Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
dph v roce 2023 na praktickych prikladech

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: DPH v roce 2023 na praktických příkladech # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro pokročilé. Určeno pro Účetní a daňaři fyzických i právnických osob. Cíl semináře Účastníci se seznámí s ustanoveními, která byla změněna novelami, která činí v praxi nejčastěji problémy. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Probrána bude i problematika dovozu a vývozu. Vše bude doplněno příklady. Oproti jiným školením stejného typu j
Pro pokročilé. Určeno pro Účetní a daňaři fyzických i právnických osob. Cíl semináře Účastníci se seznámí s ustanoveními, která byla změněna novelami, která činí v praxi nejčastěji problémy. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Probrána bude i problematika dovozu a vývozu. Vše bude doplněno příklady. Oproti jiným školením stejného typu je výhodou prodloužený čas, který dává velký prostor pro dotazy a konzultace k případům z praxe účastníků. Obsah semináře Nový limit pro registraci plátce, dopady přechodných ustanovení pro osoby s obratem mezi 1 a 2 mil. Kč , možnosti zrušení registrace plátce. Změny u kontrolních hlášení. Místo plnění u dodání zboží s přepravou a bez přepravy, s následnou instalací nebo montáží vlastními zaměstnanci, subdodavatelsky. Místo plnění u služeb, kdo je osobou povinnou přiznat daň, příklady, příklady. Prokazování osvobození u dodání zboží do jiného členského státu, u vývozu zboží. Situace, kdy zboží je přepravováno jinam, než kam je fakturováno v rámci ES a třetích zemí. Problematika služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží. Nájmy dlouhodobé, krátkodobé, poskytnutí různých práv, ubytovací služby, změny účelu použití. Dovozy zboží nízké hodnoty, prodeje dovezeného zboží na dálku, dovozy zboží režimu 42, osvobození dovozu. Aktuality, judikatura, koordinační výbory. Diskuse, odpovědi na dotazy.

Obsah kurzu - školení     Pro pokročilé. Určeno pro Účetní a daňaři fyzických i právnických osob. Cíl semináře Účastníci se seznámí s ustanoveními, která byla změněna novelami, která činí v praxi nejčastěji problémy. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Probrána bude i problematika dovozu a vývozu. Vše bude doplněno příklady. Oproti jiným školením stejného typu je výhodou prodloužený čas, který dává velký prostor pro dotazy a konzultace k případům z praxe účastníků. Obsah semináře Nový limit pro registraci plátce, dopady přechodných ustanovení pro osoby s obratem mezi 1 a 2 mil. Kč , možnosti zrušení registrace plátce. Změny u kontrolních hlášení. Místo plnění u dodání zboží s přepravou a bez přepravy, s následnou instalací nebo montáží vlastními zaměstnanci, subdodavatelsky. Místo plnění u služeb, kdo je osobou povinnou přiznat daň, příklady, příklady. Prokazování osvobození u dodání zboží do jiného členského státu, u vývozu zboží. Situace, kdy zboží je přepravováno jinam, než kam je fakturováno v rámci ES a třetích zemí. Problematika služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží. Nájmy dlouhodobé, krátkodobé, poskytnutí různých práv, ubytovací služby, změny účelu použití. Dovozy zboží nízké hodnoty, prodeje dovezeného zboží na dálku, dovozy zboží režimu 42, osvobození dovozu. Aktuality, judikatura, koordinační výbory. Diskuse, odpovědi na dotazy.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Voženílková Marika
  • * seminář 23001 12. 1. 2023* ÚROVEŇ Pro pokročilé.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: DPH roce


Listopad 2022 # Akreditace kurzu DPH je zapeklité a já do této oblasti chtěla proniknout. Proto jsem zaplatila on-line kurz. Udělal jsem dobře. Problematika je hezky a jasně vysvětlena. Pochopila jsem i já. Všem zájemcům doporučuji! Daniela Kočí, vedoucí cestovní kanceláře --- Cíle kurzu: V tomto online kurzu se seznámíte se zákonem o DPH. Kurz obsahuje 11 ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Květen 2023 # Cíle kurzu: Seznámíte se zákonem o DPH a naučíte se získané poznatky aplikovat v praxi. Dozvíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH. Popis: Chcete se seznámit se zákonem o DPH a naučit se, jak jej používat v praxi? Pokud ano, doporučujeme Vám právě tento kurz. Naučíte se – ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Leden 2023 # Cíle kurzu: Seznámíte se změnami, které v oblasti účetnictví a daní nastanou v roce 2023. Přednáší daňová a účetní poradkyně. Kurz obsahuje prostor pro dotazy posluchačů. Popis: Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit nejen s novinkami v daních a účetnictví platnými od 1.1.2023, ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


Leden 2023 # Cíle kurzu: Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. 2023, případně nabyly účinnosti během roku 2022. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd. Popis: Komu je ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Srpen 2023 # Zahraniční obchod # 1. den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování DPH Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Březen 2023 # Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů a DPH. * 1. seminář 6. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 7. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Zdeněk Burda 3. seminář 8. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů a DPH. * 1. seminář 6. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 7. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Zdeněk Burda 3. seminář 8. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2023 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2023. Seznámíte se také s dopady posledních tzv. Daňových balíčků do praxe právnických osob. * 1. seminář 16. 1. 2023; 9:00–16:00 • Daň z přidané ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2023 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2023. Seznámíte se také s dopady posledních tzv. Daňových balíčků do praxe právnických osob. * 1. seminář 16. 1. 2023; 9:00–16:00 • Daň z přidané ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o uplatňování DPH v tuzemsku, při obchodování se zbožím mezi členskými státy a o dovozu a vývozu zboží. Jaký je princip fungování DPH u plátců? Kdy vznikne identifikovaná osoba? Jaké povinnosti má plátce? Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti DPH v praxi? Jaké údaje se ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o uplatňování DPH v tuzemsku, při obchodování se zbožím mezi členskými státy a o dovozu a vývozu zboží. Jaký je princip fungování DPH u plátců? Kdy vznikne identifikovaná osoba? Jaké povinnosti má plátce? Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti DPH v praxi? Jaké údaje se ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2023 # Daně # 1. den Předmět daně z přidané hodnoty Základní pojmy Stanovení obratu od 1. 1. 2023, registrace plátce a identifikované osoby Stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování v řetězci Místo plnění při prodeji zboží na dálku Poukazy – ...   Kurz od firmy: STUDIO W


DPH v roce 2023 na praktických příkladech

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 18 | Celkem: 191 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | DPH | roce | 2023https://studium-kurzy.cz/skoleni_104176_dph-v-roce-2023-na-praktickych-prikladech.html[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde