Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zmeny v povinnostech pri nakladani s odpady a ktualne a pro rok 2023

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Změny v povinnostech při nakládání s odpady aktuálně a pro rok 2023 # 1. VOX a.s.

Zákon č. 541 - 2020 Sb. je součástí tzv. „odpadového balíčku“, který již 1. 1. 2021 vstoupil v platnost. Zákon transponuje povinnosti stanovené v novelizované EU odpadové legislativě, zavádí nové definice, další možnosti původcovství, řeší okamžik přechodu vlastnictví k odpadu anebo ukončení odpadového režimu a přináší i další novinky pro praxi v nakládání s odpady. Na semináři získáte přehled o struktuře nového zákona pro usnadnění vaší orientace v něm, vysvětlíme vám základní pojmy a povinnosti při nakládání s odpady, a to s důrazem na rozdíly oproti stavu, který platil do konce roku 2020. Vedle přehledu základních povinností původce odpadů budou podrobněji probrány zejména nové povinnosti anebo možnosti při nakládání s odpadem, dozvíte se, co původce čeká v nakládání s komunálním odpadem anebo ve vedení evidence odpadů. Dozvíte se také, jaké nové požadavky jsou kladeny na soustřeďování, shromažďování či skladování odpadů v podniku anebo za jakých podmínek lze předávat odpady zp * Účinnost, působnost a struktura zákona o odpadech. Úvod: • legislativa EU v oblasti odpadů, • předpisy pro nakládání s odpady, • související předpisy, • metodické pokyny. Stav movité věci: • odpad, • vedlejší produkt, • ukončení odpadového režimu, • předcházení vzniku odpadů, • rozhodování, zda věc je odpadem. Zařazování odpadu: • zařazování odpadů do druhu odpadů, • nové poddruhy odpadů, • zařazování odpadu do kategorie, • balení a označování nebezpečných odpadů, • vzorkování a zkoušení odpadů. Povinné subjekty a jejich povinnosti: • původce odpadů, smluvní původce odpadů, • původcovství školy, obce, • obecné povinnosti při nakládání s odpady, • přechod vlastnictví k odpadu, • základní povinnosti původce, • povinnosti při nakládání s komunálním odpadem, • povinnosti vlastníka pozemku. Odborné subjekty a jejich povinnosti: • provozovatel zařízení a jeho povinnosti, • pravidla převzetí kovových odpadů, • typy zařízení k nakládání s odpady, • povolení provozu zařízení, revizní zpráva, • žádost, katalog činností, kapacity činností, • zařízení bez povolení, • provoz mobilních zařízení, sběrných dvorů, • přechodná ustanovení provozu zařízení, • povolení k obchodování, • zprostředkování nakládání s odpadem, • dopravce odpadu. Jednotlivé způsoby nakládání s odpadem: • definice nakládání s odpadem, • soustřeďování, upuštění od odděleného soustřeďování, • shromažďování, skladování odpadů, • sběr, úprava, využití odpadů, • odstraňování, skládkování odpadů, • skládkovací poplatek, sazby a základ poplatku, třídící sleva, • vnitrostátní a přeshraniční přeprava odpadů. Vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů: • vedení průběžné evidence, novinky, • ohlašování odpadů původcem a provozovatelem, • ohlašování zařízení, • nové evidenční kódy. Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem: • cíle obecního systému; obecně závazná vyhláška obce, • předávání KO do obecního systému podnikající osobou, • způsoby zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Způsoby nakládání s dalšími vybranými druhy odpadů: • kaly z ČOV, sedimenty, • odpady ze zdravotní a veterinární péče, • odpadní PCB, POP’s, azbest, oleje. Nápravná opatření a sankce. Informace o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností. Odpovědi na dotazy.
Účinnost, působnost a struktura zákona o odpadech.Úvod:• legislativa EU v oblasti odpadů,• předpisy pro nakládání s odpady,• související předpisy,• metodické pokyny.Stav movité věci:• odpad,• vedlejší produkt,• ukončení odpadového režimu,• předcházení vzniku odpadů,• rozhodování, zda věc je odpadem.Zařazování odpadu:• zařazování odpadů do druhu odpadů,• nové poddruhy odpadů,• zařazování odpadu do kategorie,• balení a označování nebezpečných odpadů,• vzorkování a zkoušení odpadů. Povinné subjekty a jejich povinnosti:• původce odpadů, smluvní původce odpadů,• původcovství školy, obce,• obecné povinnosti při nakládání s odpady,• přechod vlastnictví k odpadu,• základní povinnosti původce,• povinnosti při nakládání s komunálním odpadem,• povinnosti vlastníka pozemku. Odborné subjekty a jejich povinnosti:• provozovatel zařízení a jeho povinnosti,• pravidla převzetí kovových odpadů,• typy zařízení k nakládání s odpady,• povolení provozu zařízení, revizní zpráva,• žádost, katalog činností, kapacity činností,• zařízení bez povolení,• provoz mobilních zařízení, sběrných dvorů,• přechodná ustanovení provozu zařízení,• povolení k obchodování,• zprostředkování nakládání s odpadem,• dopravce odpadu.Jednotlivé způsoby nakládání s odpadem:• definice nakládání s odpadem,• soustřeďování, upuštění od odděleného soustřeďování,• shromažďování, skladování odpadů,• sběr, úprava, využití odpadů,• odstraňování, skládkování odpadů,• skládkovací poplatek, sazby a základ poplatku, třídící sleva,• vnitrostátní a přeshraniční přeprava odpadů.Vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů:• vedení průběžné evidence, novinky,• ohlašování odpadů původcem a provozovatelem,• ohlašování zařízení,• nové evidenční kódy.Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem:• cíle obecního systému; obecně závazná vyhláška obce,• předávání KO do obecního systému podnikající osobou,• způsoby zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Způsoby nakládání s dalšími vybranými druhy odpadů:• kaly z ČOV, sedimenty,• odpady ze zdravotní a veterinární péče,• odpadní PCB, POP’s, azbest, oleje. Nápravná opatření a sankce. Informace o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností. Odpovědi na dotazy.

Obsah kurzu - školení     Účinnost, působnost a struktura zákona o odpadech.Úvod:• legislativa EU v oblasti odpadů,• předpisy pro nakládání s odpady,• související předpisy,• metodické pokyny.Stav movité věci:• odpad,• vedlejší produkt,• ukončení odpadového režimu,• předcházení vzniku odpadů,• rozhodování, zda věc je odpadem.Zařazování odpadu:• zařazování odpadů do druhu odpadů,• nové poddruhy odpadů,• zařazování odpadu do kategorie,• balení a označování nebezpečných odpadů,• vzorkování a zkoušení odpadů. Povinné subjekty a jejich povinnosti:• původce odpadů, smluvní původce odpadů,• původcovství školy, obce,• obecné povinnosti při nakládání s odpady,• přechod vlastnictví k odpadu,• základní povinnosti původce,• povinnosti při nakládání s komunálním odpadem,• povinnosti vlastníka pozemku. Odborné subjekty a jejich povinnosti:• provozovatel zařízení a jeho povinnosti,• pravidla převzetí kovových odpadů,• typy zařízení k nakládání s odpady,• povolení provozu zařízení, revizní zpráva,• žádost, katalog činností, kapacity činností,• zařízení bez povolení,• provoz mobilních zařízení, sběrných dvorů,• přechodná ustanovení provozu zařízení,• povolení k obchodování,• zprostředkování nakládání s odpadem,• dopravce odpadu.Jednotlivé způsoby nakládání s odpadem:• definice nakládání s odpadem,• soustřeďování, upuštění od odděleného soustřeďování,• shromažďování, skladování odpadů,• sběr, úprava, využití odpadů,• odstraňování, skládkování ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v nových povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe i s ohledem na jejich provedení novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpadem.
  • Ing. Petr Šulc
  • Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky - faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Změny povinnostech


Listopad 2022 # Cíl kurzu Cílem kurzu je pochopit rozdíl mezi klasickým a agilním přístupem a zvolit ten správný způsob pro svou praxi. Zaměření kurzu Kurz je určen pro manažery, kteří chtějí lépe řídit své projekty a potřebují informace a podporu pro změnu systému řízení ve své organizaci. Studijní materiály Tištěné ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Listopad 2022 # Cyklus přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2023, pokud budou v době konání známé. * 1. den 7. 11. 2022; ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2022 # Cyklus přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2023, pokud budou v době konání známé. * 1. den 7. 11. 2022; ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Prosinec 2022 # Naučte se plánovat změny tak, aby nevyšuměly Už se vám někdy stalo, že změny, které jste naplánovali, nedopadly podle vašich představ? Měly sporné výsledky, nebyly dobře přijaty, nepodařilo se je nikdy dokončit a vypilovat, nebo dokonce úplně vyšuměly? Pak nejste sami, takto dopadá velké ...   Kurz od firmy: Top Vision
Listopad 2022 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2023, pokud budou v době konání semináře známé. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * 1. seminář: 14. 11. 2022; ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2022 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2023, pokud budou v době konání semináře známé. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * 1. seminář: 14. 11. 2022; ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2022 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení některých základních pojmů, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2022, včetně ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2022 # Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace vydané GFŘ k zákonu o DPH. Na semináři budete upozorněni na změny zákona o DPH provedené v roce 2020 a 2021 a navržené pro rok 2023 (pokud budou k datu konání známé). V druhé části semináře se dozvíte vše potřebné o daňové kontrole, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2022 # Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace vydané GFŘ k zákonu o DPH. Na semináři budete upozorněni na změny zákona o DPH provedené v roce 2020 a 2021 a navržené pro rok 2023 (pokud budou k datu konání známé). V druhé části semináře se dozvíte vše potřebné o daňové kontrole, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2022 # Přednáška bude zaměřena zejména na změny v uplatňování DPH provedené v roce 2022 a od 1. 1. 2023 a další praktické problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. * • aktuální stav v oblasti národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • praktické problémy ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2022 # Přednáška bude zaměřena zejména na změny v uplatňování DPH provedené v roce 2022 a od 1. 1. 2023 a další praktické problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. * • aktuální stav v oblasti národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • praktické problémy ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2022 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2023, pokud budou v době konání kurzu známé. * SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Změny v povinnostech při nakládání s odpady aktuálně a pro rok 2023

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 10 | Celkem: 102 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Změny | povinnostech | při | nakládání
[?]
https://studium-kurzy.cz/skoleni_103169_zmeny-v-povinnostech-pri-nakladani-s-odpady-aktualne-a-pro-rok-2023.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde