Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Zcela nový postup výpočtu dovolené od roku 2021 a další doby odpočinku (včetně praktických výpočtů)

Duben 2021   Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017; Novela zákoníku práce Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu pohledem autora legislativních úprav zcela nový postup výpočtu dovolené od roku 2021 a další doby odpočinku (včetně praktických výpočtů). ...

Kontrola České školní inspekce od A do Z v mimořádné době (Přesun z termínu 3.3.2021!)

Březen 2021   Cíl semináře Splňuje dokumentace Vaší školy všechny požadavky? Víte jaká práva a povinnosti má ČŠI? A zvládli byste inspekční činnost bez zaváhání? Připravili jsme pro Vás unikátní webinář, kterým Vás provede zkušená lektorka a specialistka na oblast dokumentace škol a školských zařízení. Rychle, stručně, přehledně a především ...

OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka

Duben 2021   Akreditace: MPSV - A2020 - 0776-SP - VP, Akreditováno pod názvem: Problematika péče o dítě ve smyslu úprav výchovy v souvislosti s výkonem kolizního opatrovnictví MV - AK - PV-135 - 2018; Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost Účastníci kurzu budou teoreticky seznámeni se základními oblastmi problematiky péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů v kontextu sociální práce ...

Uplatňování DPH a celních předpisů v zahraničním obchodě ve vazbě na dodací doložky Incoterms® 2020

Červenec 2021   Cílem semináře je objasnit souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a naučit správné uplatňování daňových a celních aspektů dodávek zboží. Absolvováním získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve ...


Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH v roce 2021, vnitřní kontrolní systém

Srpen 2021   Po skončení semináře vědět, co všechno má dělat materiálová účetní, skladník nebo vedoucí zásobování. Seminář bude kromě jiného orientován i na problémy z oblasti daní, protože naše účetnictví je provázáno s daňovým základem daně z příjmu. I když se to nezdá, tak i DPH nebo ...

Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy

Srpen 2021   Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na účetní a daňovou problematiku. * • pohledávky ...

Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí

Srpen 2021   Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. * Potřebné právní předpisy: • nový občanský zákoník a dělení organizací, • veřejné rejstříky a sbírka listin, • nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti. Zákon o účetnictví: ...

Stres a vyhoření: jak je tím ovlivněna naše paměť a co se s tím dá dělat (online seminář)

Únor 2021   Získáte užitečné poznatky, jak se vyhnout stresu, vyhoření a s tím spojeným výpadkům paměti. Vyzkoušíte si práci s dechem, očima jakož i další způsoby eliminace stresu. * • jak funguje náš mozek ve stresu a jaký to má vliv na pozornost a paměť, • kde se v nás bere stres a co s tím: aspekty ovlivňující každodenní ...

Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy (on-line seminář)

Únor 2021   Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na účetní a daňovou problematiku. ...

Fakturace v roce 2021, práce s účetními a daňovými doklady (on-line seminář)

Únor 2021   Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete správně pracovat s ...

Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (online seminář)

Únor 2021   Získáte tipy, jak podpořit argumentaci a prezentaci svých myšlenek. V průběhu intenzívního nácviku objevíte potenciál dobře položených otázek. Celkově získáte přehled a větší kontrolu nad vámi vedenými rozhovory. * • techniky vstřícné komunikace jako prevence konfliktu, • postupy kladení otázek a získávání informací při hrozící eskalaci ...

Vedení lidí pro začínající manažery (online seminář)

Únor 2021   Budete se umět orientovat ve vaší nové roli manažera, získáte základní informace o manažerské práci, naučíte se mnoha důležitým dovednostem. * • základní role a dovednosti manažera, základní způsobilosti, • komunikační dovednosti, vedení různých typů manažerských rozhovorů, • plánování a organizace manažerské práce a eliminace časových ztrát, • motivační ...


Škola pohotových komunikačních dovedností (online seminář)

Únor 2021   Nacvičíte si komunikaci s lidmi, kteří mají vyhraněné názory i povahu. Zjistíte, jak se bránit proti hlouposti, zlobě a manipulaci. Během semináře si připravíte pro sebe lepší komunikační taktiky a praktiky k využití v každodenním životě. * • racionální a emocionální typy lidí a způsoby jejich komunikace, • komunikační triky proti zlobě a manipulaci, • ...

Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (online seminář)

Únor 2021   Dozvíte se, proč se telefonování nemusíte vůbec bát, můžete se na něj dokonce i těšit. Zjistíte, jak můžete klienta zaujmout již při prvním kontaktu. Natrénujete využití otázek pro zjednodušení komunikace a dozvíte se, jak pracovat s různými typy lidí (ano, i s těmi v emocích). Vyzkoušíte si, jaký je rozdíl mezi slyšet a skutečně naslouchat. * • ...

Time management – řízením času řídíte vlastní život (online seminář)

Únor 2021   Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a ...

Kreativita a design thinking (online trénink)

Únor 2021   Podpora kreativity je příležitost pro náš všechny – nastartovat svůj potenciál, být tvůrcem změn, pracovat v týmu s podporující atmosférou, získat motivaci a smysl všeho, na čem pracujeme. Tento workshop i podporuje cíl zaměstnavatelů – mít motivované kreativní lidi v týmu. * • jak úspěšně odstranit bariéry, které nám brání využít vlastní tvořivosti, • cesta od stereotypu k ...

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě (online seminář)

Únor 2021   Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti: získáte větší sebevědomí, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete si, jak své argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte informace, jak získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se připravit na vyjednávání a příprava dat a argumentů, • jak posuzovat ...

Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing jako profesionál (online seminář)

Únor 2021   Získáte praktické znalosti o postupech v digitálním marketingu, zejména o retenčních prostředcích a strategiích, tj. cestách přínosů ze stávajících zákazníků. Odnesete si informace, jak využít email marketing a další individuální kanály, jak využít segmentaci a personalizaci, automatizaci kampaní… * • e ...

Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (online seminář)

Únor 2021   Během semináře poznáte, jak lze přímočařeji a rychleji dokončit rozpracované úkoly. Seznámíte se s deseti kroky velmi efektivního přístupu a pochopíte, v čem spočívá krása využití těchto kroků a jak s jejich pomocí trvale zjednodušíte vše, co děláte. Zjistíte, jak lze uvolnit myšlení od naléhavých úkolů a přitom dát prostor vlastní t...

Odolnost pro komplexní manažerskou práci (online seminář)

Únor 2021   Každý z nás má nějaké předpoklady a schopnosti, jak se vyrovnat s tlakem okolí a adaptovat se na neustále měnící se prostředí. Vysoká odolnost je dosti ceněnou dovedností, svým způsobem i uměním, jež se pro řídící pracovníky a manažery stává nutností. Účastníci semináře se v tomto starém umění odolnosti procvičí a zdokonalí na příkladech z vlastní a sdílené ...

Efektivní timemanagement (online seminář)

Únor 2021   Poznáte, jak lze přímočařeji a rychleji dokončit rozpracované úkoly. Seznámíte se praktickými kroky efektivního timemanagementu a pochopíte, v čem spočívají hlavní principy. Trvale zjednodušíte vše, co děláte. Zjistíte, jak lze uvolnit myšlení od naléhavých úkolů a přitom dát prostor vlastní tvořivosti. * • rozdíl významů i činností: produktivita versus efektivita, • jak vytvořit ...

Rychločtení – efektivní trénink (online seminář)

Únor 2021   Inspirativní je, že na tomto originálním know-how autora Davida Grubera vyrostla za více než 35 let řada současných známých osobností naší země ze všech oborů duševní práce. * • test dosavadního čtenářského výkonu, • důraz na co největší zlepšení čtenářského výkonu (= rychlosti a zároveň chápavosti), • nácvik rozšiřování zrakového rozpětí, • zmenšování počtu fixací ...

Restart aneb Motivace po česku (online seminář)

Únor 2021   Pokud potřebujete trošku „nakopnout“, hnout se z místa, získat novou energii a přitom nejste zvědaví na běžné motivační fráze, je tohle přesně pro vás. * • když chceme podniknout vlastní restart – co si pod tím vlastně můžeme představit, • jak se rozhoupat do věcí, do kterých se vám vážně nechce, • sebemotivace a jak to s ní nepřehánět, • jak si dávat cíle, aby to ...

Radujte se z chyb -

Březen 2021   Trápíte se nad svými neúspěchy a selháními? Míváte sklon nimrat se ve svých chybách a opakovaně se v myšlenkách vracet k tomu, co se Vám nepovedlo? Rozčiluje Vás, když věci nefungují tak, jak by fungovat měly? Nedovedete pochopit, jak je možné, že ti druzí zase zkazili to, co jste jim jasně vysvětlili? Demotivují Vás chyby vlastní i chyby ...

Porozuměj řeči těla - Neverbální komunikace

Červen 2021   Nejste si jisti, že správně interpretujete neverbální signály, které vysílají druzí? Potřebujete podpořit přesvědčivost své komunikace a prezentace? Chcete včas rozeznat projevy manipulace a lži? Pak je tento kurz určen právě Vám. Co Vám kurz přinese? Na kurzu se budeme věnovat těmto bodům: komunikace jako sdělení a sdílení, mimoslovní ...

Osobní efektivita 5.0 - Time management

Červen 2021   Máte občas pocit, že někteří lidé toho stihnou víc než Vy? Stává se Vám, že rodina a koníčky ustupují do pozadí před pracovními povinnostmi? Chtěli byste s tím časem něco udělat? Možná byste mohli zkusit lépe řídit sebe a svůj čas. Přijďte na náš kurz «Osobní efektivita — Time management» a pokusíme se o to společně. Co Vám kurz přinese? ...

Lidské zdroje pod lupou (realizace kurzu online) - Online diagnostika

Duben 2021   Chcete pracovat s online diagnostikou? Hledáte nápady jak zefektivnit proces náboru a výběru? Potřebujete vědět o lidech co nejvíce, abyste jim mohli nabídnout rozvoj na míru? Rádi byste intenzivněji pracovali se zpětnou vazbou a motivací k seberozvoji? Chcete rozšířit paletu služeb a nástrojů, které svým interním klientům poskytujete, aniž by se ...

Emoční leadership -

Červen 2021   Klíčovou dovedností, která významně ovlivňuje úspěch leadera v současné VUCA době je emoční inteligence. Co je to emoční leadership a jak ho můžeme využívat a rozvíjet v každodenním životě? Jako bonus ke kurzu od nás dostanete zbrusu nový test Emoční inteligence spolu s dotazníky Multifaktorový osobnostní profil a Manažerský styl, které ...

Upgrade Green Belt na Black Belt – srpen – PREZENČNÍ

Srpen 2021   Postupte dále do světa Lean Six Sigma Je systematický disciplinovaný na datech založený přístup určený k eliminaci chyb, a to v každém procesu. Cílem Lean Six Sigma je zvýšit výnosy snížením variability, množství chyb a plýtvání. Lean... Popis >Lean Six Sigma , prohlubte své znalosti a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké ...

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ - DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

Duben 2021   Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání ...

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY

Březen 2021   Finanční účetnictví # Účetní a daňové doklady dle občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o DPH Legalizace účetních operací s vazbou na účetní a daňové doklady Příklady externích a interních dokladů, využití v účetnictví a daních Prokazatelnost dokladů s vazbou na daňový řád obsah Náležitosti faktur a objednávek Náležitosti dokladů podle občanského zákoníku Náležitosti ...

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI pro nákupčí - 2denní

Březen 2021   Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seznámit se se základními principy práce nákupčího, poznat zákonitosti obchodního vyjednávání s dodavateli s cílem dosáhnout maximálního prospěchu ze vzájemné spolupráce . obsah Základní přístupy k vyjednávání a příprava na vyjednávání, aneb co vše je třeba udělat před usednutím k jednacímu stolu Definice pojmu vyjednávání Poziční a ...

TIME MANAGEMENT - - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní

Březen 2021   Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, které zajímá, jak lépe plánovat a využívat svůj čas tak, aby byli dlouhodobě spokojenější a vyhnuli se moderní epidemii workoholismu. cíl Netradičně pojatý seminář zaměřený na obnovu a uspořádání pracovní a životní rovnováhy , získání inspirace a dobití energie. Budeme zkoumat jak ...

SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců

Červen 2021   Personalistika # Určeno pro HR manažery, Training & Development manažery a specialisty vzdělávání. Tedy pro všechny, kteří mají zodpovědnost za zajištění efektivního a na strategii propojeného vzdělávání zaměstnanců. cíl Naučíte se definovat cílové skupiny a jejich vzdělávací a rozvojové potřeby v návaznosti na strategii firmy ...

PRŮMĚRNÝ A PRAVDĚPODOBNÝ VÝDĚLEK v praxi - - výpočty a použití

Duben 2021   Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. cíl Objasnit si, co v praxi provádíme špatně v oblasti výpočtů průměrného výdělku , jak správně postupovat a jakým problémem je stanovení pravděpodobného výdělku , aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců. obsah Základní vysvětlení pro výpočet průměrného výdělku dle zákoníku práce (ZP) – § ...

POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt

Duben 2021   Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. obsah Pohledávky, jejich právní úprava Členění pohledávek a jejich ocenění Vznik a zánik pohledávky Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávky Zápočet pohledávek a závazků Postoupení pohledávky před lhůtou splatnosti a po lhůtě splatnosti Pohledávky ze smluvních sankcí ...

OUTPLACEMENT – správně, v klidu, s rozvahou

Březen 2021   Personalistika # Připravit manažery a personalisty na proces outplacementu. Na praktických příkladech ukázat nejvhodnější postupy a metody, jak zachovat dobrou značku a pověst zaměstnavatele, motivovat ostatní zaměstnance a udržet talenty při dodržení legislativních podmínek. obsah Skončení pracovního poměru právně správně Legislativa Příklady dobré esprávné praxe ...

DPH V PŘÍKLADECH pro pokročilé

Květen 2021   Daně # Určeno pro pracovníky finančních účtáren, DPH specialisty, daňové poradce a auditory. cíl Praktické procvičování aktuálního zákona o DPH pomocí příkladů . Upozornění na problematická ustanovení zákona, připravované novely, aktuální Koordinační výbory KDP ČR a judikaturu Soudního dvora EU. obsah Osoba povinná usazená v tuzemsku Osoba neusazená v tuzemsku Identifikovaná osoba – ...

ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - pro personalisty a mzdové účetní

Květen 2021   Mzdové účetnictví # Archivace dat Právní předpisy Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv Archivace digitální a analogová Archivace dat jiným subjektem za úplatu Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele Spisová ...

Základy metrologie

Březen 2021   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy. ...

Požadavky legislativy na životní prostředí

Květen 2021   Obsah kurzu: Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. *Co se na kurzu naučíte? Jak naplnit základní požadavky legislativy na ...

Požadavky normy ISO 9001

Březen 2021   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 1 200 Kč zdarma a slevu 25 % ...

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

Březen 2021   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a nastíníme vám, jak se připravit na interní audit. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě ...

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Březen 2021   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, ...

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Březen 2021   3 denní intenzivní kurzu zaměřený na teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 2 700 Kč zdarma a ...

8D, metody zlepšování a řešení neshod

Duben 2021   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod – 8D report, Ishikawa, 5Why, 5W2H. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W ...

Komunikační dovednosti

Květen 2021   Praktický workshop, který vás posune ne o jeden, ale o dva kroky dál ve vaší komunikaci. Naše metody jsou jednoduché a okamžitě je v praxi použijete. Jsme mistři na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí. Prostředí, ve kterém se inspirujete nejen lektorkou, ale i ostatními účastníky. Obsah kurzu: Druhy motivace a jak s nimi správně ...

Interní auditor ISO 9001

Březen 2021   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 a jak je auditovat. Doškolíme vás z nových požadavku ČSN EN ISO 19011:2019. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Březen 2021   Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 3 050 Kč zdarma a slevu 25 % na další vzory. Tento kurz můžete absolvovat prezenčně v ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Březen 2021   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO ...

Interní auditor ISO 50001

Březen 2021   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Zároveň vás doškolíme z nových požadavků ČSN EN ISO 19011:2019. Pro každého přihlášeného máme ...

Požadavky normy ČSN ISO 45001:2018

Duben 2021   aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007 Všechny firmy jsou zodpovědné za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště. Proto je třeba, aby uměly zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018 je mezinárodně ...

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Březen 2021   Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektor, který je zároveň i zkušeným interním auditorem, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Pro každého přihlášeného na ...

OCELOVÉ KONSTRUKCE 2021

Červen 2021   XXII. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2021 Pořádáno ve spolupráci s technickými univerzitami v ČR. Odborný garant konference: Česká asociace ocelových konstrukcí : Hotel Termal Mušov v Pasohlávkách Věříme, že se letošní ročník konference uskuteční v plánovaném termínu a že se odborníci z oboru ocelových konstrukcí budou moci po dvou letech ...

Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2021 – pro pokročilé (on-line seminář)

Únor 2021   Na on-line semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2021 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde