Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
verejne zakazky ve zdravotnictvi

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Veřejné zakázky ve zdravotnictví # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzultace; * Správné stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek ve zdravotnictví; dělení a slučování předmětu veřejných zakázek – s příklady rozhodovací praxe ÚOHS a judikaturou;
Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzultace; * Správné stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek ve zdravotnictví; dělení a slučování předmětu veřejných zakázek – s příklady rozhodovací praxe ÚOHS a judikaturou; * Nediskriminační stanovování předmětu plnění – tvorba (technické) specifikace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – s příklady; * „Nákupy ve velkém“ zdravotnické prostředky, technika a léky a léčivé přípravky – rámcové dohody, dynamický nákupní systém, centralizované zadávání – výhody, rizika a limity – s příklady; * Způsobilost a kvalifikace v zadávacích řízeních veřejných zakázek ve zdravotnictví – správné nastavení způsobilosti a kvalifikace, způsoby dokládání a ověřování kvalifikace, zkušenosti a příklady; * Posouzení nabídky – možnosti ověřování deklarovaných hodnot plnění nabídek, certifikáty, mimořádně nízká nabídková cena – příklady; * Možnosti soutěže kvalitního plnění veřejných zakázek ve zdravotnictví – kvalitativní možnosti hodnocení, metody typu VBP (Value Based Procurements) ve veřejných zakázkách ve zdravotnictví a náklady životního cyklu – výhody, limity, rizika; s příklady; * Zadávací řízení klinických a souvisejících informačních systémů – zákonný rámec, možnosti zkušenosti a příklady; * Změny závazků veřejných zakázek ve zdravotnictví – vyhrazené změny závazků, dodatečné dodávky, služby a stavební práce – příklady, limity a rizika; * Přehled relevantní a aktuální rozhodovací praxe ÚOHS, Krajských soudů, Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU.

Obsah kurzu - školení     Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzultace; * Správné stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek ve zdravotnictví; dělení a slučování předmětu veřejných zakázek – s příklady rozhodovací praxe ÚOHS a judikaturou; * Nediskriminační stanovování předmětu plnění – tvorba (technické) specifikace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – s příklady; * „Nákupy ve velkém“ zdravotnické prostředky, technika a léky a léčivé přípravky – rámcové dohody, dynamický nákupní systém, centralizované zadávání – výhody, rizika a limity – s příklady; * Způsobilost a kvalifikace v zadávacích řízeních veřejných zakázek ve zdravotnictví – správné nastavení způsobilosti a kvalifikace, způsoby dokládání a ověřování kvalifikace, zkušenosti a příklady; * Posouzení nabídky – možnosti ověřování deklarovaných hodnot plnění nabídek, certifikáty, mimořádně nízká nabídková cena – příklady; * Možnosti soutěže kvalitního plnění veřejných zakázek ve zdravotnictví – kvalitativní možnosti hodnocení, metody typu VBP (Value Based Procurements) ve veřejných zakázkách ve zdravotnictví a náklady životního cyklu – výhody, limity, rizika; s příklady; * Zadávací řízení klinických a souvisejících informačních systémů – zákonný rámec, možnosti zkušenosti a příklady; * ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Michal Čermák - působí jako vedoucí právního oddělení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, jako jednatel poradenské společnosti CERAP, s.r.o. a vyučuje veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHKurzy: Veřejné zakázky


Prosinec 2020 # Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Na semináři se dozvíte, jaké jsou základní parametry těchto zadávacích řízení, možnosti zákonných lhůt a ovlivnění délky trvání celého zadávacího procesu. Budete rovněž seznámeni s použitelností finančních limitů pro jednotlivá řízení ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červenec 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek. Problematika bude zaměřena a cílena na malé dodavatele a podnikatelské subjekty. Seminář bude ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Srpen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016 ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Listopad 2020 # Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2020 # Program semináře: * Nevyplacení (krácení) a odnětí dotace – právní rámec * Kontroly veřejných zakázek hrazených z dotačního titulu – procesní obrana proti zjištěním kontrolního orgánu * Typická sporná zjištění kontrolních orgánů v zadávacích řízeních – příklady nejčastějších sporných zjištění (stanovení předpokládané ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzultace; * Správné stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek ve zdravotnictví; dělení a slučování předmětu veřejných zakázek – s příklady rozhodovací praxe ÚOHS a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce ? jakým způsobem je koncipovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly, na co nezapomenout, * režimy a druhy zadávacích řízení a zadávací podmínky: rozdíly mezi režimy a druhy zadávacích řízení ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2020 # Hlavní body semináře: * Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi trestním právem a politikou - příp. správou věcí veřejných? * Vyvozování odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy * Posuzování škody na veřejném majetku * Relevantní ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2020 # Vybrané okruhy: * Vymezení pojmu „veřejná zakázka malého rozsahu“, limity použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů * Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu typu zadavatele * Povinnosti ve vztahu k ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2020 # Odborný program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování, popis změn doručování – novely občanského soudního řádu a správního řádu, daňový řád, zákon o datových schránkách, ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Prosinec 2020 # Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení * Ekonomická výhodnost nabídek * Tzv. Quality ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Veřejné zakázky ve zdravotnictví

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 19 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Veřejné | zakázky | zdravotnictvíhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_85414_verejne-zakazky-ve-zdravotnictvi.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde