Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
ucetni zaverka v pohode

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Účetní závěrka v pohodě # AldEkon účetnictví

Program kurzu   Projdeme jednotlivé kroky uzávěrky teoreticky a poté si je prakticky ukážeme v programu Pohoda: postup fyzické i dokladové inventarizace, zaúčtování inventarizačních rozdílů v Pohodě, inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě, vyřazení drobného i dlouhodobého majetku v Pohodě, účtování o vyřazení, odpisy majetku a j
Program kurzu   Projdeme jednotlivé kroky uzávěrky teoreticky a poté si je prakticky ukážeme v programu Pohoda: postup fyzické i dokladové inventarizace, zaúčtování inventarizačních rozdílů v Pohodě, inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě, vyřazení drobného i dlouhodobého majetku v Pohodě, účtování o vyřazení, odpisy majetku a jejich nastavení v Pohodě, časové rozlišení a dohadné položky vč. práce s agendou časové rozlišení v Pohodě, kurzové rozdíly na konci roku a jejich zaúčtování v Pohodě, opravné položky zákonné versus účetní – účtování tvorby a rozpuštění, opravné položky v Pohodě odpis pohledávek a závazků, účtování o rezervách, kurzové rozdíly k 31. 12. a jejich účtování v Pohodě, účtování daní, sestavení účetní závěrky – její rozsah.

Obsah kurzu - školení     Program kurzu   Projdeme jednotlivé kroky uzávěrky teoreticky a poté si je prakticky ukážeme v programu Pohoda: postup fyzické i dokladové inventarizace, zaúčtování inventarizačních rozdílů v Pohodě, inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě, vyřazení drobného i dlouhodobého majetku v Pohodě, účtování o vyřazení, odpisy majetku a jejich nastavení v Pohodě, časové rozlišení a dohadné položky vč. práce s agendou časové rozlišení v Pohodě, kurzové rozdíly na konci roku a jejich zaúčtování v Pohodě, opravné položky zákonné versus účetní – účtování tvorby a rozpuštění, opravné položky v Pohodě odpis pohledávek a závazků, účtování o rezervách, kurzové rozdíly k 31. 12. a jejich účtování v Pohodě, účtování daní, sestavení účetní závěrky – její rozsah.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Školit vás budou Bc. Bartůšková Zuzana Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.
  • Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do prvního dne v měsíci, ve kterém studium - přednáška začíná. Po úhradě bude posluchač do studia - na přednášku přijat.Objednavatel se zavazuje, že v případě, že by uvedený účastník odborného studia studium nedokončil, nebude požadovat vrácení školného.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Účetní závěrka


Únor 2023 # Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Březen 2023 # Tento kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Získáte více ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Červenec 2023 # Po absolvování tohoto kurzu budete schopni interpretovat základní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS. * V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Srpen 2023 # Na praktických příkladech a případových studiích vám lektoři vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky. * Vzdělávací program je zaměřen na tři samostatné okruhy: 1. Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2023 # Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a o majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní. * 29. 5. 2023; 9:00–16:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2023 # Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a o majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní. * 29. 5. 2023; 9:00–16:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2023 # Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte konsolidační postupy od akvizice dceřiné společnosti po ztrátu ovládání a s tím související výpočet goodwillu a nekontrolních podílů, vliv přecenění čistých aktiv, vylučování vzájemných vztahů. Stranou nezůstane ani dopad do konsolidovaného výkazu ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2023 # Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte konsolidační postupy od akvizice dceřiné společnosti po ztrátu ovládání a s tím související výpočet goodwillu a nekontrolních podílů, vliv přecenění čistých aktiv, vylučování vzájemných vztahů. Stranou nezůstane ani dopad do konsolidovaného výkazu ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. den Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o rovnováze ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. den Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o rovnováze ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2023 # Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. den Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o rovnováze ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Červen 2023 # Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. den Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o rovnováze ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Účetní závěrka v pohodě

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 15 | Celkem: 159 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Účetní | závěrka | pohoděhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_105535_ucetni-zaverka-v-pohode.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde