Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Říjen 2022   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, ...

Jak získat schopnost aktivního naslouchání a umění slyšet

Listopad 2022   Osvojíte si velmi užitečnou schopnost naslouchat a slyšet řečené. Uvědomíte si, jak je naslouchání nedílnou součástí komunikace: když jeden mluví, musí tu být ten druhý, který naslouchá – ale také řečené slyší. Vyzkoušíte si použití všech prostředků, které vám pomohou skutečně slyšet toho druhého: jsou to slova, neverbální signály, ale také mlčení a aktivní ...

Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 40 hod. # pro pedagogy a pedagogické pracovníky - Karlovy Vary

Leden 2023   Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného ...


Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. # pro pedagogy a pedagogické pracovníky - Karlovy Vary

Leden 2023   Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného ...

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele - Karlovy Vary

Leden 2023   Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Karlovy Vary

Leden 2023   Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...

Zdravé tělo – od buňky ke svalům - ONLINE

Leden 2023   Tělo je tak zdravé, jako jeho nejmenší buňka. Z čeho je buňka tvořena, jak a z čeho vytváří energii, co potřebuje pro své správné fungování a jak vše pokrýt z jídelníčku? Jak funguje lidské tělo a jeho metabolismus, jak jej můžeme ovlivnit a co se děje, když nepracuje správně? Proč vzniká viscerální tuk, čemu škodí a jak se jej zbavit? Jak správně pečovat o střevní mikrobiom, základní ...

Zdravý jídelníček bez počítání kalorií – prakticky a v souvislostech

Listopad 2022   Chcete zhubnout nebo zdravě přibrat, ale nechcete počítat kalorie? Chcete se stravovat zdravě, ale nevíte, po kterých potravinách sáhnout? Chcete se vymotat z bludného kruhu diet? Nejste si jistí v množství jídla a jak často jíst, abyste měli vytoužené výsledky? Program je přesně pro vás, pokud vám nestačí obecné rady a chcete znát důvody PROČ a ...

Python pro systémové administrátory

Listopad 2022   Jste systémový administrátor, site reliability engineer, network engineer..? Máte základní znalosti programování - skriptování a chcete se posunout dále a využít Python pro automatizaci, nebo potřebujete udržovat a vylepšovat existující kód? Tento kurz je určen právě pro Vás a je zaměřen na praktické využití jazyka Python. V první části si zopakujeme základní koncepty programování v Pythonu, ...

Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) – DALŠÍ TERMÍN 13.10.2022 BRNO

Říjen 2022   V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných ...

Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne – ZMĚNA TERMÍNU NA 08.11.2022

Říjen 2022   Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity. Obsah: Pasivní, ...


Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona – ZMĚNA TERMÍNU NA 25.11.2022

Říjen 2022   Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve ...

Kontrolní mechanismy v Pohodě

Říjen 2022   ...

Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023

Prosinec 2022   Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179 - 2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je vedena snahou o efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým, nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. ...

Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023

Prosinec 2022   Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179 - 2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je vedena snahou o efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým, nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. ...

Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE

Říjen 2022   Odborný program: * Legislativní aktuality - Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - * dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - * rozšířené ...

Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE

Prosinec 2022   Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová ...

Placené a neplacené pracovní volno, včetně přestávek v práci + informace o novele zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE

Listopad 2022   Odborný program: * Legislativní aktuality - Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - * dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - * ...

Právní problémy v personální agendě zaměstnavatele včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023

Říjen 2022   Odborný program: * Legislativní aktuality - Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - * dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - * rozšířené informační ...

Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023

Prosinec 2022   Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová pravidla pro práci ...

Placené a neplacené pracovní volno, včetně přestávek v práci + informace o novele zákoníku práce v roce 2023

Listopad 2022   Odborný program: * Legislativní aktuality - Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - * dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - * rozšířené ...

„Agilita – kormidlo v divokých firemních vodách“

Říjen 2022   Agilita je kormidlem v divokých vodách rychle se měnícího trhu a zároveň prevence proti drsným ekonomickým dopadům zakrnění. Poznejte principy agilního řízení a zařaďte je i Vy do svých firem a týmů. Proč právě agilita? Agilita je příležitost a organizační mindset, jak rychleji přinášet vhodná řešení vašim zákazníkům. Agilita je strategie, která umožňuje firmě přizpůsobit se ...

Synology Productivity ArchitectSynology Productivity Architect

Říjen 2022   Dvoudenní modul poskytuje přehled produktů Synology pro produktivitu a spolupráci. Naučte se synchronizovat svá centrální data s klienty a dalšími umístěními, upravujte texty a tabulky současně se svými týmy a nastavte si svůj vlastní poštovní a chatovací server. Kurz je realizován hybridní formou, tedy současně prezenčně i virtuálně a každý účastník si může ...

Rozvoj kritického myšlení a kreativityConflict Management

Prosinec 2022   Cílem praktického workshopu je porozumět procesům kritického a kreativního myšlení a umět s nimi pracovat. Dozvíte se, jak rozvíjet schopnost kritického nebo kreativního myšlení a jak je využívat při řešení problémů. Pochopíte, co kreativitu blokuje a co naopak dělat pro vytváření nových nápadů. Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům, ...

Strategický management firmy

Říjen 2022   Cílem praktického workshopu je získat nástroje pomáhající definovat a řídit strategii s ohledem na velikost a zaměření vašeho businessu. Naučíte se porozumět a pracovat se základními koncepty firemních strategií. Získáte vhled do životního cyklu strategie a to od tvorby na TOP úrovni po rozpad na strategické iniciativy a její implementaci. Uvědomíte si klíčové body strategie své společnosti. Porozumíte ...

IFRS – aktuálně i připravované novelizace

Prosinec 2022   Na přednášce vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace do účetní praxe. Konkrétní obsahové zaměření semináře je dáno vývojem ve tvorbě IFRS. * • shrneme změny od 2021 - 2022, které ovlivňují účetní závěrky sestavované za rok 2022, • přiblížíme změny již přijaté s ...

IFRS – aktuálně i připravované novelizace

Prosinec 2022   Na přednášce vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace do účetní praxe. Konkrétní obsahové zaměření semináře je dáno vývojem ve tvorbě IFRS. * • shrneme změny od 2021 - 2022, které ovlivňují účetní závěrky sestavované za rok 2022, • přiblížíme změny již přijaté s ...

Jak zvládnout akutní stres

Prosinec 2022   Naučíte se několik užitečných postupů, jak zvládnout akutní stres. Vytvoříte si vlastní fungující scénáře pro řízení konkrétních stresových situací. Dozvíte se, jak pravidelně pečovat o vlastní psychiku. Každý účastník si odnese techniky, které jemu osobně budou fungovat nejlépe. * Užitečné techniky pro zklidnění v akutním stresu – seberegulační techniky pro zvládnutí ...

Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2023

Listopad 2022   Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami připravovanými pro rok 2023. * Základní přehled o výpočtu, měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti: • příjmy od daně osvobozené, • zdanění zálohou na daň nebo ...

Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2023

Listopad 2022   Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami připravovanými pro rok 2023. * Základní přehled o výpočtu, měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti: • příjmy od daně osvobozené, • zdanění zálohou na daň nebo ...

GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření

Říjen 2022   Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření, č. A2022 - - 0332-VP ...

Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe

Říjen 2022   Akreditace: MV - AK - PV-166 - 2022, UOHS-aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejných zakázek a hledat možná řešení. ...

Evidence skutečných majitelů - charakteristika a praktická úskalí nové právní úpravy (včetně velké novely účinné od 1. 10. 2022)

Říjen 2022   Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je nejen seznámit účastníky s vývojem a obsahem aktuální právní úpravy evidování skutečných majitelů, ale také přiblížit konkrétní problémy, s nimiž se lze setkat při zjišťování a zápisu skutečných ...

Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023

Říjen 2022   Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva kverulanty. Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy. K téže otázce bylo vydáno několik nálezů Ústavního ...

Správní řád od A do Z

Říjen 2022   Akreditace: MV - MV AK - PV-86 - 2015 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názornými ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního ...

Jak na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně judikatury a aktuálních legislativních změn k 1.1.2023

Říjen 2022   Akreditace: MV - AK - PV-611 - 2021, Jak na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně aktuální legislativy a judikatury (webinář) Seznámíte se detailněji se zákonem č. 106 - 1999 Sb., o svobodném ...

Schvalovaná velká novelizace zákoníku práce pro rok 2023

Listopad 2022   Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele 5.      Práce na dálku 6.      Zásadní změny ...

Novelizace spisové služby v praxi od 1.1.2023

Říjen 2022   Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021; Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování ...

Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)

Listopad 2022   Cíl semináře Seminář určený posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů bude zaměřen na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených s vypořádáním ...

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

Říjen 2022   Akreditace: MPSV - Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě, A2022 - 0621-SP - VP Seminář je zaměřen na problematiku jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě. Seznamuje účastníky s právní úpravou péče jednoho rodiče, společné péče a střídavé péče, kterou obsahuje občanský zákoník. Účastníci budou seznámeni s odlišnostmi a podmínkami, ...

Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami

Říjen 2022   Akreditace: MPSV - A2022 - 0624-SP - VP, Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodiči a jinými osobami. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou styku, kterou obsahuje občanský zákoník. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i problematika neosobního styku a právo ...

Práva a povinnosti jednotlivých aktérů v pěstounské péči

Říjen 2022   Akreditace: MPSV - A2022 - 0629 - SP MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout účastníkům kurzu přehled v otázkách práv a povinností jednotlivých aktérů pěstounské péče a vyjasnění jejich rolí a k...

Náhradní péče o děti v ČR

Říjen 2022   Akreditace: MPSV - A2022 - 0628 - SP MV - AK - PV-760 - 2022; Náhradní péče o děti v ČR (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům systém náhradní péče o děti v České republice včetně legislativního ukotvení a nových trendů. Základní rozdělení náhradní rodinnou péči a péči ústavní. Vymezení principů jednotlivých forem náhradní rodinné péče. ...

Identita dítěte v náhradní rodinné péči a jeho kontakt s biologickou rodinou

Listopad 2022   Akreditace: MPSV - A2022 - 0370-SP - PC, Identita dítěte v náhradní rodinné péči a jeho kontakt s biologickou rodinou MV - AK - PV-758 - 2022; Identita dítěte v náhradní rodinné péči a jeho kontakt s biologickou rodinou (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu aktuální pohled na problematiku kontaktů dětí ...

Leading SAFe®

Říjen 2022   Na tomto praktickém workshopu se naučíte vést transformaci firmy směrem k business agilitě s využitím metodického rámce SAFe. Lépe tak porozumíte požadavkům zákazníků a budete umět je transformovat do efektivních požadavků na změnové aktivity ve firmě. Dozvíte se, jak podporovat agilní vývoj produktů a aplikovat principy budování lean portfolia změnových aktivit. Obdržíte tištěné vydání knihy SAFe®Distilled 5.0. autorů ...

Linkedin prakticky (nejen pro B2B) - Jak na profesionální osobní i firemní profil na LinkedInu

Prosinec 2022   V rámci jednodenního kurzu získáte praktické informace, jak vylepšit a nastartovat svůj osobní profil, jak správně pracovat s firemním profilem i jak využít na LinkedInu reklamu. Profesní sociální síť LinkedIn je dnes jedním z hlavních zdrojů obchodních poptávek pro B2B společnosti a cílem kurzu je přiblížit jeho ...

Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka – dvoudenní seminář

Listopad 2022   Dozvíte se, jak poznat, co ve vašem týmu funguje a co nikoliv, i když si možná myslíte, že je to jinak. Zjistíte, jak rozpoznat některé “hry”, které členové uvnitř týmu hrají a natrénujete, jak vzniklé situace využít k dosažení stanovených týmových cílů. Na praktických cvičeních poznáte rozdíl mezi stimulací a motivací a vyzkoušíte si, jak nastavit ...

Jak se učí paměťoví experti - Paměťové techniky pro efektivní učení

Říjen 2022   Rozviňte své paměťové schopnosti pod vedením trojnásobné světové mistryně v paměťových schopnostech  Dělá vám problém zapamatovat si jména nových lidí? I když se snažíte, zapomínáte slovíčka cizího jazyka nebo odborné pojmy? Existuje několik cest, jak zjednodušit a zkvalitnit učební proces. Jednou z nejrychlejších cest je osvojení si paměťových ...

8 disciplín osobní produktivity - Dvoudenní školení funkčních návyků pro dlouhodobé výsledky v práci i mimo ni

Prosinec 2022   Čeká Vás zasvěcení do osvědčených disciplín pro lepší osobní produktivitu a efektivitu. Proč je tak důležité ohlednout se za organizací úkolů, optimalizací práce, delegování a  automatizací. Proč dát důraz na priority a plánování, ale také na dobíjení fyzických i mentálních baterek a s...

MZDOVÁ ÚČTÁRNA – PODZIM 2022

Říjen 2022   Lektor kurzu: Mgr. Dagmar KUČEROVÁ Certifikovaná účetní, přednáší na vysoké škole, publikuje odborné články, zkušená lektorka. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky. ...

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VE VÍRU ZMĚN

Listopad 2022   Lektor kurzu: JUDr. František VLASÁK Působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim. Zkušený lektor s dlouholetou praxí, autor odborných publikací a článků. Je spoluautorem legislativy týkající se ...

GIT – pro začínající uživatele

Říjen 2022   Předpokládané znalosti Základní znalost programu, ve kterém chcete vytvářet různé verze kódu, či textu. Cíl kurzu Jednoduché sdílení změn (verzí projektu), souborů, historie. Zaměření kurzu Kurz je vhodný především pro vývojáře, ale nejen pro ně, je vhodný pro všechny, co spolupracují na projektech v týmu a chtějí si přehledně vyměňovat informace o tom, který člen týmu napsal danou část v dokumentu ...

DaVinci Resolve – kurz editace videa

Říjen 2022   Předpokládané znalosti Nepotřebujete filmařské znalosti ani žádné praktické zkušenost, zájem o problematiku je velkou výhodnou. Cíl kurzu Vybrat a sestříhat záběry, editovat video i zvuk a exportovat videa pro nejrůznější druhy prezentace. Zaměření kurzu Kurz je určen pro začátečníky se zájmem o tvorbu videí a pro každého, kdo se chce naučit pracovat s programem DaVinci Resolve. Studijní ...

Analýza dat pomocí doplňků Power v MS Excel

Listopad 2022   Cíl kurzu Dokázat si připravit dokonalý datový model ze zdrojových dat. Importovat, transformovat a připravit data na analýzu velkého množství dat. Zaměření kurzu Kurz je určen pokročilým uživatelům Excelu, pro analytiky a uživatele jež pracují s velkým množstvím dat a pravidelně zpracovávají reporty. Studijní materiály Autorské výukové materiály v ceně kurzu. Po celou dobu kurzu ...

Synology Backup Architect - Train the TrainerSynology Backup Architect - Train the Trainer

Říjen 2022   Two-day module of the Active Backup for Business – Infrastructure Backup course Active Backup for Office365 - Gsuite backups of SaaS environments Hyper Backup - data backup and setup Snapshot Replication - backing up data with local and offsite snapshots USB Copy 2.0 - automated import and export Certification ...

Synology DSM Architect - Train the TrainerSynology DSM Architect - Train the Trainer

Únor 2023   Synology Products, Services and Tools Setup and Installation Storage Manager Network Services File Services Access Control Security features and remote access Maintenance and monitoring Certification ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde