Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
pracovnepravni special s judr bukovjanem – pracovni pravo v roce 2023 prakticky – co se meni co se resi na co nezapomenout

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDR. BUKOVJANEM – PRACOVNÍ PRÁVO V ROCE 2023 PRAKTICKY – CO SE MĚNÍ, CO SE ŘEŠÍ, NA CO NEZAPOMENOUT # Intellego - vzdělávací agentura

Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, pracovníkům HR oddělení, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. Školení je zaměřeno na aktuální novinky a změny v oblasti pracovního práva (včetně připravované velké novely ZP). Lektor kurzu: JUDr. Petr BUKOVJAN Specialista  v oblasti pracovního práva  s praxí  v  kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluau
1. První praktické zkušenosti se změnami v oblasti pracovnělékařských služeb po novele prováděcí vyhlášky č. 79 - 2013 Sb. – pojem profesní riziko ; změny ve frekvenci dohledu poskytovatele PLS; vztah základního a odborného vyšetření; důležité změny v oblasti periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky ; nové pojmy v  obsahových náležitostech žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a lékařského posudku ; vypuštění nebo změny některých případů (např. ve vztahu ke školám a školským zařízením, noční práci nebo tzv. řízení referentského vozidla ) z dosavadních rizik ohrožení zdraví apod. 2. V jaké fázi je a co skutečně přinese návrh novely zákoníku práce – průběh legislativního procesu; změny oproti původnímu návrhu po připomínkovém řízení ; přehled nejdůležitějších změn. 3. Vybrané praktické příklady z pracovněprávní praxe  – prodlužování zkušební doby; nadbytečnost zaměstnance vs. jiné výpovědní důvody; náhradní volno za práci přesčas; chyby v oblasti dovolené atd. 4. Důležitá soudní judikatura – splatnost dosažené mzdy za práci přesčas; povinný podíl a elektronická evidence náhradního plnění; překážka v práci na straně zaměstnavatele a neplacené volno; obsahové náležitosti dohody o výjimkách z pravidel o době určité; podmínky pro působení odborové organizace u zaměstnavatele; výpočet průměrného výdělku atd. 5. Dotazy, diskuse . Aktuality ke dni konání semináře. Nová výkladová stanoviska AKV .


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, pracovníkům HR oddělení, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. Školení je zaměřeno na aktuální novinky a změny v oblasti pracovního práva (včetně připravované velké novely ZP).
  • JUDr. Petr BUKOVJAN Specialista  v oblasti pracovního práva  s praxí  v  kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL


Březen 2023 # Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu ...   Kurz od firmy: Top Vision
Březen 2023 # Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2021, upozorní na změny v roce 2022. Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistelblowing (pískání na píšťalku). Nastíní připravované změny v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2021, upozorní na změny v roce 2022. Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistelblowing (pískání na píšťalku). Nastíní připravované změny v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Duben 2023 # Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Květen 2023 # Zveme Vás na týdenní janí účetní speciál na ostrově Rhodos, ze kterého si odvezete nejen cenné informace z oblasti účetnictví a daní kde budeme se věnovat tématu na změny v zákoně účetnictví, ale také příjemné zážitky, nezapomenutelné okamžiky a novou energii z Řeckého sluníčka a nádherného Egejského moře. Školení bude probíhat ...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.
Březen 2023 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty , jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Květen 2023 # Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. obsah PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY – JUDr. Jaroslav Škubal (9.00 - 10.45 hod.) Povinnosti zaměstnavatelů vůči těhotným zaměstnankyním (BOZP) Právní úprava mateřské a rodičovské dovolené v zákoníku práce Zástupy za zaměstnankyně na mateřské a ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Březen 2023 # Lektor kurzu: PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ Certifikovaná lektorka a konzultanta managementu, má bohaté zkušenosti  z realizace projektů vzdělávání zaměstnanců a z konzultační činnosti v oblasti HR. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení ...   Kurz od firmy: Intellego - vzdělávací agentura
Březen 2023 # Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, pracovníkům HR oddělení, mzdovým účetním, ...   Kurz od firmy: Intellego - vzdělávací agentura
Březen 2023 # Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, pracovníkům HR oddělení, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. Školení je zaměřeno na aktuální novinky a změny v oblasti pracovního práva (včetně připravované ...   Kurz od firmy: Intellego - vzdělávací agentura


PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDR. BUKOVJANEM – PRACOVNÍ PRÁVO V ROCE 2023 PRAKTICKY – CO SE MĚNÍ, CO SE ŘEŠÍ, NA CO NEZAPOMENOUT

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | PRACOVNĚPRÁVNÍ | SPECIÁL | JUDRhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_105539_pracovnepravni-special-s-judr--bukovjanem-–-pracovni-pravo-v-roce-2023-prakticky-–-co-se-meni--co-se-resi--na-co-nezapomenout.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde