Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
insolvencni pravo zejmena ve vztahu k uplatno vani a uspokojovani pohledavek veritelu

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování pohledávek věřitelů # 1. VOX a.s.

Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu. Lektorka vám pomůže zorientovat se v problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na typu pohledávky a způsobu řešení úpadku. Vysvětlí, jak je nutno uplatnit práva z popřené pohledávky v incidenčním sporu a jak jsou pohledávky v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení úpadku uspokojovány, a to vše se zohledněním aktuální judikatury. Vyloženy budou všechny základní principy jednotlivých způsobů řešení úpadku s tím, že problematice oddlužení je věnován samostatný seminář, kde bude tato problematika vyložena podrobně a komplexně. Seminář vás rovněž seznámí s aktuálními zkušenostmi aplikace novely insolvenčního zákona zákonem č. 31 - 2019 Sb. * • insolvenční návrh, obsahové náležitosti, povinnosti insolvenčního navrhovatele, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, • úpadek, domněnky platební neschopnosti a platební schopnosti, • rozhodnutí o insolvenčním návrhu, • účinky spojené s rozhodnutím o úpadku, • způsoby řešení úpadku s důrazem na konkurz a jeho účinky, • majetková podstata a její zpeněžení, • incidenční spory a jejich dopad ve vztahu k majetkové podstatě, • uplatňování pohledávek v průběhu insolvenčního řízení, jejich popření a z toho vyvolané spory, • uspokojování přednostních pohledávek, • konečná zpráva, rozvrh. Dotazy a diskuze.
• insolvenční návrh, obsahové náležitosti, povinnosti insolvenčního navrhovatele, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení,• úpadek, domněnky platební neschopnosti a platební schopnosti,• rozhodnutí o insolvenčním návrhu,• účinky spojené s rozhodnutím o úpadku,• způsoby řešení úpadku s důrazem na konkurz a jeho účinky,• majetková podstata a její zpeněžení,• incidenční spory a jejich dopad ve vztahu k majetkové podstatě,• uplatňování pohledávek v průběhu insolvenčního řízení, jejich popření a z toho vyvolané spory,• uspokojování přednostních pohledávek,• konečná zpráva, rozvrh.Dotazy a diskuze.

Obsah kurzu - školení     • insolvenční návrh, obsahové náležitosti, povinnosti insolvenčního navrhovatele, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení,• úpadek, domněnky platební neschopnosti a platební schopnosti,• rozhodnutí o insolvenčním návrhu,• účinky spojené s rozhodnutím o úpadku,• způsoby řešení úpadku s důrazem na konkurz a jeho účinky,• majetková podstata a její zpeněžení,• incidenční spory a jejich dopad ve vztahu k majetkové podstatě,• uplatňování pohledávek v průběhu insolvenčního řízení, jejich popření a z toho vyvolané spory,• uspokojování přednostních pohledávek,• konečná zpráva, rozvrh.Dotazy a diskuze.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu. Lektorka vám pomůže zorientovat se v problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na typu pohledávky a způsobu řešení úpadku. Vysvětlí, jak je nutno uplatnit práva z popřené pohledávky v incidenčním sporu a jak jsou pohledávky v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení úpadku uspokojovány, a to vše se zohledněním aktuální judikatury. Vyloženy budou všechny základní principy jednotlivých způsobů řešení úpadku s tím, že problematice oddlužení je věnován samostatný seminář, kde bude tato problematika vyložena podrobně a komplexně. ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy.
  • Mgr. Věra Modlitbová Vrchní soud v Praze – předsedkyně senátu
  • Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Insolvenční právo zejména


Říjen 2020 # Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insovenčních správců na Min.spravedlnosti. Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení, ve smyslu zák. č. 182 - 2006 Sb. Semináře jsou doporučeny jako příprava ke složení odborné ...   Kurz od firmy: Institut Franka Dysona s.r.o.
Říjen 2020 # Z vysoce regulovaného podnikatelského prostředí a zvláštní odpovědnosti právnických osob, podnikatelů a členů orgánů obchodních korporací vyplývá i specifické postavení podnikatelů v závazkových ...   Kurz od firmy: Top Vision
Listopad 2020 # Seminář bude zaměřen na základní i zvláštní elementy práva na spravedlivý trestní proces v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a v nálezové praxi obecných soudů a Ústavního soudu ČR (způsob projednání věci před soudem, délka řízení, nezávislost a nestrannost soudce, presumpce neviny, ne bis in idem atd.). ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Říjen 2020 # Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Listopad 2020 # Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli obrátit ...   Kurz od firmy: Top Vision
Říjen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-240 - 2016 Cíl semináře Seznámení s právní úpravou, včetně mezinárodních smluv, a relevantní judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a národních soudů; objasnění forem, možností a nástrojů realizace participačních práv nezletilých dětí v soudním řízení (se ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Listopad 2020 # Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2020 # Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte s těmi očekávanými změnami pro rok 2021, které budou v době konání kurzu již známy. * • koncepční novela zákoníku práce a další změny v pracovněprávních předpisech, přechodná ustanovení, výhled ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Akreditace: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, Název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD; MPSV: A2017 - 0744-SP - PC, Název akreditace: Rodinné právo v procesních souvislostech Kurz je zaměřen na ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2020 # 1. den semináře – 5. října 2020 Tento první seminář se zaměří na okruhy a otázky související s výběrem zaměstnanců, postupem před vznikem pracovněprávního vztahu, včetně vymezení nelegální práce a otázek zaměstnávání cizinců, ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2020 # Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu. Lektorka vám pomůže zorientovat se v problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Prosinec 2020 # Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • právní odvětví a dělení práva, • právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování pohledávek věřitelů

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 38 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Insolvenční | právo | zejména | vztahuhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_89559_insolvencni-pravo-zejmena-ve-vztahu-k-uplatnovani-a-uspokojovani-pohledavek-veritelu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde