Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
uctujeme neziskovky - tridenni kurz ucetnictv i pro nno

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO # InAkademia s.r.o.

Na kurzu  získáte přehled o účtování v NNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů, seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a DPH. Naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace a získáte ucelený přehled rozdílů od účetnictví podnikatelů.  * Kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které - kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví vést také nestátním neziskovým organizacím (tj. organizacím nezaloženým za účelem podnikání), které  účtují dle vyhlášky č.  504 - 2002 Sb. a jsou veřejně prospěšnými poplatníky – tj. např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osob, politické strany.  Kurz je vhodný také pro odpovědné pracovníky nevýdělečných organizací, kteří chtějí získat základní přehled o účtování, způsobech financování a hospodaření NNO.Program Obsah kurzu: základní charakteristiky jednotlivých NNO   vymezení pojmu „veřejně prospěšný poplatník“   členění neziskových organizací, způsoby jejich financování a specifika zdaňování   základní legislativní rámec pro NNO   rozlišení činností NNO – hlavní, vedlejší, podnikání     základní kroky a specifika při vedení účetnictví nestátních neziskových organizací    zúčtování daní a dotací   časové rozlišení N a V, dohadné položky   kurzové rozdíly   účtování o dlouhodobém majetku, fondech   rozlišení pojmů - dar x reklama x sponzoring   účtování darů …….     postup při zpracování účetní závěrky (účetní uzávěrka,  rozvaha, výsledovka, příloha)   výroční zpráva, audit, veřejné rejstříky a sbírka listin     daň z příjmu u NNO   příjmy, které jsou předmětem daně x nejsou předmětem daně x jsou od daně osvobozené   zdanění bezúplatných příjmů   rozdíly mezi širokým a úzkým základem daně   stanovení základu daně   možné snížení základu daně dle § 20 a podmínky použití   příklad pro stanovení daně z příjmu u VPP s úzkým a širokým ZD     vybraná problematika DPH   osoba povinná k dani, plátce daně, identifikovaná osoba   druhy plnění: zdanitelná, osvobozená, plnění, která nejsou předmětem daně   nárok na odpočet DPH: v plné výši, v krácené výši (koeficient), v poměrné výši, bez nároku na odpočet   problematika přenesené daňové povinnosti (RCH)      
Kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které - kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví vést také nestátním neziskovým organizacím (tj. organizacím nezaloženým za účelem podnikání), které  účtují dle vyhlášky č.  504 - 2002 Sb. a jsou veřejně prospěšnými poplatníky – tj. např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osob, politické strany. Kurz je vhodný také pro odpovědné pracovníky nevýdělečných organizací, kteří chtějí získat základní přehled o účtování, způsobech financování a hospodaření NNO.ProgramObsah kurzu:základní charakteristiky jednotlivých NNOvymezení pojmu „veřejně prospěšný poplatník“členění neziskových organizací, způsoby jejich financování a specifika zdaňovánízákladní legislativní rámec pro NNOrozlišení činností NNO – hlavní, vedlejší, podnikání základní kroky a specifika při vedení účetnictví nestátních neziskových organizací zúčtování daní a dotacíčasové rozlišení N a V, dohadné položkykurzové rozdílyúčtování o dlouhodobém majetku, fondechrozlišení pojmů - dar x reklama x sponzoringúčtování darů ……. postup při zpracování účetní závěrky (účetní uzávěrka,  rozvaha, výsledovka, příloha)výroční zpráva, audit, veřejné rejstříky a sbírka listin daň z příjmu u NNOpříjmy, které jsou předmětem daně x nejsou předmětem daně x jsou od daně osvobozenézdanění bezúplatných příjmůrozdíly mezi širokým a úzkým základem daněstanovení základu daněmožné snížení základu daně dle § 20 a podmínky použitípříklad pro stanovení daně z příjmu u VPP s úzkým a širokým ZD vybraná problematika DPHosoba povinná k dani, plátce daně, identifikovaná osobadruhy plnění: zdanitelná, osvobozená, plnění, která nejsou předmětem daněnárok na odpočet DPH: v plné výši, v krácené výši (koeficient), v poměrné výši, bez nároku na odpočetproblematika přenesené daňové povinnosti (RCH)

Obsah kurzu - školení     Kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které - kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví vést také nestátním neziskovým organizacím (tj. organizacím nezaloženým za účelem podnikání), které  účtují dle vyhlášky č.  504 - 2002 Sb. a jsou veřejně prospěšnými poplatníky – tj. např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osob, politické strany. Kurz je vhodný také pro odpovědné pracovníky nevýdělečných organizací, kteří chtějí získat základní přehled o účtování, způsobech financování a hospodaření NNO.ProgramObsah kurzu:základní charakteristiky jednotlivých NNOvymezení pojmu „veřejně prospěšný poplatník“členění neziskových organizací, způsoby jejich financování a specifika zdaňovánízákladní legislativní rámec pro NNOrozlišení činností NNO – hlavní, vedlejší, podnikání základní kroky a specifika při vedení účetnictví nestátních neziskových organizací zúčtování daní a dotacíčasové rozlišení N a V, dohadné položkykurzové rozdílyúčtování o dlouhodobém majetku, fondechrozlišení pojmů - dar x reklama x sponzoringúčtování darů ……. postup při zpracování účetní závěrky (účetní uzávěrka,  rozvaha, výsledovka, příloha)výroční zpráva, audit, veřejné rejstříky a sbírka listin daň z příjmu u NNOpříjmy, které jsou předmětem daně x nejsou předmětem daně x jsou od daně osvobozenézdanění bezúplatných příjmůrozdíly mezi širokým a ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Veronika Bakešová
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Účtujeme neziskovky


Únor 2023 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač s nainstalovaným účetním programem a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. ...   Kurz od firmy: JUBELA, s.r.o.
Březen 2023 # Na kurzu  získáte přehled o účtování v NNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů, seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a DPH. Naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace a získáte ucelený přehled rozdílů od účetnictví podnikatelů.  * Kurz je určen začínajícím ...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.


Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO

Strana: | >> 1 << | Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Účtujeme | neziskovky | třídenníhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_105536_uctujeme-neziskovky---tridenni-kurz-ucetnictvi-pro-nno.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde