Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
novela zakoniku prace 2023 z pohledu zamestna vatele - prakticke problemy srovnani

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Odborný program: * Legislativní aktuality v personální oblasti * Směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních podmínek – obsah a transpozice do zákoníku práce * Novela zákoníku práce (charakteristika, zásady) * Změny v zákoníku práce po novele a srovnání se zákonem o úřednících územních samosprávných celků v oblastech: - přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení, příslib zaměstnání) - sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou) - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem, rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování) - nová pravidla práce na dálku – home office (povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy, kontakt zaměstnance s pracovištěm) - doručování pracovněprávních písemností * Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života * Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele) * Skončení pracovního poměru (organizační změny, odstupné) * Změny v dalších pracovněprávních předpisech – zákon o inspekci práce * Dotazy, řešení konkrétních pracovněprávních problémů účastníků

Obsah kurzu - školení     Odborný program: * Legislativní aktuality v personální oblasti * Směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních podmínek – obsah a transpozice do zákoníku práce * Novela zákoníku práce (charakteristika, zásady) * Změny v zákoníku práce po novele a srovnání se zákonem o úřednících územních samosprávných celků v oblastech: - přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení, příslib zaměstnání) - sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou) - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem, rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování) - nová pravidla práce na dálku – home office (povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy, kontakt zaměstnance s pracovištěm) - doručování pracovněprávních písemností * Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života * Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele) * Skončení pracovního poměru (organizační změny, odstupné) * Změny v dalších pracovněprávních předpisech – zákon o inspekci práce * Dotazy, řešení konkrétních ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Ladislav Jouza - advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Novela zákoníku práce


Srpen 2023 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Duben 2023 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob Co je závislá ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Listopad 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2016, Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2022, dále poukázat na rozdíl mezi obvyklou cenou a tržní hodnotou. Seminář posluchačům přináší ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2022, Registr vozidel Cíl semináře Vzdělávání v oblasti registru vozidel   ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Listopad 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-766 - 2022; Zákon o pedagogických pracovnících (webinář) Cíl semináře Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu. ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2021; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-46 - 2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu Cíl semináře Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální používání ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Leden 2023 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti veřejné správy ve světle právní úpravy i aplikační ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Leden 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu za...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Únor 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-634 - 2021,Aktuální novela liniového zákona (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozdíly liniového a stavebního zákona. Seminář bude zaměřený na postupy stavebního úřadu podle stavebního zákona a speciální úpravu liniového zákona pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona. ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Březen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Květen 2023 # Pracovní právo # (tzv. pracovní kázeň, pracovní řád, odpovědnost zaměstnance za škodu) Vymezení pracovní kázně – základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zvláštní povinnosti ...   Kurz od firmy: STUDIO W


Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5 | Celkem: 48 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Novela | zákoníku | práce | 2023https://studium-kurzy.cz/skoleni_104124_novela-zakoniku-prace-2023-z-pohledu-zamestnavatele---prakticke-problemy--srovnani.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde