Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zaklady dph – pro vasi praxi (dvoudenni)

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Základy DPH – pro vaši praxi (dvoudenní) # 1. VOX a.s.

Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o uplatňování DPH v tuzemsku, při obchodování se zbožím mezi členskými státy a o dovozu a vývozu zboží. Jaký je princip fungování DPH u plátců? Kdy vznikne identifikovaná osoba? Jaké povinnosti má plátce? Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti DPH v praxi? Jaké údaje se vykazují v kontrolním hlášení? * • předmět daně z přidané hodnoty, • princip výpočtu DPH, základní pojmy • stanovení obratu, • osoba povinná k dani, • skupina, • registrace plátce a identifikované osoby, • stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, • prodej zboží na dálku • stanovení místa plnění při poskytnutí služby, služby vztahující se k nemovité věci a ostatní služby, • dovoz zboží, dodání zboží, poskytnutí služby, • poukazy – jednoúčelový, víceúčelový, • pořízení zboží z jiného členského státu, stanovení místa plnění, povinnost přiznat daň, nárok na odpočet daně, • třístranný obchod, • režim skladu, • obchodování s novými dopravními prostředky v EU, • povinnost přiznat daň, datum uskutečnění zdanitelného plnění, • povinnost přiznat daň dodání zboží do jiného členského státu, dovoz zboží, poskytnutí služby, uskutečnění zdanitelného plnění, • daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování, • daňové doklady při dovozu a vývozu zboží, • stanovení základu daně, zaokrouhlování, přefakturace, • výpočet daně, • oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad, • oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, výše opravy, opravné daňové doklady, • sazby daně u stavebních prací, dodání nemovité věci, prodej pozemků, • nájem nemovité věci, ubytovací služba, • dodání zboží v rámci EU, prokazování přepravy zboží, • služby související s vývozem a dovozem zboží, • nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, • vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku, • zrušení registrace plátce, • zvláštní režimy – cestovní služby, použité zboží, režim přenesení daňové povinnosti, • ručení příjemce zdanitelného plnění, minimalizace ručení, • nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, • podávání daňového přiznání, souhrnné hlášení, • nesprávné uvedení plnění za jiné zdaňovací obdobní – dopady, • kontrolní hlášení, vyplňování, pokuty, promíjení, • souhrnné hlášení, • zvláštní režim jednoho správního místa. Odpovědi na dotazy.
• předmět daně z přidané hodnoty,• princip výpočtu DPH,základní pojmy• stanovení obratu,• osoba povinná k dani,• skupina,• registrace plátce a identifikované osoby,• stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,• prodej zboží na dálku• stanovení místa plnění při poskytnutí služby, služby vztahující se k nemovité věci a ostatní služby,• dovoz zboží, dodání zboží, poskytnutí služby,• poukazy – jednoúčelový, víceúčelový,• pořízení zboží z jiného členského státu, stanovení místa plnění, povinnost přiznat daň, nárok na odpočet daně,• třístranný obchod,• režim skladu,• obchodování s novými dopravními prostředky v EU,• povinnost přiznat daň, datum uskutečnění zdanitelného plnění,• povinnost přiznat daň dodání zboží do jiného členského státu, dovoz zboží, poskytnutí služby,uskutečnění zdanitelného plnění,• daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování,• daňové doklady při dovozu a vývozu zboží,• stanovení základu daně, zaokrouhlování, přefakturace,• výpočet daně,• oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad,• oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, výše opravy, opravné daňové doklady,• sazby daně u stavebních prací,dodání nemovité věci, prodej pozemků,• nájem nemovité věci, ubytovací služba,• dodání zboží v rámci EU, prokazování přepravy zboží,• služby související s vývozem a dovozem zboží,• nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně,• vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku,• zrušení registrace plátce,• zvláštní režimy – cestovní služby, použité zboží, režim přenesení daňové povinnosti,• ručení příjemce zdanitelného plnění, minimalizace ručení,• nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba,• podávání daňového přiznání, souhrnné hlášení,• nesprávné uvedení plnění za jiné zdaňovací obdobní – dopady,• kontrolní hlášení, vyplňování, pokuty, promíjení,• souhrnné hlášení,• zvláštní režim jednoho správního místa.Odpovědi na dotazy.

Obsah kurzu - školení     • předmět daně z přidané hodnoty,• princip výpočtu DPH,základní pojmy• stanovení obratu,• osoba povinná k dani,• skupina,• registrace plátce a identifikované osoby,• stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,• prodej zboží na dálku• stanovení místa plnění při poskytnutí služby, služby vztahující se k nemovité věci a ostatní služby,• dovoz zboží, dodání zboží, poskytnutí služby,• poukazy – jednoúčelový, víceúčelový,• pořízení zboží z jiného členského státu, stanovení místa plnění, povinnost přiznat daň, nárok na odpočet daně,• třístranný obchod,• režim skladu,• obchodování s novými dopravními prostředky v EU,• povinnost přiznat daň, datum uskutečnění zdanitelného plnění,• povinnost přiznat daň dodání zboží do jiného členského státu, dovoz zboží, poskytnutí služby,uskutečnění zdanitelného plnění,• daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování,• daňové doklady při dovozu a vývozu zboží,• stanovení základu daně, zaokrouhlování, přefakturace,• výpočet daně,• oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad,• oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, výše opravy, opravné daňové doklady,• sazby daně u stavebních prací,dodání nemovité věci, prodej pozemků,• nájem nemovité věci, ubytovací služba,• dodání zboží v rámci EU, prokazování přepravy zboží,• služby související s vývozem a dovozem zboží,• nárok na odpočet daně, podmínky pro ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Kurz je určen pro ekonomické pracovníky a manažery, kteří se potřebují zorientovat v základní problematice DPH.
  • Ing. Zdeněk Kuneš
  • Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky - faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Základy DPH


Únor 2023 # Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace:  MSMT-17296 - 2020-1 - 178 . Rekvalifikace: Základy podnikání (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia). Cíle kurzu: Kurz Základy podnikání – jak na ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Prosinec 2022 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 9 875 Kč. Nová cena : 7 900 Kč. Ušetříte: 1 975 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Listopad 2022 # Akreditace kurzu DPH je zapeklité a já do této oblasti chtěla proniknout. Proto jsem zaplatila on-line kurz. Udělal jsem dobře. Problematika je hezky a jasně vysvětlena. Pochopila jsem i já. Všem zájemcům doporučuji! Daniela Kočí, vedoucí cestovní kanceláře --- Cíle kurzu: V tomto online kurzu se seznámíte se zákonem o DPH. Kurz obsahuje 11 ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


Prosinec 2022 # Cíle kurzu: Kurz Základy účetnictví Vám pomůže pochopit logiku účetnictví, jeho základní principy a zásady. Uvědomíte si, že účetnictví má jasná pravidla a postupy a není třeba se ho bát. Naši lektoři Vám vysvětí látku srozumitelnou a příjemnou formou a jsou připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy. Popis: Pro koho je kurz určen Úplným zač...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Listopad 2022 # Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní, daňové evidence. Zaměříte se na marketing, komunikaci a také na právní rovinu podnikání. Vše na základě znalostí a zkušeností spolupracujících ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Listopad 2022 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Popis: Pro koho je kurz určen: Začátečníkům, ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Listopad 2022 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, home office, sdílená pracovní místa, GDPR, BOZP a další. Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří se chtějí naučit základy pracovního práva. Všem, kteří ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Leden 2023 # Aktuální akce Cíle kurzu: Seznámíte se s základními daňovými předpisy ČR. Budete se věnovat zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu, dani silniční. Popis: Pro koho je kurz určen: Začátečníkům, kteří se chtějí seznámit s daňovou soustavou ČR a základními zákony z oblasti daní Všem, kteří si chtějí výše uvedené ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Prosinec 2022 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu se seznámíte se základními daňovými předpisy ČR. Budete se věnovat zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu fyzických i právnických osob, dani silniční. To vše z pohodlí Vašeho domova, kanceláře nebo tam, kde se cítit dobře a máte připojení k internetu. Popis: Pro koho je kurz určen ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Květen 2023 # Cíle kurzu: Seznámíte se zákonem o DPH a naučíte se získané poznatky aplikovat v praxi. Dozvíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH. Popis: Chcete se seznámit se zákonem o DPH a naučit se, jak jej používat v praxi? Pokud ano, doporučujeme Vám právě tento kurz. Naučíte se – ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Leden 2023 # Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Absolvent je schopen pracovat s neslyšícími klienty samostatně, dokáže odborně uskutečnit návštěvu u praktického lékaře a na úřadech a umí komunikovat mezi zaměstnavatelem ...   Kurz od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.


Leden 2023 # Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Po absolvování kurzu obdržíte celostátně platný ...   Kurz od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.


Základy DPH – pro vaši praxi (dvoudenní)

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 17 | Celkem: 180 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Základy | DPH | pro | vaši
[?]
https://studium-kurzy.cz/skoleni_104157_zaklady-dph-–-pro-vasi-praxi-(dvoudenni).html[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde