Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
audit inventarizace majetku a zavazku– pri padova studie

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Audit inventarizace majetku a závazků– případová studie # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí Cíl semináře Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s právním rámcem inventarizace a postupy při auditu inventarizace.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí Cíl semináře Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s právním rámcem inventarizace a postupy při auditu inventarizace. Obsah semináře Právní rámec inventarizace (zákon č. 563 - 1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 270 - 2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a některé právní předpisy související s prováděním inventarizací (zákon 122 - 2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a prováděcí vyhláška č. 275 - 2000 Sb.). Funkce inventarizace. Systém inventarizace. Interní předpisy o inventarizaci. Předběžné šetření; zadání a program auditu. Rizika identifikovaná v procesu inventarizace a řídicí a kontrolní mechanizmy k jejich zvládání. Postupy při provádění auditu. Auditní zjištění a doporučení.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí Cíl semináře Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s právním rámcem inventarizace a postupy při auditu inventarizace. Obsah semináře Právní rámec inventarizace (zákon č. 563 - 1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 270 - 2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a některé právní předpisy související s prováděním inventarizací (zákon 122 - 2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a prováděcí vyhláška č. 275 - 2000 Sb.). Funkce inventarizace. Systém inventarizace. Interní předpisy o inventarizaci. Předběžné šetření; zadání a program auditu. Rizika identifikovaná v procesu inventarizace a řídicí a kontrolní mechanizmy k jejich zvládání. Postupy při provádění auditu. Auditní zjištění a doporučení.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Špaček Jan CIA, CRMA Cena člen ČIIA 1.800,- Kč bez DPH (2.178,- Kč s DPH) nečlen ČIIA 2.200,- Kč bez DPH (2.662,- Kč s DPH)
  • * seminář 20287 13. 11. 2020* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Audit inventarizace majetku


Říjen 2020 # Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Prosinec 2020 # Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2020. Na prvním semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2020 # Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy v případě auditu, dozvíte se, jak má audit správně probíhat a také, jaká jsou vaše práva a povinnosti. Cílem kurzu je také seznámit vás dalšími povinnostmi ve vztahu k účetní závěrce, konkrétně, jak sestavit a jak má vypadat výroční zpráva i jaké ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-280 - 2016, Název akreditace:  Praktické postupy při inventarizaci majetku, který má škola ve správě od zřizovatele - jeho zhodnocení, oprava, dlouhodobý hmotný majetek a cestovní náhrady stručná r...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Prosinec 2020 # Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Určeno pro Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Cíl semináře ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Prosinec 2020 # Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. * • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563 - 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Pro všechny úrovně Určeno pro Pro interní auditory a kontrolory z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací. Cíl semináře Posluchači získají znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Prosinec 2020 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro interní auditory a kontrolory z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací. Cíl semináře Kurz má za cíl seznámit posluchače s principy řízení interního auditu ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Srpen 2020 # Neuvedeno * • Právní úprava inventarizace. • Vnitřní předpisy účetní jednotky pro inventarizaci. • Fyzická a dokladová inventura jednotlivých položek majetku a závazků (dluhů). • Inventurní soupisy a inventarizační zápisy. • Vypořádání inventarizačních ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Určeno pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení podnikatelských subjektů. Cíl: Dobře vedená evidence a provedená inventarizace majetku. Obsah: * Základní charakteristika majetku – dlouhodobého, drobného, oběžného * Způsoby oceňování majetku – pořizovací cena, vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena * Evidence majetku – ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Říjen 2020 # Pro všechny úrovně Určeno pro Řídící pracovníci odpovědní za VKS a jeho hodnocení Cíl semináře Úvodem semináře budou vysvětleny legislativní požadavky na vnitřní kontrolní systém organizací veřejné ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Audit inventarizace majetku a závazků– případová studie

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 42 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Audit | inventarizace | majetku | a závazků– | případováhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_89557_audit-inventarizace-majetku-a zavazku–-pripadova-studie.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde