Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
Zákon o kontrole (kontrolní řád) [4]

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

SEARCHŠkolení: Zákon kontrole


Květen 2022 # Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - dělená subjektivita - jednání za stát v právních vztazích - příslušnost k hospodaření - nabývání majetku státem - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2022 # Odborný program semináře: * Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon) * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - stavby, terénní ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2022 # Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsledky * Vztah stavebního zákona a liniového zákona í ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Červen 2022 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2022 # Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2022 # Program semináře: NOVÝ ZÁKON O ODPADECH * Působnost zákona * Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad * Povinnosti původce odpadu * Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady * Soustřeďování, ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * Změny vodního zákona vyplývající z jeho poslední novely * Dopad přijetí nového stavebního zákona na vodní zákon * Povinnosti vlastníků vodních děl a nakládání s vodami * Nové kompetence vodoprávních úřadů * Poplatky a platby podle vodního zákona * Diskuse a odpovědi na ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2022 # Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu. * Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob). * Aplikace kontrolního řádu při provádění státního dozoru ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2022 # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2022 # Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2022 # Program: * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu * Postup před zahájením řízení o přestupku * Zahájení a průběh řízení o přestupku * Účastníci ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Červen 2022 # Program semináře: * Důvody přijetí a cíle nové právní úpravy * Přechodné období a přechodná ustanovení * Znalecká činnost a její výkon (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy) * Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost * Seznam znalců * Práva a povinnosti znalců ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | 5 | >> 6 | Celkem: 65 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Zákon | kontrole | (kontrolní | řád)OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde