Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
prubeh kontroly u prijemcu dotaci v roce 20 20

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní. Cíl semináře Předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. Obsah seminá
Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní. Cíl semináře Předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. Obsah semináře Opakování úspěšného semináře, aktualizováno: Konkrétní postup kontroly u příjemců dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí. Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu. Vyžádané dokumenty ke kontrole. Způsoby účtování příjemců dotací. Co je nutno vědět o příjemcích veřejné finanční podpory – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů. Porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky. Příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole u příjemce dotací.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní. Cíl semináře Předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. Obsah semináře Opakování úspěšného semináře, aktualizováno: Konkrétní postup kontroly u příjemců dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí. Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu. Vyžádané dokumenty ke kontrole. Způsoby účtování příjemců dotací. Co je nutno vědět o příjemcích veřejné finanční podpory – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů. Porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky. Příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole u příjemce dotací.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Pýchová Miroslava Cena člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH) nečlen ČIIA 2.500,- Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH)
  • * seminář 20298 20. 11. 2020* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Průběh kontroly u příjemců


Listopad 2020 # Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 7 letech alikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu, • vyžádané dokumenty ke kontrole, • způsoby účtování příjemců dotací, • co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2020 # Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Září 2020 # Po absolvování semináře budete znát svá oprávnění v rámci kontroly, budete vědět, jaké máte povinnosti a co vám hrozí, pokud nebudete v rámci kontroly spolupracovat, poznáte druhy kontrol. V rámci semináře ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení procesů řídicí kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Prosinec 2020 # Cíl: * Seznámit účastníky s platnou právní úpravou v oblasti práva nemovitých věcí se zaměřením na problematiku vkladového řízení – program semináře je koncipován tak, aby účastníkům poskytl ucelené informace o právech, která lze ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Srpen 2020 # Neuvedeno * 1. Úvod do problematiky. 2. Zaměstnávání mladistvých a jeho zákonný rámec. 3. Pracovní smlouva – její obsah a možnosti využití. 4. Dohoda o provedení práce. 5. Dohoda o pracovní činnosti. 6. Pracovní stáže u zaměstnavatele. 7. Problematika ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Neuvedeno * Úvod do problematiky • pracovní smlouva z pohledu existence pracovního poměru • pravidla pro změny v obsahu pracovní smlouvy • pracovní doba a doba odpočinku (rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, doba odpočinku – mezi směnami, odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory (dotací), a také pro ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Listopad 2020 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory (dotací) a také pro vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací a dalších kontrolovaných osob. ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Listopad 2020 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní. Cíl semináře Předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Průběh | kontroly | u příjemců | dotací | v rocehttps://studium-kurzy.cz/skoleni_89586_prubeh-kontroly-u prijemcu-dotaci-v roce-2020.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde