích auditních zakázek? Doporučené postupy k naplnění požadavků na plánování, realizaci, reporting a monitoring. Průběžné interní hodnocení plnění požadavků Standardů IA.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Svoboda Rodan CIA, CICA, CRMA Cena člen ČIIA 1.190,- Kč bez DPH (1.440,- Kč s DPH) nečlen ČIIA 1.590,- Kč bez DPH (1.924,- Kč s DPH)
  • * webinář 20300 23. 11. 2020* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Audit krok za krokem


Září 2020 # Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor. * 1. seminář: 14. 9. 2020 • Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi 9:00–12:00 • Mgr. Vladimír Černý ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2020 # Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Dokážete analyzovat finanční zdraví podniku a rozhodovat na základě finančních analýz pro dosažení ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2020 # Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem kurzu je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Prosinec 2020 # Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočet na další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek efektivního řízení vaší organizace. Na praktických příkladechsi vyzkoušíte, z jakých informací při přípravě rozpočtu vycházet, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Obsah semináře Výběrová řízení Obecné principy Požadavky a předpoklady Průběh výběrového řízení Více kolová výběrová řízení Výběr nejvhodnějšího žadatele a vznik, resp. změna služebního poměru   Při přihlášení na všechny 4 díly státní služby bude cena za jeden seminář 2.490 Kč bez ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Září 2020 # Po absolvování semináře se budete umět orientovat v pracovním právu a povinnostech zaměstnavatele týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnance a zaměstnavatele. * 9:00–12:00 • Mgr. Vladimír Černý Pracovněprávní vztahy (PPV): Základní seznámení se se zákoníkem práce z ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v podnikatelském sektoru ve vztahu k nemocenskému pojištění. * • aktuální legislativa pro rok 2020, • účast na NP, • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců, • druhy dávek, jejich výpočet a výplata, • uplatnění nároku na dávky, • společná ustanovení zákona o NP pro ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v podnikatelském sektoru ve vztahu k sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu a důchodovému pojištění. * Pojistné na sociální zabezpečení: Právní úprava SP platná pro rok 2020 • poplatníci pojistného na SP • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Září 2020 # Po absolvování semináře se budete umět orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň (v podnikatelském sektoru). * Základní zásady a pojmy pro zdaňování příjmů vyplácených zaměstnavatelem jako plátcem daně. Poplatník a plátce daně: Rozlišení poplatníků pro účely ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů pro IA

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6 | Celkem: 63 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Audit | krok | za krokem | v souladu | s požadavkyhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_89587_audit-krok-za krokem-v souladu-s pozadavky-standardu-pro-ia.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde