Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
verejnospravni kontrola hospodareni prispevko vych organizaci zrizovatelem

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Seznámení s procesy veřejnosprávní kontroly (zahájení, pr
Pro všechny úrovně. Určeno pro pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Seznámení s procesy veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly), plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně. Obsah semináře Plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně. Proces veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly). Kontrola činnosti příspěvkové organizace: Ustanovení zřizovací listiny a jejich dodatků. Smluvní vztahy, přijaté dary. Hospodářská činnost, účetnictví, objednávky, faktury. Pokladní a bankovní doklady. Zákonné fondy. Majetek organizace a inventarizace. Personální záležitosti, pracovní cesty.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Seznámení s procesy veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly), plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně. Obsah semináře Plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně. Proces veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly). Kontrola činnosti příspěvkové organizace: Ustanovení zřizovací listiny a jejich dodatků. Smluvní vztahy, přijaté dary. Hospodářská činnost, účetnictví, objednávky, faktury. Pokladní a bankovní doklady. Zákonné fondy. Majetek organizace a inventarizace. Personální záležitosti, pracovní cesty.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Balgová Květa Cena člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH) nečlen ČIIA 2.500,- Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH)
  • * seminář 20289 18. 11. 2020* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Veřejnosprávní kontrola hospodaření


Prosinec 2020 # Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou. • vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního audit • kontrola různých provozních výdajů, odstupné, odměny za ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v této oblasti silnější kontrolní činností, s dosavadním výsledkem – navýšení doměřených daní v desítkách procent. Seminář bude prezentovat ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-251 - 2016,Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Jste zřizovatelem příspěvkové organizace a čeká Vás veřejnosprávní kontrola? V rámci odborného semináře Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Září 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019 Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon č. 320 - 2001 Sb. o finanční ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2020 # Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daňového. Na semináři získáte praktický návod na různé situace. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi se nejčastěji ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Pro všechny úrovně Určeno pro Pro interní auditory a kontrolory z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací. Cíl semináře Posluchači získají znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Prosinec 2020 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro interní auditory a kontrolory z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací. Cíl semináře Kurz má za cíl seznámit posluchače s principy řízení interního auditu ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Srpen 2020 # » Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Září 2020 #       Zákon č. 255 - 2012 Sb. (kontrolní řád):         - působnost, možné formy kontroly;         - pověření ke kontrole, úkony předcházející zahájení kontroly a zahájení kontroly;         - práva a ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Září 2020 # Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Říjen 2020 # Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Interní auditory, ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Listopad 2020 # Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Veřejnosprávní | kontrola | hospodaření | příspěvkových | organizacíhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_89580_verejnospravni-kontrola-hospodareni-prispevkovych-organizaci-zrizovatelem.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde