Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
provadeci a souvisejici predpisy k novelizova nemu zakoniku prace - on line

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce - ON-LINE # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Odborný program: * Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky * Nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – změny od 1. 2. 2023 (teplota a větrání na pracovišti, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní d
Odborný program: * Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky * Nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – změny od 1. 2. 2023 (teplota a větrání na pracovišti, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.) * Nový občanský zákoník – podpůrné použití v pracovněprávních vztazích – problémy a jejich řešení * Zákon o zaměstnanosti – Kurzarbeit, rekvalifikace a zaškolení u zaměstnavatele * Zákon o ochraně veřejného zdraví * Zákon o kolektivním vyjednávání – kolektivní smlouvy, vyšší práva a nároky nad ZP * Zákon o inspekci práce * Zákon o úřednících ÚSC * Zákon o nemocenském pojištění – režim dočasně neschopného, pracovní náplň, otcovská dovolená * Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele * Prováděcí předpisy k zákoníku práce: - Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování rovnosti na pracovišti (antidiskriminační zákon, rovnost ve mzdách, důkazní břemeno apod.) - Srážky ze mzdy podle nových nařízení vlády - Minimální a zaručená mzda, příplatky v obtížném pracovním prostředí – nařízení vlády - Prováděcí nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům a záznamům o úrazech - Vyhlášky MPSV a Ministerstva financí ke stravnému a použití osobních vozidel na pracovních cestách - Zákaz kouření a požívání alkoholu na pracovištích podle zvláštního zákona - Pracovní doba v dopravě podle nařízení vlády - Zákazy prací podle nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví - Nařízení vlády k důležitým osobním překážkám v práci - Nařízení vlády k platovým otázkám v rozpočtové sféře (smluvní platy, osobní příplatky, pásmové odměňování apod.) * Dotazy, diskuse

Obsah kurzu - školení     Odborný program: * Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky * Nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – změny od 1. 2. 2023 (teplota a větrání na pracovišti, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.) * Nový občanský zákoník – podpůrné použití v pracovněprávních vztazích – problémy a jejich řešení * Zákon o zaměstnanosti – Kurzarbeit, rekvalifikace a zaškolení u zaměstnavatele * Zákon o ochraně veřejného zdraví * Zákon o kolektivním vyjednávání – kolektivní smlouvy, vyšší práva a nároky nad ZP * Zákon o inspekci práce * Zákon o úřednících ÚSC * Zákon o nemocenském pojištění – režim dočasně neschopného, pracovní náplň, otcovská dovolená * Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele * Prováděcí předpisy k zákoníku práce: - Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování rovnosti na pracovišti (antidiskriminační zákon, rovnost ve mzdách, důkazní břemeno apod.) - Srážky ze mzdy podle nových nařízení vlády - Minimální a zaručená mzda, příplatky v obtížném pracovním prostředí – nařízení vlády - Prováděcí nařízení vlády k ochranným pracovním ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Ladislav Jouza - advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Prováděcí související


Březen 2023 # Získáte návody k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu. Na konkrétních příkladech se dozvíte, jak je možní metodiku benchmarkingu využít ve vlastní firmě. Sestavíte si postupy aplikace benchmarkingu na vlastních procesech. * • co je benchmarking – ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2022 # Po absolvování semináře budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s místem plnění v tuzemsku. Získáte ucelený přehled problematiky DPH v rozsahu této problematiky. Materiály jsou zpracovány formou teorie a příkladů, včetně jednoduchých úkolů. * Teoretická část: • zálohové platby, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. cíl Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Listopad 2022 # Program semináře: NOVÝ ZÁKON O ODPADECH * Působnost zákona * Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad * Povinnosti původce odpadu * Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady * Soustřeďování, ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2022 # Z obsahu semináře: * měny v účetnictví – účetní měna, funkční měna, měna vykazování, cizí měna * měnové riziko a jeho dopad do účetnictví * měnové kurzy a jejich použití – aktuální, pevný, průměrný * cizoměnové transakce a jejich přepočty * cizoměnové zůstatky a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2023 # Odborný program: * Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky * Nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – změny od 1. 2. 2023 (teplota a větrání ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2022 # Program semináře: NOVÝ ZÁKON O ODPADECH * Působnost zákona * Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad * Povinnosti původce odpadu * Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady * Soustřeďování, shromažďování, skladování ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2022 # Z obsahu semináře: * měny v účetnictví – účetní měna, funkční měna, měna vykazování, cizí měna * měnové riziko a jeho dopad do účetnictví * měnové kurzy a jejich použití – aktuální, pevný, průměrný * cizoměnové transakce a jejich přepočty * ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Leden 2023 # Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Únor 2023 # Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Duben 2023 # Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Červen 2023 # Odborný program: * Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky * Nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – změny od 1. 2. 2023 ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce - ON-LINE

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Prováděcí | související | předpisyhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_104142_provadeci-a-souvisejici-predpisy-k-novelizovanemu-zakoniku-prace---on-line.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde