Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

Prosinec 2020   Program semináře: * Dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění, na co všechno si dát obzvláštní pozor, které situace může zaměstnavatel řešit? Změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech (zejména v zákoníku práce) v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Důsledky novely č. 134 - 2020 Sb. ...

Velikonoční seminář

Březen 2021   Po skončení kurzu získáte certifikát o absolvování a 10% slevu na další kurz. Cena 1 500,- Kč   Po celou dobu kurzu jsou k dispozici tuzemské i zahraniční floristické časopisy a knihy, nealko nápoje, potřebné nářadí a samozřejmě čerstvé květiny a dekorace. Překvapte svou rodinu a známé svou vlastní velikonoční dekorací, budeme se těšit! Pod ...


Zdravotní pojištění 2021 – změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

Prosinec 2020   Na semináři se seznámíte se změnami ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Dozvíte se všechny aktuality s ohledem na vývoj legislativy a uvědomíte si, jaký by měl být postup zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. ...

Velká novela zákona o obchodních korporacích - Legislativní změny a jejich zavádění do praxe

Listopad 2020   Vedení společnosti není jen o „skvělých číslech, ale také o jejím spravování v souladu s právními předpisy. Co se mění pro s.r.o.? Od začátku roku 2021 nabývá účinnosti tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích, která se dotkne všech typů obchodních společností. Co to znamená pro vedení společností s ručením ...

Mezigenerační rozdíly na pracovišti - Jak porozumět generacím BB, X, Y a Z

Listopad 2020   Čím se od sebe odlišují generace X, Y a Z? A jsou opravdu tak odlišné? Čtyři generace pohromadě na jednom pracovišti. Co od nich můžete očekávat? A co očekávají od pracovního prostředí oni? Zajímá vás, kdo je největší workoholik? Kdo je nejvíc závislý na moderních technologiích? Všechno vám to prozradíme. Ale především vám poradíme, jak ...

Novela zákona o obchodních korporacích II. část – Společnost s ručením omezením

Říjen 2020   Cíl seminářů  Seznámit účastníky s právní úpravou kapitálových obchodních společností po velké novele zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33 - 2012 Sb. Seminář je určen všem, kteří s právní úpravou obchodních společností přicházejí do styku, zejména pak odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, ...

Právní nástrahy v marketingu a reklamě a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky

Září 2020   Na semináři zjistíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Dozvíte se, jak správně nastavit smlouvy a co všechno v nich je dobré upravit. Dozvíte se, jak a kdy je možné se „inspirovat“ ostatními, jak se vyhnout problémům s GDPR ...

Vady a poruchy staveb pozemních komunikací

Listopad 2020   Vady a poruchy staveb pozemních komunikací Seminář je pořádán pod záštitou ŘSD ČR Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT PROGRAM Blok A (od 9:00 do 10:30) – Vady a nedostatky v projektových dokumentacích 1. Problematika nedostatečných GTP a zadávací dokumentace (Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D, ŘSD ČR) 2. Nedostatky ...

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Září 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Obchodní telefonická komunikace

Říjen 2020   Kurz je určen tel. operátorům, obchodním zástupcům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém obchodním kontaktu se zákazníky a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci, stejně jako know-how v oblasti telemarketingu, tedy naslouchání, vyjednávání, argumentace, asertivity, ...


Obchodní komunikace a prezentace

Říjen 2020   Kurz je určen pro všechny, kteří potřebují řešení na otázky jak prodávat a nakupovat nejvýhodněji. Na našem praktickém semináři se naučíte jaká jsou specifika verbální i neverbální obchodní komunikace, jak zachytit nákupní signály a jak je efektivně využít. Dozvíte se, jak správně vést obchodní jednání, jak zvládat náročné komunikační situace při jednání. Získané poznatky si upevníte na celé řadě ...

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům

Duben 2021   Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * VEDENÍ LIDÍ - ...

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě

Duben 2021   Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím. * • čtyři dovednosti ...

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

Březen 2021   V průběhu tohoto semináře pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Též získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. ...

Manažer jako kouč, koučování pro manažery

Únor 2021   Zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce a jak koučovat skupinu. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se také, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Seminář vede velmi zkušená lektorka. * • koučování jako jeden z možných stylů situačního vedení, • východiska, cíle a užitek ...

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Únor 2021   Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem. Zaměříme se proto na vaše konkrétní komunikační návyky, na jejich příčinu a způsoby, jak je můžete změnit, pokud vám nepřinášejí výsledky, které si přejete. Ukážeme si, jak v konkrétních situacích využít asertivní i antistresové metody, abyste lépe ...

Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy

Prosinec 2020   Na semináři se seznámíte s fungováním českého důchodového systému, jeho slabými a naopak silnými stránkami, které při znalosti věci povedou k maximalizaci vašeho důchodu od státu. Obdržíte relevantní odpovědi na otázky: Mohu ovlivnit svůj důchod? Kdo je schopen mi říci, jaký důchod budu mít? Je možné důchod maximalizovat? ...

Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy

Listopad 2020   Na semináři se seznámíte s fungováním českého důchodového systému, jeho slabými a naopak silnými stránkami, které při znalosti věci povedou k maximalizaci vašeho důchodu od státu. Obdržíte relevantní odpovědi na otázky: Mohu ovlivnit svůj důchod? Kdo je schopen mi říci, jaký důchod budu mít? Je možné důchod maximalizovat? ...

Práce z domova aktuálně – home office, home working, teleworking

Říjen 2020   Seminář vás podrobně a prakticky seznámí s optimálním a hlavně legitimním nastavením této problematiky v podmínkách vaší firmy. Letošní rok 2020 je ve vztahu k využití režimu práce zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele průlomový. Okolnosti přiměli mnoho zaměstnavatelů tuto formu práce zaměstnance začít plně využívat. Praxe však ukazuje, že ...

DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář

Prosinec 2020   Seminář bude zaměřen na uplatňování DPH v oblasti cestovního ruchu a lázeňství v roce 2020, zejména na uplatnění zvláštního režimu pro cestovní podle § 89 zákona č. 235 - 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Posluchači budou informováni také o připravovaných změnách v této oblasti. Výklad bude zaměřen zejména na: * ...

DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář

Prosinec 2020   Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od roku 2021 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti ...

DPH v roce 2020 a změny od roku 2021 - ON-LINE seminář

Prosinec 2020   Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od roku 2021 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti ...

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020 - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a ...

DPH v roce 2020 - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování také o připravovaných změnách zákona o DPH od roku 2021. Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy ...

Vazby zákona o DPH na účetnictví - ON-LINE seminář

Říjen 2020   Výklad bude věnován návaznostem některých ustanovení zákona o DPH v platném znění na účetnictví plátců DPH. Praktické dopady budou vysvětlovány využitím příkladů, včetně jejich promítnutí do účetnictví. Účastníci budou informováni také o nejvýznamnějších připravovaných legislativních změnách od roku 2021. Dostatečný časový prostor bude vyhrazen ...

DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář

Říjen 2020   Výklad bude zaměřen na uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí podle aktuální právní úpravy platné k datu konání ...

Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Seminář se věnuje výkladu práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a aktuálním výrazným změnám přístupu judikatury a legislativních změn z poslední doby. Na semináři bude kladen důraz nejen na klasický ...

MS Excel - analýza dat

Září 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Místní poplatky - aktuálně v roce 2020 a 2021 včetně informací o novele od roku 2021

Prosinec 2020   Program semináře: * Informace o aktuálním stavu novely zákona o místních poplatcích, která obsahuje novou úpravu poplatků za komunální odpad, jejíž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2021 - vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k novým místním poplatkům - vymezení základních konstrukčních ...

Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novela

Listopad 2020   Odborný program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Směrnicová novela zákona o svobodném ...

Elektronická evidence tržeb a novela 2020

Listopad 2020         EET - elektronická evidence tržeb Kdo a od kdy musí evidovat tržby Evidence podle zákona nebo podle metodiky MF ? Co to je - Evidovaná tržba Co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb Výjimky z evidence tržeb Osvobození od EET? Kdo a jak může používat papírové účtenky Nevýhody a administrativa u papírové ...

DAŇOVÝ ŘÁD (po nejrozsáhlejší novele 2020 Daňového řádu od jeho vzniku)

Říjen 2020   Program kurzu DAŇOVÝ ŘÁD (po nejrozsáhlejší novele 2020 Daňového řádu od jeho vzniku) ...

B2B marketingová strategie - Jak dělat B2B marketing účelně a účinně

Prosinec 2020   B2B marketing je jiný. Zjistěte, jak získat více zákazníků B2B, tedy obchodní vztah, ve kterém nehledáte jako klienty koncové zákazníky, ale firmy, je specifický. Tento kurz vám odhalí specifika B2B marketingu a přiblíží, jak vytvořit strategii lead managementu, proč se věnovat generování leadů jako nových obchodních příležitostí a jak správně ...

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením -

Říjen 2020   Máte v plánu zaměstnávat osoby zdravotně postižené a zároveň čerpat příspěvky? Nevíte, na koho se obrátit, co doložit a jak správně postupovat? Pak jste zde správně. Poznámka lektora (Tereza Hyksová) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy se nepochybně jedná o skupinu osob, které na trhu práce potřebují určitou pomoc za účelem ...

Skončení pracovního poměru v souvislostech -

Říjen 2020   Existuje pouze malá skupina lidí, kteří by neměli žádnou zkušenost se skončením pracovního poměru, ať už k němu došlo jakýmkoli způsobem. Ve většině případů představuje skončení pracovního poměru standartní a nekomplikovanou událost, avšak občas se vyskytují situace, kdy jedna ze stran platnost skončení pracovního poměru rozporuje, nebo je ...

Personální činnosti v praxi -

Listopad 2020   To, jak se v dané společnosti řídí lidské zdroje, rozhoduje o její úspěšnosti a konkurenceschopnosti. Jelikož personální činnosti představují výkonnou část personální práce, pojďme se tedy v tomto semináři dotknout sice základních, ale poměrně důležitých personálních činností potřebných ke správnému pochopení personálního řízení. Poznámka ...

Přípravný kurz ke zkoušce PK Chůva pro děti

Říjen 2020   V přípravném jednodenním semináři se účastníci seznámí se způsobem organizace zkoušky a natrénují si poskytování první pomoci. Seminář je zaměřen na zvládnutí praktické části zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní ...

Home office - problematické otázky

Listopad 2020   Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra co vše je třeba upravit v pracovní smlouvě – např. jak bude zadávána a odevzdávána práce, povinnost zaměstnance být k dispozici v určitou dobu na počítači, telefonu nebo na pracovišti zaměstnavatele jaké náklady je zaměstnavatel povinen na výkon práce z domova hradit – je možné je hradit paušálem? Je možné tyto náklady ...

4.díl Státní služba – Odměňování a benefity

Listopad 2020   Obsah: Proč hodnotíme Kdo koho hodnotí Kdy hodnotíme Co hodnotíme Jak hodnotíme Na co si dát pozor Při přihlášení na všechny 4 díly státní služby bude cena za jeden seminář 2.490 Kč bez ...

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář

Říjen 2020   Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na „novinky“ v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku. Součástí semináře budou praktické rady pro uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku, ...

Opravné prostředky ve správním řízení - ON-LINE seminář

Prosinec 2020   Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a také ustanovení o přezkumu tzv. jiných správních ...

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář

Prosinec 2020   Cílem semináře je seznámit účastníky s procesní částí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250 - 2016 Sb.), který nabyl účinnosti 1. července 2017, tzn. s těmi jeho ustanoveními, která upravují řízení o přestupku, včetně ustanovení o postupu před zahájením řízení rozsah ...

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Cílem semináře je seznámit účastníky s hmotněprávní částí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250 - 2016 Sb.), který nabyl účinnosti 1. července 2017, tzn. s těmi jeho ustanoveními, která upravují rozsah jeho působnosti a základy odpovědnosti za ...

Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní službě, a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v jednotlivých veřejnoprávních postupech, odehrávajících se podle zákona o státní službě. Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního ...

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu upravujících správní řízení na prvním a druhém stupni, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti z aplikace této právní normy v praxi a na judikaturu. V úvodní části semináře bude pojednáno o rozsahu působnosti správního řádu a jeho vztahu k dalším ...

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE seminář

Říjen 2020   Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s procesní úpravou rozhodování o poskytování dotací ze státního rozpočtu obsaženou v zákoně č. 218 - 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Seminář je určen především pro pracovníky ministerstev a dalších ústředníh orgánů ...

Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE seminář

Říjen 2020   Cílem semináře je seznámit účastníky s obecnou právní úpravou kontroly obsaženou v zákoně č. 255 - 2012 Sb. Výklad je zaměřen na rozsah působnosti zákona o kontrole, a to jak z hlediska okruhu orgánů veřejné správy, na které se vztahuje, tak z hlediska rozsahu kontrolních činností, které se kontrolním řádem řídí, dále na zahájení a průběh ...

Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář

Prosinec 2020   Právní úprava ochrany životního prostředí je v českém právním řádu provedena celou řadou zákonů a dalších právních předpisů. Vedle tzv. průřezových úprav (stavební právo, posuzování vlivů na životní prostředí, poskytování informací a další) leží její těžiště v tzv. složkových předpisech, zaměřených jednak na ochranu jednotlivých složek ...

Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Stavební právo a s ním bezprostředně související správní agendy představují jednu z nejvýznamnějších ucelených oblastí činnosti veřejné správy. Jejich komplikovanost je dána, mimo jiné i jejich technickou povahou, ale také četnými novelizacemi a rekodifikacemi. Jak zákon č. 183 - 2006 Sb., o územním plánování a stavebním ...

Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář

Říjen 2020   Úlohou správních soudů je poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům osob dotčených činností nebo nečinností veřejné správy. Mohou tak ale činit pouze k žalobám osob, které takové dotčení tvrdí. Soudní řád správní rozlišuje čtyři základní žalobní typy ve správním soudnictví a upravuje řízení o nich. Úspěšnost žalobce, stejně ...

Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář

Prosinec 2020   Seminář podává podrobný výklad otázek doručování v justici a ve veřejné správě podle procesních předpisů a zákona č. 300 - 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o datových schránkách). Výklad zohledňuje poslední stav právních předpisů, aktuální judikaturu, zkušenosti z praktického fungování datových schránek ...

Balíček přípravných kurzů ke zkoušce Realitní zprostředkovatel

Listopad 2020   Jednoduchá a komplexní příprava pro vykonání profesní zkoušky Realitní zprostředkovatel dle NSK 66-042-M. Naučíte se teorii i praxi potřebnou k úspěšnému vykonání zkoušky. Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci vám umožní získat vázanou živnost a stát se profesionálním realitním zprostřed...

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář

Listopad 2020   Seminář je zaměřen na výklad části insolvenčního zákona upravující řešení úpadku oddlužením. Výklad se soustředí zejména na podmínky pro povolení a schválení oddlužení, formy oddlužení, přezkum pohledávek v oddlužení, důsledky neplnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů. Probrány budou rovněž ...

Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář

Říjen 2020   Seminář je zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona upravující způsoby uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení. Dále bude podán výklad ke způsobu uspokojování pohledávek při všech způsobech řešení úpadku dlužníka a k osudu ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde