Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
pozarni ochrana - odborna priprava preventist u pozarni ochrany

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Požární ochrana - Odborná příprava preventistů požární ochrany # PYROKONTROL trading consulting

Školení je určeno pro zaměstnance pověřené prováděním úkolů v požární ochraně v součinnosti s osobami odborně způsobilými v PO. Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující členité činnosti ve více objektech, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok. Další informace naleznete níže na stránce.
Náplň: Povinnosti preventistů požární ochrany na pracovišti. Určeno pro: Je určeno pro zaměstnance pověřené prováděním úkolů v požární ochraně v součinnosti s osobami odborně způsobilými v PO. Legislativní vazba a periodicita opakování: Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující členité činnosti ve více objektech, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok. Doklady: Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci s osvědčením preventisty. Délka školení: 240 min Místo konání: Kurz je možné realizovat na pracovištích účastníků nebo v kanceláři na Senovážném náměstí 9 v Českých Budějovicích. Minimální počet účastníků školení: Kurz je realizován při nejméně 3 osobách.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ – ředitelka firmy a členka Komory soudních znalců ČR soudní znalkyně v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany a nakládání s chemickými látkami a směsmi osoba odborně způsobilá v požární ochraně a prevenci rizik autorizovaná osoba pro nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA – mladší znalec revizní technik vyhrazených elektrických zařízení E2-A a kontrolní technik technických zařízení osoba odborně způsobilá v požární ochraně a prevenci rizik koordinátor BOZP na stavbách
  • Úhrada kurzu: V ceně kurzu je zahrnuto i občerstvení pro účastníky způsob platby - Bezhotovostně – 8 dní před termínem kurzu pokud nebude dohodnuto jinak
  • Způsob platby - Bezhotovostně – 8 dní před termínem kurzu pokud nebude dohodnuto jinak. Informace k platbě Vám zašleme po obdržení Vaší přihlášky.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Požární ochrana


Září 2020 # Seminář se zaměří na aktuální problematické otázky týkající se ochrany osobních údajů, které budou zasazeny do právního rámce ochrany osobních údajů tvořeného zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. Budete seznámeni s důležitými změnami, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Příprava osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO]. Délka školení - dle ...   Kurz od firmy: PYROKONTROL trading consulting
Srpen 2020 # Akreditace: MŠMT - 1037 - 2017-1-177, Název akreditace: Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa Cíl semináře Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit účastníky s fenoménem dnešní doby – kyberkriminalitou jako s nejnovější ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Listopad 2020 # IT již dávno není jen o technickém nastavení a uživatelské podpoře. Aktuální bezpečnostní hrozby a legislativa přináší pro IT oddělení nové výzvy. V průběhu semináře se zaměříme na IT bezpečnost z pohledu legislativy a ochrany osobních údajů. V průběhu semináře se dostaneme i k tvorbě ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Investice vložené do budování brandu, se kterým se zákazníci ztotožní, mohou být značné, a tak i právní stránku věci není vhodné podceňovat. Cílem semináře je seznámit vás s právní povahou značky a úskalími při jejím budování, ochraně a propagaci. Dozvíte se, jakými způsoby lze právně ochránit značku společnosti, produktu, nebo služby, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # * Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. * GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Srpen 2020 # Neuvedeno * • Úvod do webináře, stručné vysvětlení pramenů evropského práva, vysvětlení základních pramenů sekundárního evropského práva, rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními. • Smysl a účel Nařízení. • Stručné připomenutí tuzemské stávající právní úpravy a jejích hlavních zásad. • Věcná působnost Nařízení, výjimky. • Místní ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv * Archivace digitální a analogová * Archivace dat jiným subjektem za úplatu * Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Listopad 2020 # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad úniku dat - Co chránit * Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit - Co se ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2020 # V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby v právním řádu - nabytí držby - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Září 2020 # Program semináře: * Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) * Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Listopad 2020 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Požární ochrana - Odborná příprava preventistů požární ochrany

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Požární | ochrana | Odbornáhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_54406_pozarni-ochrana---odborna-priprava-preventistu-pozarni-ochrany.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde