Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
co by auditor mel znat pred auditem ridiciho a kontrolniho systemu

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Co by auditor měl znát před auditem řídicího a kontrolního systému # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Cíl semináře V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systému v organizaci, mj. budou zmíněny požadavky z legislativy, Standardů IIA a mezinárodně uznávaného modelu COSO IC. Na co by měl dát IA pozor, než se pustí do auditu? Bude vymezena formální podoba ŘKS
Pro všechny úrovně. Cíl semináře V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systému v organizaci, mj. budou zmíněny požadavky z legislativy, Standardů IIA a mezinárodně uznávaného modelu COSO IC. Na co by měl dát IA pozor, než se pustí do auditu? Bude vymezena formální podoba ŘKS v organizaci a popsána soustava vnitřních předpisů vymezujících ŘKS a upravujících jeho jednotlivé prvky. V návaznosti na to budou účastníci seznámeni s různými přístupy k hodnocení řídicího a kontrolního systému ze strany interního auditu. Obsah semináře Východiska pro nastavení ŘKS v rámci organizace, společné zásady různých modelů. Formální nastavení ŘKS v organizaci, struktura, odpovědnosti a politiky. Výkon ŘKS, auditní stopy, reporting orgánům korporace - vedení organizace. Hodnocení souladu nastaveného systému ŘKS, úloha IA při hodnocení, posouzení vyzrálosti systému.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Cíl semináře V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systému v organizaci, mj. budou zmíněny požadavky z legislativy, Standardů IIA a mezinárodně uznávaného modelu COSO IC. Na co by měl dát IA pozor, než se pustí do auditu? Bude vymezena formální podoba ŘKS v organizaci a popsána soustava vnitřních předpisů vymezujících ŘKS a upravujících jeho jednotlivé prvky. V návaznosti na to budou účastníci seznámeni s různými přístupy k hodnocení řídicího a kontrolního systému ze strany interního auditu. Obsah semináře Východiska pro nastavení ŘKS v rámci organizace, společné zásady různých modelů. Formální nastavení ŘKS v organizaci, struktura, odpovědnosti a politiky. Výkon ŘKS, auditní stopy, reporting orgánům korporace - vedení organizace. Hodnocení souladu nastaveného systému ŘKS, úloha IA při hodnocení, posouzení vyzrálosti systému.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Svoboda Rodan CIA, CICA, CRMA Cena člen ČIIA 2.300,- Kč bez DPH (2.783,- Kč s DPH) nečlen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)
  • * seminář 20295 19. 11. 2020
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: auditor


Září 2020 #   Předpokládané znalosti Znalost požadavků zákona č. 181 - 2014 Sb. Zaměření kurzu Tento kurz je vhodný pro pracovníky bezpečnosti ICT systémů, ICT manažery, vnitřní auditory nebo poradce zavádějícím ISMS. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Září 2020 # Cíle kurzu+ Tento intenzivní 5denní kurz připraví účastníky na to, jakým způsobem vykonávat audity pro certifikační orgány a napomáhá registračnímu procesu podle ISO - IEC 27001:2013. Cvičení a přednášky o auditování jsou založeny na normě ISO 19011:2012 (návod na auditování systémů řízení pro kvalitu a environment). Účastníci též získají ...   Kurz od firmy: Alef NULA, a.s.
Srpen 2020 # IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů. Stejně jako systém managementu dle ISO 9001 ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.


Září 2020 # Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit normy IATF 16949:2016 a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Obsah kurzu: ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Srpen 2020 # Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného na online školení máme balíček ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Srpen 2020 # Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného na ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Září 2020 # Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Říjen 2020 # Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality. Školení je ukončeno ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Listopad 2020 # Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u vašich dodavatelů. Získáte informace, jak efektivně ověřovat kvalitu a bezpečnost potravin a celkově zvládnout jednotlivé fáze ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem -normou SA ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Srpen 2020 # Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt; Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 45001 [platnost 3 roky od data v...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.


Září 2020 # =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci — každému, kdo se podílí na ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.


Co by auditor měl znát před auditem řídicího a kontrolního systému

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 26 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | auditor | měl | znáthttps://studium-kurzy.cz/skoleni_89584_co-by-auditor-mel-znat-pred-auditem-ridiciho-a kontrolniho-systemu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde