Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Jak zvýšit výkonnost vašeho týmu efektivnějším řešením rutinních manažerských situací

Květen 2022   Připomenete si principy efektivní komunikace a řízení týmu, zdokonalíte se v poskytování zpětné vazby – té kritické i pozitivní. Posunete svoji úroveň řízení na vyšší stupeň. Poznáte lépe sami sebe. * • 4 podmínky úspěchu (nejen v komunikaci), • komunikační dilema, • teorie zlatého kruhu - …a ...

Jak zvýšit výkonnost vašeho týmu efektivnějším řešením rutinních manažerských situací

Březen 2022   Připomenete si principy efektivní komunikace a řízení týmu, zdokonalíte se v poskytování zpětné vazby – té kritické i té pozitivní. Posunete svoji úroveň řízení na vyšší stupeň. Poznáte lépe sami sebe. * • 4 podmínky úspěchu (nejen v komunikaci), • komunikační dilema, • teorie zlatého kruhu - ...

Modelování pomocí Deep Trance Identification

Duben 2022   Od dětství přirozeně modelujeme chování a myšlení lidí okolo nás. A nejen to. Vžíváme se do jednotlivých postav, které nás oslovily a zaujaly. Hrajeme si na víly, princezny, služky, odvážné hrdiny… a to vše v přirozeném tranzu, který k dětství patří. Získáváme tím nové pohledy, pocity či způsoby přemýšlení, které potom dál zpracováváme a ...


Hubnutí s NLP ON-LINE

Březen 2022   V životě existuje mnoho situací, kdy si přejeme vypadat štíhlejší a krásnější. A většinou saháme k různým možnostem, které nám současná doba nabízí, a které jsou nám finančně dostupné. Někdo si najme výživového poradce, někdo sáhne po krabičkové dietě nebo nějaké zaručené dietě, další si zaplatí více či méně invazivní zákroky. Ať už se ...

Chceš být v cíli dříve? Zpomal!

Červen 2022   Seminář vám nabízí poznání technik a přístupů, se kterými si dovolíte být aktivní, ale nikoliv přetažení. Ukážeme si princip plynutí, který vám dovolí poznat, kdy být aktivním a kdy “netlačit řeku”. * • proč většina lidí neumí používat jednoduché nástroje, • kdy se vyplatí být aktivní a kdy ne, • jak zpomalením získat sílu, rychlost a výhodu, • techniky, ...

Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví

Červen 2022   Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Výklad je vhodný nejen pro právní veřejnost, zaměří se na to, jak správně koncipovat smlouvu či jinou právní skutečnost; ale i pro daňové a účetní ...

Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví

Červen 2022   Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Výklad je vhodný nejen pro právní veřejnost, zaměří se na to, jak správně koncipovat smlouvu či jinou právní skutečnost; ale i pro daňové a účetní ...

Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit

Květen 2022   Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. * • zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání, • ochrana osobních údajů, • osobní spis, • dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené, • archivace dat. Odpovědi na ...

Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022

Květen 2022   Na semináři získáte aktuální a kompletní přehled o mzdových předpisech. * • přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních, • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku, – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce • mzdové formy a příplatkové mzdy, • sjednání mzdy ...

Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022

Květen 2022   Na semináři získáte praktický pohled na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny ke dni konání semináře. * Zhodnocení legislativních změn z pohledu praxe v pracovním právu za rok 2021: • sdílená pracovní místa, • doručování písemností, • nová pravidla pro určování - čerpání dovolené od 1. 1. 2021 – roční ...

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2022

Květen 2022   Na semináři si osvojíte platnou právní úpravu a praktické poskytování cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány. * • platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů, • náhrady při tuzemských ...


Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2022

Květen 2022   Na semináři se seznámíte s aktuálními praktikami důchodového pojištění a vedením ELDP. * Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění: • doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2022, • druhy důchodů a jejich výše, • vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022, • možnosti ...

Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Květen 2022   Na semináři si osvojíte aktuální znalosti o zdaňování příjmů ze závislé činnosti. * • vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti, • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity, • základ daně z příjmů ze závislé činnosti, • schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, • slevy na ...

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022

Květen 2022   Na semináři získáte aktuální přehled o pojistném na sociální zabezpečení a o očekávaných změnách. Upozorněni budete na nesprávné postupy a naučíte se, jak se jich vyvarovat. * Aktuální legislativní situace: • změny číselných ukazatelů, • okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného, • vyměřovací základy, • sazby pojistného, • ...

Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022

Květen 2022   Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním systému nemocenského pojištění. Získáte návod, jak řešit vybrané nejasné či sporné otázky a komplikované situace. Budete seznámeni s dalším předpokládaným vývojem v oblasti nemocenského pojištění. * Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob ...

FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022

Květen 2022   Na semináři se seznámíte s aktuálními pravidly pro tvorbu a použití prostředků FKSP a sociálních fondů. Upozorněni budete na případy, kdy prostředky z fondů čerpat nelze. * • výklad vyhlášky č. 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů, • používání fondů a jejich účel, • tvorba ...

Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022

Květen 2022   Na semináři získáte aktuální přehled o zdravotním pojištění a očekávaných změnách. * • změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022, • změna zdravotní pojišťovny, • zálohy OSVČ, • možnosti elektronické komunikace se ZP, • dlouhodobý pobyt v cizině, • cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního ...

Personalistika a bezpečnost práce v roce 2022

Květen 2022   Na semináři se seznámíte s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a praktickými příklady a vzory k implementaci požadavků v praxi. * • komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací, • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce, • jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu ...

Mzdová a personální speciálka pro rok 2022

Květen 2022   Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy - mzdového účetnictví a také v případně provádění mzdového auditu v roce 2022. * 1. seminář 17. 5. 2022; 9:00–13:00 • Personalistika a bezpečnost práce v roce 2022 • Mgr. Petr Kaňka Komplexní přehled problematiky BOZP – ...

LS520 - Red Hat Learning Subscription Premium

Leden 2022   What is the difference between RHLS Standard and Premium: additionally to all the features that are included in Standard Subscription, RHLS Premium contains instructor-led live courses. Live courses are the most valued form of training, as the participants can interact in the group and ask questions to the Red Hat instructor. These inst...

IT v personální práci: Elektronický podpis tajemství zbavený

Červen 2022   Dozvíte se, jak založit a pracovat s elektronickým podpisem při práci s digitálními dokumenty. * • jak pořídit elektronický podpis – praktický návod, • princip fungování elektronického podpisu, • elektronický podpis a personalistická praxe, • jak zajistit autenticitu a nepopiratelnost dokumentů v digitální podobě, • ...

IT v personální práci: jak dobře nastavit přístupy do firemních IT systémů

Červen 2022   Dozvíte se, jak správně postupovat při správě přístupů nových i odcházejících zaměstnanců do interních IT systémů a jak se zabezpečit proti lidským chybám. * • nástup nového zaměstnance a nastavení přístupů do firemních systémů, • odchod zaměstnance, rušení přístupů – nejčastější potíže a jejich řešení, • optimální ...

Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů

Květen 2022   Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s ...

Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů

Květen 2022   Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s ...

Jak dobře nastavit KPI a měřit efektivitu výkonu

Květen 2022   Dozvíte se praktické informace, jak vybrat a dobře aplikovat optimální způsoby měření efektivity práce ve vaší organizaci. * • co je (a co občas není) KPI, • jak správně definovat a formulovat KPI indikátory, • jak a kde získávat vstupní data pro výpočet KPI, • jak pomocí KPI sledovat efektivitu práce ve vaší organizaci, • co řešit, když ...

Jak IT mění svět personální práce – využití IT systémů v HR

Duben 2022   Získáte komplexní informace o možnostech personálních IT systémů, jejich variantách a využití. Dozvíte se, jak postupovat při zajištění bezpečnosti vašich vnitřních informací. • Na tento seminář volně navazují krátké online semináře (90 minut): • IT v personální práci: jak dobře nastavit přístupy do firemních IT systémů: 25. 2. 2022 nebo 3. 6. 2022 ...

IT v personální práci: Elektronický podpis tajemství zbavený

Duben 2022   Dozvíte se, jak založit a pracovat s elektronickým podpisem při práci s digitálními dokumenty. * • jak pořídit elektronický podpis – praktický návod, • princip fungování elektronického podpisu, • elektronický podpis a personalistická praxe, • jak zajistit autenticitu a nepopiratelnost dokumentů v digitální podobě, • ...

Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022

Duben 2022   Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace z legislativy a upozornit na důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech. Při výkladu bude odkazováno na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se dané oblasti. * • novela zákoníku práce od 30. 7. 2020, od 1. 1. 2021 a aktuální zkušenosti z ...

Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022

Duben 2022   Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace z legislativy a upozornit na důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech. Při výkladu bude odkazováno na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se dané oblasti. * • novela zákoníku práce od 30. 7. 2020, od 1. 1. 2021 a aktuální zkušenosti z ...

Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2021 a změny pro rok 2022

Březen 2022   Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2019 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence – např. změny ve výdajových paušálech), zákonech o pojistném a probere problematické operace zejména s ohledem na uzavření roku. Velký důraz bude klást na ...

Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2021 a změny pro rok 2022

Březen 2022   Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2019 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence – např. změny ve výdajových paušálech), zákonech o pojistném a probere problematické operace zejména s ohledem na uzavření roku. Velký důraz bude klást na ...

Daň z příjmů – novinky pro rok 2022 včetně souvisejících předpisů

Březen 2022   Na semináři budete seznámeni se novinkami v zákoně o dani z příjmů a souvisejících předpisech (např. zápis skutečných majitelů, AML) se zaměřením na schválené i připravované změny a ve vzájemných souvislostech na relevantní právní předpisy a judikaturu, a to podle stavu schválených a připravovaných změn k datu konání semináře. * Stručná ...

Daň z příjmů – novinky pro rok 2022 včetně souvisejících předpisů

Březen 2022   Na semináři budete seznámeni se novinkami v zákoně o dani z příjmů a souvisejících předpisech (např. zápis skutečných majitelů, AML) se zaměřením na schválené i připravované změny a ve vzájemných souvislostech na relevantní právní předpisy a judikaturu, a to podle stavu schválených a připravovaných změn k datu konání semináře. * Stručná ...

IT v personální práci: jak dobře nastavit přístupy do firemních IT systémů

Únor 2022   Dozvíte se, jak správně postupovat při správě přístupů nových i odcházejících zaměstnanců do interních IT systémů a jak se zabezpečit proti lidským chybám. * • nástup nového zaměstnance a nastavení přístupů do firemních systémů, • odchod zaměstnance, rušení přístupů – nejčastější potíže a jejich řešení, • optimální ...

Jak dobře nastavit KPI a měřit efektivitu výkonu

Únor 2022   Dozvíte se praktické informace, jak vybrat a dobře aplikovat optimální způsoby měření efektivity práce ve vaší organizaci. * • co je (a co občas není) KPI, • jak správně definovat a formulovat KPI indikátory, • jak a kde získávat vstupní data pro výpočet KPI, • jak pomocí KPI sledovat efektivitu práce ve vaší organizaci, • co řešit, když ...

Jak IT mění svět personální práce – využití IT systémů v HR

Únor 2022   Získáte komplexní informace o možnostech personálních IT systémů, jejich variantách a využití. Dozvíte se, jak postupovat při zajištění bezpečnosti vašich vnitřních informací. • Na tento seminář volně navazují krátké online semináře (90 minut): • IT v personální práci: jak dobře nastavit přístupy do firemních IT systémů: 25. 2. 2022 nebo 3. 6. 2022 ...

Jak efektivně vyřešit nejobvyklejší typy konfliktů (nejen na pracovišti)

Červenec 2022   Zjistíte své vlastní preference při řešení konfliktů, poznáte, co je to “komunikační dilema”. Odnesete si principy zvládnutí konfliktu bez slovní agrese, vyzkoušíte si optimální řešení nejobvyklejších konfliktních situací. Budete znát nejobvyklejší typy manipulátorů i asertivní kroky. Poznáte lépe i sami sebe. * ...

Náhrada škody včetně aktuální judikatury pro vaši praxi

Květen 2022   V rámci semináře se detailně seznámíte s právní úpravou náhrady škody v občanském zákoníku a některých zvláštních předpisech (např. zákon č. 82 - 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Získáte přehled – o podmínkách, za jakých je možné náhradu škody přiznat, – o rozsahu a ...

Náhrada škody včetně aktuální judikatury pro vaši praxi

Květen 2022   V rámci semináře se detailně seznámíte s právní úpravou náhrady škody v občanském zákoníku a některých zvláštních předpisech (např. zákon č. 82 - 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Získáte přehled – o podmínkách, za jakých je možné náhradu škody přiznat, – o rozsahu a ...

Jak efektivně vyřešit nejobvyklejší typy konfliktů (nejen na pracovišti)

Duben 2022   Zjistíte své vlastní preference při řešení konfliktů, poznáte, co je to “komunikační dilema”. Odnesete si principy zvládnutí konfliktu bez slovní agrese, vyzkoušíte si optimální řešení nejobvyklejších konfliktních situací. Budete znát nejobvyklejší typy manipulátorů i asertivní kroky. Poznáte lépe i sami sebe. * ...

DPH v příkladech – workshop – pro začínající

Červenec 2022   Na workshopu si procvičíte uplatňování daně z přidané hodnoty na praktických příkladech. Budete mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení a tiskopis přiznání k DPH. * Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba • stanovení místa plnění na příkladech • intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného ...

DPH v příkladech – workshop – pro začínající

Červenec 2022   Na workshopu si procvičíte uplatňování daně z přidané hodnoty na praktických příkladech. Budete mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení a tiskopis přiznání k DPH. * Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba • stanovení místa plnění na příkladech • intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného ...

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající

Červenec 2022   Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * Přemístění majetku, místo plnění při dodání zboží, místo plnění při prodeji zboží na dálku, místo plnění u poskytnutí služby – základní pravidlo § 9, stanovení ...

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající

Červenec 2022   Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * Přemístění majetku, místo plnění při dodání zboží, místo plnění při prodeji zboží na dálku, místo plnění u poskytnutí služby – základní pravidlo § 9, stanovení ...

Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající

Červenec 2022   Na semináři se seznámíte se základy uplatňování daně z přidané hodnoty v tuzemsku. * Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu • plátci, identifikované osoby, registrace • stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady • dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU • poukazy ...

Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající

Červenec 2022   Na semináři se seznámíte se základy uplatňování daně z přidané hodnoty v tuzemsku. * Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu • plátci, identifikované osoby, registrace • stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady • dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU • poukazy ...

Komplexní průvodce DPH – pro začínající

Červenec 2022   Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech. Posluchači budou mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení, tiskopis přiznání k DPH. * 1.seminář 11. 7. 2022; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající • Ing. Zdeněk Kuneš Předmět daně, ...

Komplexní průvodce DPH – pro začínající

Červenec 2022   Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech. * 1.seminář 11. 7. 2022; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající • Ing. Zdeněk Kuneš Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu • plátci, identifikované osoby, registrace • stanovení místa plnění při dodání zboží a ...

Jak efektivně (a pokud možno jednoduše) řídit projekty

Červen 2022   Poznáte základní metodiku řízení projektů včetně plánování aktivit. Vyzkoušíte si tvorbu mapy rizik, diagramů, vytvoříte si svůj vlastní časový plán i svoji vlastní matici kompetencí. Trénink je vysoce interaktivní s řadou případových studií, množstvím příkladů z praxe. Připravena je minimálně jedna simulativní týmová projektová hra, videosekvence a speciální ...

Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe

Červen 2022   Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 - 2002 Sb., o úřednících územně samosprávných ...

Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe

Červen 2022   Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128 - 2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312 - 2002 Sb., o úřednících územně samosprávných ...

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě

Květen 2022   Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti: získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte informace, jak získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se připravit na vyjednávání, • příprava dat, ...

Jak efektivně (a pokud možno jednoduše) řídit projekty

Duben 2022   Poznáte základní metodiku řízení projektů včetně plánování aktivit. Vyzkoušíte si tvorbu mapy rizik, diagramů, vytvoříte si svůj vlastní časový plán i svoji vlastní matici kompetencí. Trénink je vysoce interaktivní s řadou případových studií, množstvím příkladů z praxe. Připravena je minimálně jedna simulativní týmová projektová hra, videosekvence a speciální ...

Efektivní spolupráce pro vybudování silného týmu – udělejte z lidí nedílnou součást firmy

Březen 2022   Odnesete si pochopení, proč mnozí lidé raději neudělají nic, i když by chtěli - měli. Dozvíte se, jak tento stav mysli odstranit. Naučíte se nastavit myšlení vašich kolegů na spolupráci, čímž nastartujete i vaši firmu. Budete umět pracovat se skupinovou debatou tak, abyste získali potřebné informace o tom, proč to či ono ...

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě

Březen 2022   Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti: získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte informace, jak získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se připravit na vyjednávání, • příprava dat, ...

Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit

Květen 2022   Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. * • zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání, • ochrana osobních údajů, • osobní spis, • dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené, • archivace dat. Odpovědi na ...

Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022

Květen 2022   Na semináři získáte aktuální a kompletní přehled o mzdových předpisech. * • přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních, • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku, – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce • mzdové formy a příplatkové mzdy, • sjednání mzdy ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde