Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Smlouva o dílo - ON-LINE

Květen 2022   ...


Smluvní pokuta - ON-LINE

Duben 2022   ...

Smlouva o úvěru - ON-LINE

Květen 2022   ...

Smlouva o dílo

Květen 2022   ...

Smluvní pokuta

Duben 2022   ...


Smlouva o úvěru

Květen 2022   ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Prosinec 2021   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO ...

VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím

Prosinec 2021   Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat základní, či prohloubit si ...

DPH - změny, aktuality, příklady

Leden 2022   Daně # Určeno pro podnikatele, auditory, účetní a daňové poradce. cíl Seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o DPH s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora EU a výkladovým stanoviskům GFŘ. obsah Aktuální stav legislativy DPH ( novela zákona o DPH ) Upozornění na zásadní změny v zákoně Výkladové problémy zákona o DPH (Informace GFŘ, Koordinační výbory, judikatura) Předmět DPH ...

CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM

Leden 2022   Daně # Určeno pro podnikatele, účetní a daňové poradce. cíl Osvěžit si znalosti v oblasti daňových a nedaňových nákladů s důrazem na změny v roce 2021 a s výhledem na rok 2022 . obsah Daňové a nedaňové výdaje – základní přehled Finanční a operativní leasing Manka a škody z pohledu daně z příjmů, náhrada škody, likvidace zásob Sankce smluvní i ostatní Postoupení pohledávek Daňové a ...

Emoční inteligence a mindfulness

Květen 2022   Popis Na tomto workshopu se naučíte efektivně zvládat emoce, stres, předcházet únavě, syndromu vyhoření a jak rozumět své intuici. Posílíte svoji zdravou sebedůvěru, empatii a psychickou odolnost. Techniky budeme nacvičovat v leže, v sedě na židli a ve stoje. Obsah Emoční inteligence, propojení mysli emocí a těla, intuice Emoční zralost, ...

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY OBCHODNÍHO TÝMU

Červen 2022   Obchodní dovednosti # Určeno pro všechny, kteří chtějí pochopit, směřovat a řídit obchodníky a obchodní procesy a aktivně či jen pasivně přispět k lepším výsledkům organizace. cíl Zvýšit efektivitu obchodního týmu – trénink řízení obchodníků a obchodních oddělení . Správné a jednoduché kroky vedoucí ke zvýšení výnosu ve Vaší obchodní, výrobní nebo servisní organizaci. obsah Sales ...

ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní

Srpen 2022   Rozvoj osobnosti # Manipulace a nátlak patří k životu jako trní k růžím. Je běžnou a často nevědomou součástí života a každodenní mezilidské interakce. Manipulace je hra, někdy skrytá agrese slabších, strategie, pomocí níž se někteří naučili dosahovat svých cílů už jako malé děti. Jak se manipulace projevuje v partnerství, v rodině a v práci? Jak mluví ...

ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní

Květen 2022   Rozvoj osobnosti # Manipulace a nátlak patří k životu jako trní k růžím. Je běžnou a často nevědomou součástí života a každodenní mezilidské interakce. Manipulace je hra, někdy skrytá agrese slabších, strategie, pomocí níž se někteří naučili dosahovat svých cílů už jako malé děti. Jak se manipulace projevuje v partnerství, v rodině a v práci? Jak mluví ...

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

Květen 2022   Rozvoj osobnosti # Určeno pro manažery, obchodníky, pracovníky klientského servisu, reklamačních oddělení a každého, kdo se při řešení pracovních povinností může dostat do konfliktní situace. Techniky zvládání konfliktů mají své místo i v životě osobním. cíl Dokázat zvládat situace hrozící vznikem konfliktu, prevence vzniku konfliktu, umět již nastalý konflikt vyřešit tak, aby obě strany získaly maximum ...

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 - a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021

Únor 2022   Mzdové účetnictví # Cílem je seznámit účastníky semináře se změnami ve zdaňování mezd a jejich dopadem do ročního zúčtování záloh za rok 2021 a dále s novinkami pro rok 2022. obsah Novely zákona o daních z příjmů v roce 2021 a pro rok 2022 (zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další ...

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 - a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Cílem je seznámit účastníky semináře se změnami ve zdaňování mezd a jejich dopadem do ročního zúčtování záloh za rok 2021 a dále s novinkami pro rok 2022. obsah Novely zákona o daních z příjmů v roce 2021 a pro rok 2022 (zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další ...

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 - a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Cílem je seznámit účastníky semináře se změnami ve zdaňování mezd a jejich dopadem do ročního zúčtování záloh za rok 2021 a dále s novinkami pro rok 2022. obsah Novely zákona o daních z příjmů v roce 2021 a pro rok 2022 (zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další ...

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 - a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Cílem je seznámit účastníky semináře se změnami ve zdaňování mezd a jejich dopadem do ročního zúčtování záloh za rok 2021 a dále s novinkami pro rok 2022. obsah Novely zákona o daních z příjmů v roce 2021 a pro rok 2022 (zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další ...

ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2022

Únor 2022   Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy Změny v zákoně o státní sociální podpoře – očekávané náklady na bydlení – vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy – nové parametrické změny Změny ve zdravotním pojištění Parametrické změny OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní ...

ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2022

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy Změny v zákoně o státní sociální podpoře – očekávané náklady na bydlení – vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy – nové parametrické změny Změny ve zdravotním pojištění Parametrické změny OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní ...

ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2022

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy Změny v zákoně o státní sociální podpoře – očekávané náklady na bydlení – vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy – nové parametrické změny Změny ve zdravotním pojištění Parametrické změny OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní ...

ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ v roce 2022

Únor 2022   Mzdové účetnictví # Změny ve zdravotním pojištění Změny v nemocenském pojištění Náhrada mzdy placená zaměstnavatelem v době dočasné pracovní neschopnosti Změny v pojistném na sociální zabezpečení Změny v pojistném na penzijní připojištění se státním příspěvkem Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (tzv. úrazové pojištění ) Změny v zákoně o daních z ...

ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022

Únor 2022   Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2022 Minimální mzda v roce 2022 Změny v oblasti zdravotního pojištění , pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců Změny v oblasti nemocenského pojištění – nemocenské dávky, dopady covidové doby do nemocenských dávek – upozornění na souvislost s ELDP za rok ...

ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2022 Minimální mzda v roce 2022 Změny v oblasti zdravotního pojištění , pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců Změny v oblasti nemocenského pojištění – nemocenské dávky, dopady covidové doby do nemocenských dávek – upozornění na souvislost s ELDP za rok ...

ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2022 Minimální mzda v roce 2022 Změny v oblasti zdravotního pojištění , pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců Změny v oblasti nemocenského pojištění – nemocenské dávky, dopady covidové doby do nemocenských dávek – upozornění na souvislost s ELDP za rok ...

ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2022 Minimální mzda v roce 2022 Změny v oblasti zdravotního pojištění , pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců Změny v oblasti nemocenského pojištění – nemocenské dávky, dopady covidové doby do nemocenských dávek – upozornění na souvislost s ELDP za rok ...

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022

Únor 2022   Daně # Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2021 a pro rok 2022 obsah Změny od 1. 1. 2021 Vyúčtování dodání energií a poskytnutí služeb Omezení možnosti uplatnění daně u nájmu nemovité věci, dopady na pronajímatele, úprava odpočtu daně, dopady na nájemce Elektronická forma podání, záloha na nadměrný odpočet Definice nehmotného majetku, majetek vytvořený vlastní činností ...

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022

Prosinec 2021   Daně # Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2021 a pro rok 2022 obsah Změny od 1. 1. 2021 Vyúčtování dodání energií a poskytnutí služeb Omezení možnosti uplatnění daně u nájmu nemovité věci, dopady na pronajímatele, úprava odpočtu daně, dopady na nájemce Elektronická forma podání, záloha na nadměrný odpočet Definice nehmotného majetku, majetek vytvořený vlastní činností ...

ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ se zbožím a službami - pro rok 2022

Leden 2022   Zahraniční obchod # Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu INCOTERMS 2020, uplatňování DPH, aplikace celních předpisů, vykazování INTRASTATu a další případné změny, které se v roce 2022 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami. pro Určeno pro subjekty obchodující s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celní ...

ZMĚNY NÁKUPNÍHO PROCESU ZÁKAZNÍKA po coronavirové krizi - a přesun PR komunikace do digitálních médií

Duben 2022   Obchodní dovednosti # Změnil se náš životní styl a především způsob, jakým zákazníci nakupují produkty a služby. Komunikačními platformami jsou v první řadě internet a sociální sítě, kde cílová skupina hledá odpovědi na své otázky dávno před nákupem a až následně jde do kamenné prodejny… Objevte v našem ...

ZÍSKEJTE VLIV NA DRUHÉ - pomocí znalosti osobnostní typologie MBTI

Březen 2022   Rozvoj osobnosti # Lidé se navzájem ovlivňují, i když si to neuvědomují. Chcete-li být ve svém životě úspěšní, je užitečné vědět, proč druzí přemýšlejí a fungují zrovna tak či onak a co je k tomu vede. Můžete se jim pak lépe přizpůsobit, být k nim blíže a mít na ně tudíž větší a pozitivní vliv. pro Určeno pro manažery, obchodníky a všechny, kteří ...

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ pomocí sociálních sítí

Září 2022   Personalistika # Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu. cíl Naučit se efektivně využívat sociální sítě pro získávání pracovníků . obsah Sociální sítě a jejich úloha pro HR Vhodné kombinace sociálních sítí pro zvýšení efektu oslovení Jak a kde najít ty správné lidi Jak a kde se prezentovat jako žádaný ...

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ve firmách

Srpen 2022   Personalistika # O fenoménu work-life balance ve firmě reálně a v praxi . Osvojíte si praktický přínos žití dle zásad work-life balance z pohledu jedince (pracovníka, manažera) i firmy a byznysu . Žádné nudné poučky, ale praxe, hra a příležitost pro hledání osobní rovnováhy. obsah Co je work-life balance a jak si ho udržet, přístup: já jsem tady taky! Work-life balance ve firmě – přínos ...

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2022

Leden 2022   Mzdové účetnictví # Změny ve zdravotním pojištění v roce 2022 (např. vyměřovací základ u osob, za které hradí pojistné stát, změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění) Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu zabezpečení a daňovému základu Minimální vyměřovací základ, osoby, za které je plátcem pojistného ...

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní

Duben 2022   Mzdové účetnictví # Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Legislativa, zdroje informací Typy plátců pojistného Oznamovací povinnost Kódy změn Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno) Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti Dokladová kontrola Novinky ve zdravotním pojištění a výhled Cizinci ve vztahu k systému ...

ZAUČOVÁNÍ NOVÁČKŮ - pro mistry

Červen 2022   Organizační management a vedení lidí # Určeno pro mistry a předáky, pro které je důležité, aby se jejich nově nastupující pracovníci správně naučili svou práci, od začátku si osvojili dobré pracovní návyky a dobře se začlenili do týmu. cíl Zdokonalit vlastní dovednosti účinně zaučovat , zaškolovat nové členy svého týmu. Seznámit se s typickými chybami , kterých se často nechtěně mistři při zaučování ...

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací - ve vazbě na daňové zákony a související předpisy

Duben 2022   Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. cíl Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce ...

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - - z pohledu pracovního a imigračního práva - ve světle přijatých a dále připravovaných změn

Květen 2022   Pracovní právo # Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. cíl Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při ...

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Květen 2022   Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. Přehledně ...

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Únor 2022   Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl ...

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ - DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

Duben 2022   Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro personalisty a mzdové účetní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům pracujícím v České republice a mimo ni. cíl Přehledně vysvětlit důležité otázky při zaměstnávání cizinců , tj. určení příslušnosti k ...

ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DPP a DPČ - - mzdové souvislosti

Červen 2022   Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. obsah Právní úprava dohod o provedení práce Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Odměnu lze sjednat i v jiné smlouvě – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 Objem výkonu práce u DPČ lze sjednat i neurčitě (maximálně, nejvýše) – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 ...

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY - mzdové souvislosti v roce 2022

Červen 2022   Mzdové účetnictví # Z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob a pojistného na veřejnoprávní pojištění. Maximalizace výhod nepeněžního odměňování zaměstnanců. Praktické otázky poskytování jednotlivých benefitů. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při poskytování benefitů. pro Určeno pro zaměstnance HR oddělení a ekonomických oddělení, kteří rozhodují nebo ...

ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2022 - - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Leden 2022   Pracovní právo # Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seznámení s aktuálními změnami zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2022, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou. ...

ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony

Duben 2022   Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života Pra...

ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony

Únor 2022   Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života Pra...

ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony

Leden 2022   Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života Pra...

ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELÁCH - pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

Únor 2022   Pracovní právo # Co je závislá práce (zákaz tzv. švarcsystému a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) Vazba na občanský zákoník a jak s ním pracovat Zásada co není zakázáno, je dovoleno – kdy se lze od zákona odchýlit Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád, pravidla pro ukládání ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde