Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
visio pokrocily

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Visio pokročilý # AbecedaPC

Školení je určené pro uživatele programu Visio, kteří chtějí vytvářet složitější schémata a diagramy. Posluchači se seznámí s různými triky pro formátování obrazců pomocí stylů. Naučí se přesně umisťovat jednotlivé obrazce na výkres, pracovat s vrstvami a využívat jejich výhod při vytváření rozsáhlých schémat, vytvářet a upravovat vzorníky. Posluchači se seznámí s možnostmi vkládání objektů do programu Visio z různých aplikací a publikováním výkresů do prezentací. * Kurz Visio pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Visio pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Visio pokročilý probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Visio pokročilý je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Visio pokročilý objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Visio pokročilý se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Visio pokročilý jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pokročilé techniky při práci s obrazci Přesné umístění obrazců na výkrese   Seskupování obrazců   Pomůcky pro rozmísťování obrazců   Kótování   Zjištění geometrických charakteristik obrazce   Nastavení průhlednosti obrazce     Vrstvy Práce s vrstvami   Vlastnosti vrstvy   Přiřazení obrazců ve vzorníku vrstvě     Styly Vytvoření nového stylu   Použití stylu   Obnovení formátování obrazce podle předlohy   Kopírování stylu do jiného výkresu   Uložení stylů pro opakované použití   Styly a nástroje kreslení     Pokročilá práce se vzorníky Úpravy vzorníků a obrazců ve vzorníku   Vlastní vzorník   Přidání obrazců do vlastního vzorníku   Přidání loga jako obrazce   Úprava obrazců ve vlastním vzorníku   Úprava obrázku ikony   Úprava obrazce předlohy   Předání vytvořeného vzorníku jinému uživateli     Pokročilá práce s diagramy Propojení externích dat s obrazci (import dat z Excelu, databáze a textových souborů)   Okno Externí data   Datové symboly     Pokročilá práce s organizačním diagramem Export dat obrazců do Excelu a textových souborů   Tvorba rozsáhlých organizačních diagramů na základě dat z Excelu, databázových a textových souborů   Průvodce organizačním diagramem     Kontingenční diagram Tvorba a aktu
Kurz Visio pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Visio pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Visio pokročilý probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Visio pokročilý je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Visio pokročilý objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Visio pokročilý se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Visio pokročilý jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pokročilé techniky při práci s obrazci Přesné umístění obrazců na výkrese Seskupování obrazců Pomůcky pro rozmísťování obrazců Kótování Zjištění geometrických charakteristik obrazce Nastavení průhlednosti obrazce Vrstvy Práce s vrstvami Vlastnosti vrstvy Přiřazení obrazců ve vzorníku vrstvě Styly Vytvoření nového stylu Použití stylu Obnovení formátování obrazce podle předlohy Kopírování stylu do jiného výkresu Uložení stylů pro opakované použití Styly a nástroje kreslení Pokročilá práce se vzorníky Úpravy vzorníků a obrazců ve vzorníku Vlastní vzorník Přidání obrazců do vlastního vzorníku Přidání loga jako obrazce Úprava obrazců ve vlastním vzorníku Úprava obrázku ikony Úprava obrazce předlohy Předání vytvořeného vzorníku jinému uživateli Pokročilá práce s diagramy Propojení externích dat s obrazci (import dat z Excelu, databáze a textových souborů) Okno Externí data Datové symboly Pokročilá práce s organizačním diagramem Export dat obrazců do Excelu a textových souborů Tvorba rozsáhlých organizačních diagramů na základě dat z Excelu, databázových a textových souborů Průvodce organizačním diagramem Kontingenční diagram Tvorba a aktualizace souhrnných přehledu na základě externích dat Použití obrazců a datových symbolů v kontingenčních diagramech Ganttův diagram Import a export dat z aplikace Project, Excel a textových souboru Formátování Ganttova diagramu Tvorba vazeb a skupinových úkolů Možnosti sledování projektu Propojení na další aplikace Sdílení dat mezi aplikacemi Rozdíl mezi vložením a propojením Vkládání dat z Visia do ostatních aplikací Microsoft Office Vkládání dat z jiných aplikací do Visia Vkládání dat z jiných aplikací do Visia Grafické formáty Grafické formáty používané ve Visio Export a Import Komentáře a revize Vložení komentáře Revize výkresu

Obsah kurzu - školení     Kurz Visio pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Visio pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Visio pokročilý probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Visio pokročilý je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Visio pokročilý objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Visio pokročilý se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Visio pokročilý jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pokročilé techniky při práci s obrazci Přesné umístění obrazců na výkrese Seskupování obrazců Pomůcky pro rozmísťování obrazců Kótování Zjištění geometrických charakteristik obrazce Nastavení průhlednosti obrazce Vrstvy Práce s vrstvami Vlastnosti vrstvy Přiřazení obrazců ve vzorníku vrstvě Styly Vytvoření nového stylu Použití stylu Obnovení formátování obrazce podle předlohy Kopírování stylu do jiného výkresu Uložení stylů pro opakované použití Styly a nástroje kreslení Pokročilá práce se vzorníky Úpravy vzorníků a obrazců ve vzorníku Vlastní vzorník Přidání obrazců do vlastního vzorníku Přidání loga jako obrazce Úprava obrazců ve vlastním vzorníku Úprava obrázku ikony Úprava obrazce předlohy Předání vytvořeného vzorníku jinému uživateli ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Školení je určené pro uživatele programu Visio, kteří chtějí vytvářet složitější schémata a diagramy. Posluchači se seznámí s různými triky pro formátování obrazců pomocí stylů. Naučí se přesně umisťovat jednotlivé obrazce na výkres, pracovat s vrstvami a využívat jejich výhod při vytváření rozsáhlých schémat, vytvářet a upravovat vzorníky. Posluchači se seznámí s možnostmi vkládání objektů do programu Visio z různých aplikací a publikováním výkresů do prezentací.
  • Platba školení probíhá bezhotovostně oproti faktuře. Při stornování školení zákazníkem méně než 48 hodin před začátkem školení je účtován storno poplatek 50 % z ceny školení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Visio pokročilý


Březen 2021 # ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Červen 2021 # Školení Revit pokročilý pokrývá široký okruh pokročilých funkcí aplikace Revit. Školení je určené pro stavební projektanty a architekty. Posluchači proniknou do tvorby vlastních parametrických rodin, naučí se definovat vlastní typy, skladby a materiály a pracovat s modelem terénu. Součástí školení je také renderování, práce s variantami a fázemi návrhu a doporučené postupy pro ...   Kurz od firmy: AbecedaPC
Březen 2021 # V kurzu Oracle Administrace databáze – pokročilý kurz si administrátoři, vývojáři nebo další zájemci o správu Oracle databází doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Získají dovednosti s použitím komponent jako Recovery manager, Resource manger, Scheduler a dalších nástrojů ...   Kurz od firmy: David Solnař


Březen 2021 # Školení je určené pro uživatele programu Power BI Desktop, kteří již umí vytvořit jednoduché interaktivní reporty a chtějí se seznámit s pokročilými možnosti importu dat, zpracováním a vyhodnocením dat a vytvářením složitější vizuálů a reportů. * Kurz Power BI pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Power BI pokročilý se účastní maximálně 8 osob. ...   Kurz od firmy: AbecedaPC
Březen 2021 # Školení je určené pro konstruktéry, kteří již Inventor používají a chtějí si rozšířit své znalosti a využívat Inventor Professional naplno. Účastníci školení se naučí modelovat plošné součásti (tvarově složité součásti), vytvářet svařence (svařené sestavy), seznámí se se způsoby rychlého modelování rámových sestav a rozšíří si znalosti modelování plechových součástí. Naučí se ...   Kurz od firmy: AbecedaPC
Březen 2021 # Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usnadnění a zrychlení práce s výkresy. Seznámí se základní parametrizací objektů, vytvářením dynamických bloků a bloků s atributy. Naučí se pracovat s externími referencemi, které usnadňují spolupráci více profesí na jednom projektu, ...   Kurz od firmy: AbecedaPC
Únor 2021 # ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Březen 2021 # Školení je určené pro posluchače, kteří již Adobe Illustrator používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit novými postupy. Posluchači se seznámí s pokročilou editací křivek, naučí se členit grafiku do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty a rozšíří si svoje znalosti v práci s ...   Kurz od firmy: AbecedaPC
Březen 2021 # Školení je určené pro posluchače, kteří již CorelDRAW používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit různými efekty. Posluchači se seznámí s pokročilými nástroji pro vytváření vlastní grafiky, s pokročilou editací křivek, naučí se členit výkres do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty a ...   Kurz od firmy: AbecedaPC
Březen 2021 # Školení je určené uživatelům programu Access, kteří chtějí vytvářet složitější databáze a navrhovat databázové aplikace pro víceuživatelské prostředí. Posluchači se seznámí s pokročilými možnostmi vytváření tabulek a dotazů, naučí se vytvářet dotazy pro úpravu dat včetně použití základních SQL dotazů. Znalosti práce s formuláři budou rozšířeny o práci s událostmi a napojení p...   Kurz od firmy: AbecedaPC


Březen 2021 # Školení je určené pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači si prohloubí své znalosti, naučí se používat podmíněné formátovaní, zadávat složitější vzorce a funkce (např. funkce KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF atd.), propojovat listy a sešity, vytvářet složitější typy grafů, pracovat s databázemi, vyhodnocovat data pomocí kontingenčních ...   Kurz od firmy: AbecedaPC


Visio pokročilý

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Visio | pokročilýhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_29061_visio-pokrocily.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde