Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Základy metrologie

Leden 2021   ...

Požadavky normy ISO 9001

Prosinec 2020   ...


Komunikační dovednosti

Duben 2021   ...

Interní auditor ISO 50001

Únor 2021   ...


Jak změnit systém hodnocení zaměstnanců v klíčový nástroj motivace - Klíč k lepším vztahům i výsledkům

Duben 2021   Nic není tak demotivující, jako skvělý výkon, který nikdo neocenil... Přijďte si pro zkušenosti a konkrétní plán, jak vytvořit nebo restartovat Váš systém Hodnocení zaměstnanců – aby přinášel všem to, co od něho očekávají a byl zdrojem informací pro opravdovou změnu stylu práce s lidmi, posun ve vzájemných ...

Interní logistika výrobního podniku (Best Practice) - Štíhlá logistika a další metody v praxi

Květen 2021   Poznejte účinné způsoby, jak zefektivnit logistické procesy a jak v logistice ušetřit Kratší dodací lhůty a flexibilnější dodávky jsou velkou konkurenční výhodou. Díky moderním nástrojům v oblasti logistiky můžete zefektivnit materiálové toky ve vašem podniku, účinně řídit stav zásob a ušetřit náklady ...

Životní rovnováha a klid [i v nejisté době]

Únor 2021   Jak si udržet svůj klid a rovnováhu, i když se na vás valí stres [nebo jak se rychle do ní navrátit] Jak si vhodně plánovat svůj čas a aktivity, abyste byli co nejvíce produktivní Jak si vyhradit nezbytný čas sám pro sebe – vrátit se k osobním potřebám Jak odpočívat a relaxovat [když neodpočíváte, vaše výkonnost klesá až na ...

ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ [ONLINE]

Prosinec 2020   Cílem interaktivního on-line tréninku je seznámit se se zásadami a principy vyjednávání, posílit a rozvíjet kompetence v oblasti vyjednávání a argumentace, získat schopnost vytvářet a uzavírat hodnotné a udržitelné ...

Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled - ON-LINE

Leden 2021   Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny v účetnictví a daních následkem koronavirové krize (účtování o dotacích, příspěvcích, bonusech, prominutí daní a příslušenství, následky odkladu splátek úvěrů, nájemného atd.) * Změny zákona o dani z příjmů – zejména zapracování závěrů směrnice ATAD, zpětné uplatnění ...

Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – aktuální stav a možné změny v návaznosti na rekodifikaci veřejného stavebního práva

Únor 2021   Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany ...

FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2021

Leden 2021   Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Pak je tento kurz určen právě Vám. Jedná se o  akreditovaný kurz , který je zaměřen na výklad vyhlášky 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a problematiku sociálních fondů. Seminář ...

Psychologické ovlivňování zákazníka

Únor 2021   Kurz kombinuje znalosti, dovednosti a praxi. Realitní makléř nesmí být pouze cvičená opice , ale má být vnímavý a myslící specialista s vysokou kvalitou sociální inteligence. Toto budeme probírat a trénovat. (Hraní rolí v kurzu je vždy do...

On-line kurz - Import rozpočtu z XLS do systému euroCALC

Prosinec 2020   Ukážeme Vám, jak si usnadnit práci a rychle do zakázky naimportovat položky z neomezeného počtu souborů XLS, jak využít šablony pro import obvyklých formátů z excelu a jak do původního excelu po finalizaci celkové ceny vyplnit k jednotlivým položkám nabídkové ...

On-line kurz - ovládání programu euroCALC pro pokročilé

Prosinec 2020   Pokud program euroCALC již dostatečně ovládáte a rádi byste z něj dostali ještě víc, je tu pro Vás připravený on-line kurz pro pokročilé. Naučíme Vás, jak být ještě efektivnější při tvorbě rozpočtů a naplno využívat všechny nástroje a možnosti, které euroCALC ...

On-line kurz - ovládání programu euroCALC

Prosinec 2020   Seznámíme Vás s programem euroCALC a během jediného kurzu si osvojíte základy tvorby rozpočtů. Probereme, jak rozpočet vytvořit, vložit do něj položky, spočítat výměry pomocí výkazu výměr, zrevidovat nosné položky a jak jej vyexportovat do excelu. Zkrátka Vás naučíme program skvěle ovládat, abyste byli opravdu ...

Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199 - 2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela

Leden 2021   1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. 2. Základní informace v dané oblasti ...

Time management – manažerem svého času

Březen 2021   Time management – co to vlastně je, generace time managementu. Zloději času externí a interní – zloději času vytvářené okolím, zloději času vlastní vinou , nejčastější zloději času” (vyrušování, odkládání úkolů, na poslední chvíli, měnící se priority, špatné plánování, čekání na odpovědi). Paradoxy a omyly time managementu. 4 generace ...

Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

Únor 2021   Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR. Termín úterý 2. února 2021, 9.00-cca 14.00 h Cena 1850 Kč - os., v ceně výklad lektorky, ...

Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením – úvod do problematiky – aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

Únor 2021   1. Aktuální informace k změnám v legislativě. 2. Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. 3. Vedení spisové dokumentace, standardizovaný ...

GDPR a ochrana osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)

Leden 2021   * Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. * GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a ...

DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů – nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně – změny ZDPH od r. 2021 a dopad změn do praxe

Březen 2021   1. Změny DPH 2021-2022. 2. Aktuální informace z oblasti DPH, nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2021 a 2022 a dopad změn do praxe u obcí, neziskových i podnikatelských subjektů. ...

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Leden 2021   Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími ...

Python Akademie – virtuálně

Leden 2021   Chcete začít programovat nebo svůj repertoár rozšířit o jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků? Python je programovací jazyk vhodný pro začátečníky i programátorské veterány. Používá se ve všech oblastech vývoje software, automatizace a zpracování dat. Přihlaste se na tento online vzdělávací program, ve kterém se v průběhu dvou měsíců seznámíte s tímto programovacím jazykem a to jak v ...

Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize - ON-LINE

Prosinec 2020   Program semináře: * Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění, na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech (zejména v zákoníku práce) v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Důsledky novely č. ...

Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy

Únor 2021   Program semináře: * NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - Působnost zákona - Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad - Povinnosti původce odpadu - Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady - Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu - Úprava, využívání a ...

Interní auditor ISO 9001

Prosinec 2020   ...

JavaScript - jQuery library

Leden 2021   Kurz je určen JavaScript vývojářům a je vstupním předpokladem k tomu, aby mohli začít v budoucnu využívat některý z frameworků jako například Angular, React, apod. V rámci školení se posluchači seznámí s využitím typové kontroly, využitím tříd, modulů rozhraní, laděním kódu a dalším. * Kurz je určen JavaScript vývojářům a je vstupním předpokladem k tomu, aby mohli začít v budoucnu využívat některý z ...

JavaScript pro pokročilé a úvod do Node.js

Prosinec 2020   Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů. Naučí se psát robustní, rychlé a bezpečné aplikace, moderní skripty pro běžně používané aplikace s minimálním úsilí. Naučí se používat Node.js a jeho balíčky včetně jejich implementace. * Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí ...

Nejčastější chyby a problémy v praxi obcí a měst zjištěné při kontrolách Ministerstva vnitra

Prosinec 2020   Akreditace: MV - AK - PV-78 - 2014 Cíl semináře Seminář je zaměřen na základní povinnosti obcí a měst podle zákona o obcích a dalších předpisů a na nejčastější chyby, které se objevují při kontrolách Ministerstva vnitra. ...

Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2021

Leden 2021   Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně ...

Zákon o střelných zbraních po novele

Leden 2021   Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní se zaměřením na dopady aktuální novely zákona. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů. ...

Zákon č. 218 - 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění novel

Leden 2021   Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra AK - PV-252 - 2019, Název akreditace: Zákon č. 218 - 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Cílem semináře je seznámit účastníky s přístupem k pojmům dotace  a návratná finanční výpomoc ve světle právní úpravy rozpočtových pravidel. Dále je cílem semináře seznámit účastníky s procesní stránkou poskytování dotací a ...

Manažerské dovednosti pro vedoucí zaměstnance

Prosinec 2020   Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit úředníky samosprávy na pozicích manažerů s koncepty a dovednostmi, které mohou být užitečné při výkonu manažerské funkce. Účastník semináře identifikuje svoje silné stránky a zaměří se na rozvoj těch manažerských kompetencí, které mu mohou v jeho práci pomoci. Seminář je interaktivní a pracuje s tématy, která přinášejí ...

Úvod do US GAAP pro začínající

Duben 2021   Protože je americký trh velký, stává se čím dál větším lákadlem pro úspěšné české firmy, které by rády expandovaly. V této situaci se může stát, že takováto „dcera“ bude muset aplikovat US GAAP, a to i z daňového hlediska, přestože není kotovaná na americké burze. Podobně, mnoho českých firem by rádo spolupracovalo s americkým partnerem. Aby se předešlo potencionálnímu nedorozumění, je dobré vědět, ...

Padělky listin a zneužití podpisů

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Úprava úředních písemností

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Novinky ve zdaňování mezd v roce 2021 a roční zúčtování záloh za rok 2020

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2021

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Přestupkové právo a judikatura správních soudů

Prosinec 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde