Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
smlouvy a dohody podle novely zakoniku prace v roce 2023 tvorba firemnich predpisu - on l ine

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Smlouvy a dohody podle novely zákoníku práce v roce 2023, tvorba firemních předpisů - ON-LINE # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce 2020 a 2023 a dalších pracovněprávních předpisů * Vznik pracovněprávního vztahu: - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody
Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce 2020 a 2023 a dalších pracovněprávních předpisů * Vznik pracovněprávního vztahu: - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce - Dohoda o příslibu zaměstnání - Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče - Smlouva home – office (práce z domova a práce na dálku) - Adhezní pracovní smlouva * Změna a skončení pracovního poměru: - Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení) - Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru * Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců: - Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem - Dohoda mezi agenturou a uživatelem - Pokyn k práci pro zaměstnance * Pracovní doba a dovolená: - Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby - Konto pracovní doby, úprava pracovní doby - Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2020 - Vzor ke sdílenému pracovnímu místu * Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny * Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku – započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení * Úprava zaměstnaneckých výhod (benefitů) – sick days, bridge days * Ostatní: - Dohoda o zvýšení kvalifikace - Dohoda o (hmotné) odpovědnosti - Dohoda o svěřených předmětech - Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce * Vzory předpisů: - Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou) - Kolektivní smlouva - Pracovní řád - Organizační řád - Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek - Příklady vzorových smluv, dohod a písemností - Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Obsah kurzu - školení     Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce 2020 a 2023 a dalších pracovněprávních předpisů * Vznik pracovněprávního vztahu: - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce - Dohoda o příslibu zaměstnání - Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče - Smlouva home – office (práce z domova a práce na dálku) - Adhezní pracovní smlouva * Změna a skončení pracovního poměru: - Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení) - Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru * Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců: - Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem - Dohoda mezi agenturou a uživatelem - Pokyn k práci pro zaměstnance * Pracovní doba a dovolená: - Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby - Konto pracovní doby, úprava pracovní doby - Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2020 - Vzor ke sdílenému pracovnímu místu * Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny * Smlouvy a ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Ladislav Jouza - advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Smlouvy dohody


Prosinec 2022 # Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům (pokyny řady D). ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2022 # Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům (pokyny řady D). ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Pracovní právo # Formy péče o odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce, zvláštnosti podle zákona o státní službě a zákona o úřednících ÚZC Prohlubování kvalifikace , znaky, financování, mzda při účasti na školení a studiu Zvýšení kvalifikace , znaky, náhrada mzdy a rozsah ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Prosinec 2022 # Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Tyto získané znalosti vám umožní při ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2023 # Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Březen 2023 # Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Březen 2023 # Obsah semináře: * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po navrhované změně zákoníku práce - Sjednávání dohod o pracích mimo pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou - Sjednání odměny – hodinová x ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2023 # Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce 2020 a 2023 a dalších pracovněprávních předpisů * Vznik pracovněprávního vztahu: - Vzory pracovní ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Březen 2023 # Obsah semináře: * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po navrhované změně zákoníku práce - Sjednávání dohod o pracích mimo pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou - Sjednání odměny ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2023 # Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce 2020 a 2023 a dalších pracovněprávních předpisů * Vznik pracovněprávního vztahu: - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Smlouvy a dohody podle novely zákoníku práce v roce 2023, tvorba firemních předpisů - ON-LINE

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Smlouvy | dohody | podle | novelyhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_104141_smlouvy-a-dohody-podle-novely-zakoniku-prace-v-roce-2023--tvorba-firemnich-predpisu---on-line.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde