Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
poskytovani dotaci – co by mel vedet poskyt ovatel nebo prijemce – on line seminar

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce – on-line seminář # 1. VOX a.s.

Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250 - 2000 Sb., • obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj., • pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji, žádost o dotaci, • změny v rozpočtových pravidlech od 1. 1. 2022, • pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, změny od června 2020, • strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi do roku 2030 • oblasti státní dotační politiky v roce 2022 a 2023, • orgány, které mohou kontrolovat dotace, • přehled práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných, • jak napsat žádost o prominutí odvodu, • jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly, • oznamování podezření na trestné činy při poskytnutí a použití dotací. Odpovědi na dotazy.
• pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.,• úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250 - 2000 Sb.,• obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj.,• pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji, žádost o dotaci,• změny v rozpočtových pravidlech od 1. 1. 2022,• pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, změny od června 2020,• strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi do roku 2030• oblasti státní dotační politiky v roce 2022 a 2023,• orgány, které mohou kontrolovat dotace,• přehled práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných,• jak napsat žádost o prominutí odvodu,• jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly,• oznamování podezření na trestné činy při poskytnutí a použití dotací.Odpovědi na dotazy.

Obsah kurzu - školení     • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.,• úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250 - 2000 Sb.,• obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj.,• pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji, žádost o dotaci,• změny v rozpočtových pravidlech od 1. 1. 2022,• pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, změny od června 2020,• strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi do roku 2030• oblasti státní dotační politiky v roce 2022 a 2023,• orgány, které mohou kontrolovat dotace,• přehled práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných,• jak napsat žádost o prominutí odvodu,• jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly,• oznamování podezření na trestné činy při poskytnutí a použití dotací.Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Určeno pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy, kontrolorům a příjemcům dotací z veřejných rozpočtů.
  • Ing. Miroslava Pýchová
  • Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312 - 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky - faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. S tématem souvisí kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“ dne 20. 9. 2022 a „Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů“ dne 24. 11. 2022, kde budou detailně vysvětlena práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných.Veřejná správaNezisková sféraFinance a bankovnictví
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Poskytování dotací


Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s celým procesem účtování dotací a jejich specifika u podnikatelského, ale i neziskového sektoru. Dozvíte se, jak účtovat o provozních, ale i investičních dotací. Kromě účtování dotací bude probrána i problematika vykazování oddělených nákladů nebo dotací v cizí měně. Budou probrány jednotlivé interpretace národní účetní rady ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s celým procesem účtování dotací a jejich specifika u podnikatelského, ale i neziskového sektoru. Dozvíte se, jak účtovat o provozních, ale i investičních dotací. Kromě účtování dotací bude probrána i problematika vykazování oddělených nákladů nebo dotací v cizí měně. Budou probrány jednotlivé interpretace národní účetní rady ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2022 # Na semináři rozšíříte své znalosti účtování podle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. a vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. se zaměřením na oblast účtování dotací včetně vazby na daň z přidané hodnoty. * • dotace – granty – dary: právní rozlišení a rozdělení pro účetnictví, • obecné ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Říjen 2022 # Akreditace: MV - Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Cíl semináře Detailní rozbor problematiky cestovních ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2022 # Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2022 # Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2022 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení místa plnění při dodání a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2022 # Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2022 # Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2022 # Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Říjen 2022 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení místa plnění při ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce – on-line seminář

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Poskytování | dotacíhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_103175_poskytovani-dotaci-–-co-by-mel-vedet-poskytovatel-nebo-prijemce-–-on-line-seminar.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde