Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Taktiky pro uzavření výhodného businessu - Taktiky pro uzavření výhodného businessu

Červen 2021   Naučte se porozumět chování druhého účastníka obchodního kontaktu Chtěli byste dobře a kvalitně vést obchodní jednání? Díky tomuto tréninku můžete získat, případně zkvalitnit vlastnosti, které vám pomohou ve vyjednávání a vedení jednání. Každý obchodník a manažer by měl vědět, jak se chovat při obchodním kontaktu, jaké ...

Komunikace podle testu osobnostních předpokladů - Trénink s využitím psychodiagnostického testu

Červen 2021   Naučte se identifikovat komunikační jazyk partnera pomocí analýzy sebe samých Jak přizpůsobit strukturu a formu sdělení žádoucímu výsledku jednání nebo prezentace? Na základě vypracování on-line psychodiagnostického testu Accent Assessment Tool (AAT) získáte jedinečné a přímo na míru připravené metody ...

POWER BI aneb jak udělat parádní reporty o dost snadněji

Listopad 2021   Seznámíte se s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI – a to i bez speciálních IT znalostí. Dokážete s ním rychle zanalyzovat tisíce řádků z různých databází nebo zdrojů současně, rozšíříte si znalosti ohledně sdílení analýz ve firmě i mimo firmu. Dostanete svůj reporting snadno na novou úroveň. * Úvod do Power BI: • představení nástroje a jeho ...

Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence

Říjen 2021   Na semináři se naučíte nalézt až 80 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Poradíme vám, jak nastavit váš účetní software pro zvýšení možnosti průběžných kontrol. Vyhledávání chyb si společně odzkoušíme na modelovém příkladu. * • úvod do problematiky, • s jakými situacemi a druhy ...


POWER BI aneb jak udělat parádní reporty o dost snadněji

Září 2021   Seznámíte se s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI – a to i bez speciálních IT znalostí. Dokážete s ním rychle zanalyzovat tisíce řádků z různých databází nebo zdrojů současně, rozšíříte si znalosti ohledně sdílení analýz ve firmě i mimo firmu. Dostanete svůj reporting snadno na novou úroveň. * Úvod do Power BI: • představení nástroje a jeho ...

Nábor nových lidí, sociální sítě & personální marketing (online seminář)

Květen 2021   Získáte aktuální informace a orientaci v možnostech, které nabízí dnešní online doba. Projdeme si online pohovor, postup při hledání lidí přes sociální sítě, získáte aktuální poznatky, jak se momentálně využívá nábor přes pracovní portály a agregátory. Dozvíte se, jak vylepšit váš firemní personální marketing a jak může pomoci video ...

AML ZÁKON V REALITNÍ PRAXI - paragrafy, procesy a dokumentace

Květen 2021   Seminář je určen majitelům RK a realitním makléřům. Poskytne základní i praktické informace týkající se zák. č. 253 - 2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (tzv. AML zákon). AML zákon ukládá realitním zprostředkovatelům celou řadu povinností, a to jak z pohledu smluvní dokumentace, tak i z pohledu ...

Účetnictví a daně pro praxi - on-line kurz

Květen 2021   Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Porozumíte daňové soustavě ČR. Popis: Komu je kurz určen: Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit účetnictví a základy daní . Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí –  ...

Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi – webinář

Červen 2021   1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi. 2. Prameny právní úpravy výkonu ...

Online kurz přípravy na přijímací pohovor

Srpen 2021   Kurz Příprava na přijímací pohovor Vás připraví na rozhodující krok ve Vašem životě. Nenechte se zaskočit a naučte se, jak naplno využít svého potenciálu k získání ideální pracovní pozice. Cílem kurzu je připravit účastníky na možná úskalí, se kterými se mohou při přijímacím řízení setkat, a pomoci jim úspěšně projít celým procesem. Připravte se s naším kurzem a získejte ...

Certifikovaný Lean Six Sigma Yellow Belt – červenec – ONLINE

Červenec 2021   Co se na školení naučíte: ✔ Získáte povědomí o základních principech a přínosech Lean Six Sigma (7 druhů plýtvání). ✔ Projdete všechny fáze metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), která ukazuje cestu od problému až k jeho vyřešení. ✔ Procvičíte si klíčové nástroje metodiky DMAIC (SIPOC, základní práce s daty, ...


Jak budovat vztahy v obchodu - Učte se od nejlepších

Červen 2021   V byznysu jde především o peníze. Naučte se obchodovat a buďte tím, kdo přináší peníze do firmy Obohaťte své obchodní instinkty o techniky, které jsou ověřené praxí. V kurzu se dozvíte, jak postupovat při obchodních jednáních a jak si získat popularitu u klientů. Kromě toho budete mít možnost konzultovat své obchodní případy s držitelem titulu ...

Odborová problematika - kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod

Říjen 2021   Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti ...

Protikorupční chování

Říjen 2021   Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního ...

DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů včetně změn od 1. 7. 2021

Září 2021   Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Zároveň budou posluchači informováni o novele zákona od 1. 7. 2021. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy. * • DPH v tuzemsku – ...

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2021

Září 2021   Na semináři se seznámíte s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní. Budou nastíněny zákonné možnosti tak, aby poskytnutí benefitu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda. * • možnosti zaměstnavatele při poskytování výhod zaměstnancům z hlediska daně z příjmů a dopadu na ...

Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2021

Září 2021   Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu, • vyžádané dokumenty ke kontrole, • způsoby účtování příjemců dotací, • co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné ...

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2021 v příkladech

Srpen 2021   Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy. * Regulace účetnictví v ČR: • ...

Finanční analýza na bázi účetní závěrky

Srpen 2021   Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společnosti. Součástí semináře bude i zpracování konkrétní finanční analýzy v počítačovém prostředí, proto prosíme ...

MS Excel - analýza dat pro pokročilé - ON-LINE

Červen 2021   Program kurzu: * Rekapitulace kontingenčních tabulek * Výpočty v kontingenční tabulce: - Funkce podrobně - Způsob interpretace dat – výpočty (% z, % mezi, …) - Příklad kumulovaných výpočtů * Použití počítaných polí a počítaných položek * Použití seskupování * Filtrování více ...

Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář

Červen 2021   Program semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smluv sjednaných elektronicky ...

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE

Červen 2021   Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu. * Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob). * Aplikace kontrolního řádu při provádění státního dozoru nad výkonem ...

Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE

Červen 2021   Seminář budou tvořit 3 části: * 1. Shrnutí aktuálních poznatků o reorganizaci, judikatura k reorganizaci. * 2. Restrukturalizace, Směrnice o restrukturalizaci jako východisko k českému zákonu o restrukturalizaci, koncepce české úpravy restrukturalizace a jednotlivé instituty, text zákona – dle aktuální situace legislativního ...

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE

Červen 2021   Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup ...

Význam času v právu, promlčení - ON-LINE

Červen 2021   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * význam času v právu - lhůty vs. doby vs. termíny - počítání času – právní (civilní) vs. přirozená (naturální) komputace - lhůty - doby nepřetržité (tempus continuum), přerušované (tempus utile) a prodloužené - časová určení vs. ...

MS Word - pro pokročilé - ON-LINE

Červen 2021   Program kurzu: * Obecně o práci s delšími dokumenty - využití klávesových zkratek - různá zobrazení dokumentu - využití oddílů - číslování stránek pomocí oddílů * Práce se styly – základ pro vytváření strukturovaných a snadno upravovatelných dokumentů * Styly: - ...

Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2021 - ON-LINE

Červen 2021   Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další) * k některým otázkám výkladu právního jednání * k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání ...

Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE

Červen 2021   Z obsahu semináře: * Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úpis“? Výhody hmotněprávní i procesněprávní. Kdo nese břemeno tvrzení a důkazní ve sporech o zaplacení směnky? * Jak napsat platnou směnku (s výhodami pro ...

Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele - ON-LINE

Červen 2021   Obsahem semináře bude: * Aktuální legislativa - Připomenutí nejdůležitějších posledních změn nejen ve zdaňování mezd - Problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce, upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy, vč. příkladů a stanovisek MPSV - Účel benefitů, ...

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář

Červen 2021   Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...

Úprava úředních písemností - ON-LINE

Červen 2021   Výběr z témat kurzu: * Zdroje informací o úpravě úředních dokumentů a typografii vůbec * Písmo: druhy písma a jejich užití, řezy písma, vyznačování textu, užívání některých specifických znaků * Sazba: členění odstavců, zarovnání textu, psaní výčtů, rozložení textu na stránce * Práce s tabulkami, obrázky, grafy ...

Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE

Červen 2021   Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách - smlouva o péči o zdraví * základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem - svobodný a informovaný souhlas - ...

Smlouva o dílo - ON-LINE

Červen 2021   Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu? * Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami? * Je třeba předvést užívání věci, nebo ...

Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury - ON-LINE

Červen 2021   Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící * péči řádného hospodáře * postavení a povinnosti členů statutárních orgánů * odměňování členů volených orgánů * převody a nabývání podílů * práva společníků * přezkum platnosti usnesení valné hromady * svolání a ...

Opravné prostředky ve správním řízení - ON-LINE seminář

Červen 2021   Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a také ustanovení o přezkumu tzv. jiných správních ...

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE

Červen 2021   Odborný program semináře: * Informace o novele stavebního zákona vyhlášené zákonem č. 403 - 2020 Sb., a paragrafovém znění nového stavebního zákona na úseku povolování staveb * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - ...

Leader – Manager – Coach?™

Říjen 2021   Zblízka poznáte a dobře propojíte pozitiva všech tří rolí: leadera, manažera i kouče. Získáte bohaté poznatky, jakou roli a v jaké situaci využít, kdy převzít vedení a kdy naopak zůstat v pozadí a nechat více pracovat svůj tým. * V průběhu semináře se dozvíte: • kdy se dá využít role leadera, role manažera a kdy role kouče, včetně aktivního procvičení příkladů z praxe, • jak můžete maximálně ...

Efektivní timemanagement (online seminář)

Červenec 2021   Poznáte, jak lze přímočařeji a rychleji dokončit rozpracované úkoly. Seznámíte se praktickými kroky efektivního timemanagementu a pochopíte, v čem spočívají hlavní principy. Trvale zjednodušíte vše, co děláte. Zjistíte, jak lze uvolnit myšlení od naléhavých úkolů a přitom dát prostor vlastní tvořivosti. * • rozdíl významů i činností: produktivita versus efektivita, • jak vytvořit ...

MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně - ON-LINE

Červen 2021   Osnova kurzu: * Přehled syntaktických pravidel, která určují, co se ve vzorci může objevit * Názvy a jejich využití ve vzorcích při adresování oblastí buněk * Základní funkce – SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAX, MIN * Odkazy na buňky z jiných listů a sešitů * 3D odkazy ve vzorcích * Relativní, smíšené a ...

Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář

Červen 2021   O semináři: Mnoho firem v současné době, ať již z vlastního rozhodnutí, nebo z důvodů regulatorních požadavků, či požadavků zákazníků, řeší kybernetickou a informační bezpečnost. Nutnou prekvizitou pro správné zajišťování jakékoli bezpečnosti je dostatek informací o rizicích a hrozbách. Pro získání takového přehledu ...

Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář

Červen 2021   Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá právní regulace ze strany zákona o kybernetické bezpečnosti a přiblížit povinnosti, které pro tyto subjekty ze zákona o kybernetické bezpečnosti a ...

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE

Červen 2021   Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění? - Které instituty lze využít k zajištění (co třeba reálné břemeno)? - Co je to jistota a jak dostát povinnosti dát jistotu? - ...

DPH v roce 2021 - ON-LINE

Červen 2021   Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021, * místo plnění při dodání zboží a při pořízení zboží z jiného členského státu, * vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od ...

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE

Červen 2021   Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost začátkem roku 2021) * digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a ...

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE

Červen 2021   Bližší program: * IFRS vs. konsolidace - krátce k podnikovým kombinacím a konsolidované účetní závěrce * Oceňování modelem přecenění u dlouhodobých hmotných aktiv (PPE) * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Leasing * Cenné papíry, poskytnuté ...

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020 a 2021 - ON-LINE

Červen 2021   Odborný program * Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti: - před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, seznámení s bezpečnostními předpisy, příslib zaměstnání, adhezní pracovní smlouva) - vzniku pracovního ...

Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE

Červen 2021   Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například: * formální a materiální pojetí přestupku, včetně otázky, jak dalece se musí přestupkové orgány touto problematikou zabývat * okolnosti vylučující protiprávnost * zavinění a objektivní ...

Procesní souvislosti, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ve vybraných oblastech věcných práv - ON-LINE

Červen 2021   Odborný program semináře: * Nesprávné katastrální zápisy: - základní rozhodnutí ohledně nesprávnosti katastrálních zápisů - formulace žalobních nároků v souvislosti se superficiální zásadou - postupy soudu při přechodu na superficiální zásadu (složka staveb) ...

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE

Červen 2021   Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah) * Finanční ...

Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE

Červen 2021   Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení ...

Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE

Červen 2021   Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců - zhodnocení právní úpravy v ČR - vysvětlení hlavních změn, které přinesla nová právní úprava v rámci EU – GDPR * 2. Výklad ...

MS Excel - efektivně - ON-LINE

Červen 2021   Program kurzu: * Pojem sešitu, prostředí MS Excel - verze * Práce se soubory – založení nového sešitu dle šablony, uložení, otevření, formáty souborů * Editace buněk * Pohyb v sešitu – klávesové zkratky * Označování bloků buněk – různé způsoby, srovnání * Formátování - Buněk - ...

Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z - ON-LINE

Červen 2021   Tematické okruhy: * jak definovat vnitřní kontrolní systém * kontrolní řád * návody a typy na kontrolní činnosti * kontrolní listy * plán a zahájení kontroly * pověření, vyrozumění, program * pracovní a spisová dokumentace * přizvané osoby, součinnost * výstupní protokol o ...

Excel v účetní praxi – počítáme s Excelem (záznam on-line)

Květen 2021   Neuvedeno * • Úvod do Excelu – panel nástrojů Rychlý přístup, Pás karet • Práce na listu – zadávání dat, řady, kopírování a vyhledávaní • Formát buňky a čísla, podmíněný formát s využitím průvodce • První vzorce a funkce – čísla, datum a čas, text, adresování buněk • Definované názvy – pojmenování buněk a vzorců • Úvod do tvorby grafů – výběr ...

Mzdové výpočty v roce 2021 (záznam on-line)

Květen 2021   Neuvedeno * • Sdílené pracovní místo u kratších pracovních úvazků, • nově vydávání zápočtového listu a jeho obsah, • změny v doručování, • změny při odškodňování pracovních úrazů, • novinky ve vysílání zaměstnanců do států EU a jiných států než EU, agenturní zaměstnanci a práce ve státech EU, • přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele - novinky, ...

Technické zhodnocení a opravy 2021 (záznam on-line)

Květen 2021   Neuvedeno * • Vymezení technického zhodnocení z pohledu daní a účetnictví (práce charakteru technického zhodnocení, způsob posuzování u jednotlivého majetku, limity, odlišnost daňového a účetního pojetí, příklady); vymezení pro hmotný i nehmotný majetek, změny v daňovém vymezení pro rok 2021. • Vymezení oprav a údržby pro účely daní a účetnictví (definice, příklady, ...

Uplatňování DPH v praxi 2021 (záznam on-line)

Květen 2021   Neuvedeno * • Nárok na odpočet daně, • daňové doklady, • podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, • oprava odpočtu daně, • oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky, • způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši, • způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši, • stanovení koeficientu, • vyrovnání odpočtu daně, ztráta nebo ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde