Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
kontrola vydaju a hospodareni s majetkem – on line seminar

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem – on-line seminář # 1. VOX a.s.

Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou. • vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu, • kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů, • příklady nedostatků u různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní a poradenské služby aj., • náhrada škody způsobené zaměstnancem, • příjmy z pronájmu nebytových prostor, • příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů, • zjišťované nedostaky v inventarizacích, • doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření. Odpovědi na dotazy.
Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.• vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu,• kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,• příklady nedostatků u různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní a poradenské služby aj.,• náhrada škody způsobené zaměstnancem,• příjmy z pronájmu nebytových prostor,• příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,• zjišťované nedostaky v inventarizacích,• doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření. Odpovědi na dotazy.

Obsah kurzu - školení     Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.• vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu,• kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,• příklady nedostatků u různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní a poradenské služby aj.,• náhrada škody způsobené zaměstnancem,• příjmy z pronájmu nebytových prostor,• příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,• zjišťované nedostaky v inventarizacích,• doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření. Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Kurz je určen pro pracovníky v útvarech kontroly, interního auditu, majetkových a finančních.
  • Ing. Miroslava Pýchová
  • Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312 - 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky - faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. Na téma navazuje seminář „Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu“, 6. 12. 2022. O kontrole hospodaření je také seminář „Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti“ dne 15. 11. 2022.Finance a bankovnictví
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Kontrola výdajů


Říjen 2022 # Organizační management a vedení lidí # Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naše jednání. Informace jak to , co děláme, vnímá. Nejde o pozitivní či negativní zprávy, jde o informace, ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Říjen 2022 # Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v této oblasti silnější kontrolní činností, s dosavadním výsledkem – navýšení doměřených daní v desítkách procent. Seminář bude prezentovat ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2022 # Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v této oblasti silnější kontrolní činností, s dosavadním výsledkem – navýšení doměřených daní v desítkách procent. Seminář bude prezentovat ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Říjen 2022 # Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daňového. Získáte praktický návod na různé situace. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi se nejčastěji ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2022 # Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daňového. Získáte praktický návod na různé situace. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi se nejčastěji ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2022 # Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou. • vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu, • kontrola ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2022 # Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2022 # Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2022 # Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Listopad 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, zaměstnance v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, kteří ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Říjen 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací (ředitele, ekonomy, hlavní účetní a interní auditory) a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Cíl semináře Seznámení s uplatňováním schvalovacích postupů v praxi příspěvkových organizací, upozornění na ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Říjen 2022 # Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu zveřejňování smluv. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem – on-line seminář

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 19 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Kontrola | výdajů | hospodařeníhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_103173_kontrola-vydaju-a-hospodareni-s-majetkem-–-on-line-seminar.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde