Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Revoluce v PR – když tiskové zprávy v době internetu nestačí

Červenec 2021   Na tomto semináři si natrénujete sestavení vašeho komunikačního plánu, nacvičíte si formulaci klíčových sdělení a seznámíte se s technikami reklamy a propagace. * • tvorba dobrých PR strategií – co se dá změnit, proč a jak, • nová mediální strategie a nové komunikační kanály, • žurnalistické žánry a jak se dají využít, • firemní časopisy – interní a ...

Jak zvýšit efektivitu procesů v marketingu a reklamě – kreativní tvorba reklamních image kampaní

Červenec 2021   Získáte aktuální informace ze světa tvorby reklamních kampaní. Dozvíte se, co je důležité pro plánování těchto kampaní a vše si pod vedením zkušeného marketéra natrénujete. * • tvorba komunikační strategie – jednotná komunikační linka, • management marketingového oddělení – kdo je kdo, kompetenční model, ...

Tvorba a řízení značky v konkurenčním prostředí – brand management krok za krokem

Červenec 2021   Seznámíte se s moderními postupy, které vám pomohou zvládnout externí i interní komunikací značky, spolu s tím zvládnete i principy řízení zákaznické zkušenosti. * • tvorba a řízení značky – definice pojmu brand, • jak restartovat svou značku a proč, • značková identita a osobnost značky, • jednotný grafický manuál, • ...

Moderní principy marketingového myšlení a řízení – content marketing

Červenec 2021   Seznámíte se velmi dobře s tím, jak nyní vypadá moderní marketingové myšlení a řízení. Dozvíte se, jak využívat nejnovějších trendů v propagaci vaší firmy, přitom tak, abyste byli lepší než vaše konkurence. * • jak myslet marketingovým způsobem – Integrovaná marketingová komunikace, • marketingový mix a jeho momentální vývoj, • co obsahuje ...


Letní škola marketingu 2021 – adaptace na radikální změny dnešní doby

Červenec 2021   Pod vedením zkušeného marketéra se přiučíte klíčovým dovednostem, především: • Jak myslet marketingovým způsobem • Jak zaujmout zákazníky nápaditým obsahem své marketingové komunikace • Jaké komunikační strategie využít v době internetu a sociálních sítí • Jak kreativně budovat a zhodnocovat vlastní značku • Jak se na trhu odlišit od ...

Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě (online seminář)

Květen 2021   Na tomto semináři se seznámíte s hlavními zdroji a příčinami personálních rizik organizace, jejich prevencí a odstraňováním. Hlavní pozornost je věnována rizikům spojeným s nevhodným výběrem a povyšováním pracovníků, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců, jejich nesprávným řízením a kontrolou či nevhodnou motivací. * ...

Preventivní management – jak předcházet problémům u zaměstnanců, které nemůžeme mít stále na očích (online seminář)

Duben 2021   Dozvíte se o nejčastějších důvodech, proč jednání či výkonnost zaměstnanců neodpovídají představám a to často v situacích, kdy jejich práci nelze bezprostředně sledovat a kontrolovat. * • základní příčiny pracovních problémů a nedostatků, • deset otázek, na které se při řešení ...

Nehmotný a hmotný majetek – účetně a daňově, aspekty včetně změn 2020 - 2021

Květen 2021   Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Webinář je zaměřen zejména na účetní a daňovou problematiku podnikateských subjektů a praktické dopady a změny zákona o daních z příjmů, ...

HOME OFFICE - - jako moderní forma práce

Duben 2021   Program kurzu Home office - jako moderní forma práce   Tlačí na Vás vláda, vedení, zaměstnanci, že máte zavést home office? Nejste si jistí, pro koho a kterou pozici je tato forma  vhodná? Nevíte, jak efektivně lidi na dálku řídit?  Nechcete, aby se z home office stala další dovolená? Je home office všelék na stávající situaci?      V ...


Strach a stres – proč vznikají a jak se jim postavit

Říjen 2021   Získáte širší náhled na svoji situaci v současné době. Zjistíte, co nového vám tyto situace mohou přinést. Pomohu vám se uklidnit a znovu se soustředit na pracovní i soukromý život. Objevíte čas na nové nápady, přemýšlení (a třeba i webináře, jako je tenhle). * 1.část: • jak vznikají v mozku emoce, • strach jako obecná emoce – jak vzniká a jaké jsou jeho ...

Efektivní timemanagement (online seminář)

Říjen 2021   Poznáte, jak lze přímočařeji a rychleji dokončit rozpracované úkoly. Seznámíte se praktickými kroky efektivního timemanagementu a pochopíte, v čem spočívají hlavní principy. Trvale zjednodušíte vše, co děláte. Zjistíte, jak lze uvolnit myšlení od naléhavých úkolů a přitom dát prostor vlastní tvořivosti. * • rozdíl významů i činností: produktivita versus efektivita, • jak vytvořit ...

Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (online seminář)

Srpen 2021   Zjistíte a ujasníte si, jaký je váš styl vedení, sami si natrénujete, jak podporovat akceschopnost vašeho týmu a jak budovat a rozvíjet vzájemnou důvěru. Odnesete si postřehy pro vlastní práci. Dozvíte se, proč je nedůvěra v týmu ve výsledku dosti drahou záležitostí. * • čtyři nejdůležitější lidské potřeby a jak tyto potřeby souvisejí s vedením ...

Neverbální komunikace – a její verbální projevy (online seminář)

Květen 2021   Pomocí různých cvičení si vyzkoušíte, jakou řečí těla mluvíte, jak neverbálně komunikujete s okolím. Seminář je zaměřen nikoliv na pantomimu vašeho těla a gest, ale na propojenost vašich vnitřních pohnutek, které jsou dále zrcadleny navenek. * • tělo, tvář, gesta a hlas jako ukazatele (i skrytých) emocí, • první neverbální kontakty s partnerem v ...

Elegantní online komunikace a prezentace: základní pravidla práce před kamerou (online seminář)

Květen 2021   Natrénujete si, jak se cítit před kamerou počítače stejně pohodově, jako při běžné komunikaci v kanceláři mezi kolegy. * • základní pravidla práce před kamerou: posed, mimika, gesta, rekvizity, kam se dívat, • práce se zmenšeným prostorem při online hovoru: úprava zevnějšku, líčení, • práce s ne...

Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing (on-line seminář)

Květen 2021   Lektor vás na on-line semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ ...

Proč jsme ve stresu: strach a stres – proč vznikají a jak se jim postavit (online seminář)

Duben 2021   Získáte širší náhled na svoji situaci v současné době, zjistíte, co nového vám tyto situace mohou přinést. Pomohu vám se uklidnit a znovu se soustředit na pracovní i soukromý život. Objevíte čas na nové nápady, přemýšlení (a třeba i webináře, jako je tenhle). * 1.část: • jak vznikají v mozku emoce, • ...

NLP Premier Practitioner - Praha 3 - 2021

Září 2021   Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování. Obsah NLP Premier Practitioner: Klasický NLP Practitioner certifikovaný výcvik , který zahrnuje nejnovější poznatky a techniky využívané v tradičních výcvicích Neuro-lingvistického programování, a splňuje ...

Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku

Duben 2021   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

How to develop a growth mindset - How to manage stress and increase attention

Srpen 2021   Díky osvojení si antistresových technik docílíte žáducí rovnováhy a spokojenosti Potýkáte se často se stresem a jste vyčerpaní? Chcete umět preventivně a včas odhalit stres a stresující situace? Neznáte efektivní techniky zvládnutí stresu? Potřebujete se naučit zacházet se stresem? Pokud se Vás týkají některé z uvedených otázek, ...

Zdravotní pojištění + Aktuality pro rok 2021

Květen 2021   Aktuální akce BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 (dále dle vládního nařízení) budou všechny naše kurzy a přednášky probíhat ONLINE formou živého vysílání. Cíle kurzu: V tomto kurzu se podrobně seznámíte s problematikou zdravotního pojištění. Výuka obsahuje příklady z praxe a popis správných postupů při řešení konkrétních situací. Popis: Lektor tohoto kurzu je odborník ...

SRÁŽKY ze MZDY + AKTUALITY pro rok 2021

Duben 2021   Cíle kurzu: Na webináři Srážky za mzdy se seznámíte s praktickými příklady srážek ze mzdy. Popis: Komu je určen: Zájemcům, kteří si chtějí získat základní přehled o práci mzdové účetní a naučit se principy srážek ze mzdy. Začínajícím mzdovým účetním, finančním účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, zájemcům o obor mzdové účetnictví Co všechno se naučíte: ...

ROLE MZDOVÉ účetní + AKTUALITY pro rok 2021

Květen 2021   Cíle kurzu: Na webináři Role mzdové účetní a odměňování se seznámíte s principy odměňování a úkoly mzdové účetní v praxi. Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří si chtějí získat základní přehled o práci mzdové účetní a principy odměňování Začínajícím mzdovým účetním, finančním účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, zájemcům o obor mzdové účetnictí Co všechno ...

PRACOVNÍ PRÁVO + AKTUALITY pro rok 2021

Květen 2021   Cíle kurzu: Na webináři Pracovní právo + Aktuality pro rok 2021 se seznámíte se základy pracovního práva. Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří si chtějí získat základní přehled o oblastí pracovní právo Začínajícím mzdovým účetním, finančním účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, zájemcům o obor mzdové účetnictí Program: Zákoník práce Pracovněprávní ...

Public Relations a krizová komunikace (nejenom s médii)

Prosinec 2021   Dozvíte se, jak účinně podržet pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu krizové události. Seznámíte se s možnými variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku, který se přenáší na celou firmu. Získáte možnost jedné online konzultace zdarma po skončení semináře. * • typy negativních až opravdu krizových událostí, ...

Podzimní škola pohotových komunikačních dovedností

Listopad 2021   Nacvičíte si komunikaci s lidmi, kteří mají na vše vyhraněné názory i povahu. Zjistíte, jak se bránit proti hlouposti, zlobě a manipulaci. Během semináře si připravíte pro sebe lepší komunikační taktiky a praktiky k využití v každodenním životě. * • racionální a emocionální typy lidí a způsoby jejich komunikace, • komunikační triky proti zlobě a manipulaci, • ...

Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii

Říjen 2021   Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní PR manuál a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * • nástroje a postupy PR, • Public Relations a jeho místo v marketingovém mixu, • postupy dobré tvorby tiskové informace: formy a techniky, práce s tématem, • co média vlastně chtějí: struktura a specifika ...

Rychločtení – stručný efektivní jednodenní trénink

Říjen 2021   Přínosy jsou uvedeny v programu semináře. Inspirativní je, že na tomto originálním know-how autora semináře Davida Grubera vyrosla za více než 35 let konání těchto seminářů řada současných známých osobností naší země ve všech oborech duševní práce. * • test dosavadního čtenářského výkonu, • důraz na co největší zlepšení čtenářského výkonu (= rychlosti a zároveň ...

Public Relations a krizová komunikace (nejenom s médii)

Říjen 2021   Dozvíte se, jak účinně podržet pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu krizové události. Seznámíte se s možnými variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku, který se přenáší na celou firmu. Získáte možnost jedné online konzultace zdarma po skončení semináře. * • typy negativních až opravdu krizových událostí, ...

Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti

Říjen 2021   Jak ovládnout profesionální koncentraci, motivaci – jak vykonávat jakokukoliv cílevědomou činnost rychleji, přesněji, s menším počtem chyb a s menší únavou. Jak dotahovat náročnější pracovní a studijní projekty do úspěšného konce ?– jak neztroskotat v krizi po opadnutí počátečního nadšení. Vše o zvládnutí prokrastinace. Lepší zapamatování prekérních ...

Tiskovým mluvčím na zkoušku – jak se připravit na rozhovory s médii

Září 2021   V průběhu workshopu se seznámíte s principy i některými odlišnostmi komunikace se zástupci různých typů médií. Naučíte se vidět své téma z různých úhlů pohledu. Nejčastější situace si také prakticky vyzkoušíte. * • specifika vyjadřování pro různá média a v různých situacích, • jak být připraven na komunikaci s médii, • jak pracovat s vaším ...

Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii

Srpen 2021   Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní PR manuál a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * • nástroje a postupy PR, • Public Relations a jeho místo v marketingovém mixu, • postupy dobré tvorby tiskové informace: formy a techniky, práce s tématem, • co média vlastně chtějí: struktura a specifika ...

Rychločtení – stručný efektivní jednodenní trénink

Srpen 2021   Přínosy jsou uvedeny v programu semináře. Inspirativní je, že na tomto originálním know-how autora semináře Davida Grubera vyrosla za více než 35 let konání těchto seminářů řada současných známých osobností naší země ve všech oborech duševní práce. * • test dosavadního čtenářského výkonu, • důraz na co největší zlepšení čtenářského výkonu (= rychlosti a zároveň ...

Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy - ON-LINE

Červen 2021   Program semináře: * Základní otázky materiální publicity a nabývání od neoprávněného v dosavadní rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (vysvětlení pojmů, předpoklady a podmínky zákonné úpravy, jednotlivé modelové situace, vazba na společné jmění manželů, ochrana před d...

Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy

Červen 2021   Program semináře: * Základní otázky materiální publicity a nabývání od neoprávněného v dosavadní rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (vysvětlení pojmů, předpoklady a podmínky zákonné úpravy, jednotlivé modelové situace, vazba na společné jmění manželů, ochrana před dobrověrným nab...

Excel Academie (modul 7) - pokročilá analýza dat

Květen 2021   Předpokládané ...

DSM Architect

Duben 2021   Kurz je zaměřen na plánování a realizaci projektu. Zde se naučíte plánování a škálování hardwaru, stejně jako správnou konfiguraci pro jednotlivá prostředí. Probereme také témata týkající se bezpečnosti a údržby. Tento kurz tvoří základ pro další moduly SIT. * Kurz je zaměřen na plánování a realizaci projektu. Zde se naučíte plánování a škálování hardwaru, stejně jako správnou konfiguraci pro jednotlivá prostředí. Probereme ...

Úvod do Firebase

Duben 2021   Firebase je platforma vyvinutá společností Google pro vytváření mobilních a webových aplikací. V rámci tohoto školení se seznámíte s jednotlivými nástroji Firebase a naučíte se je využívat na praktických příkladech. Lektor předvede vytvoření nového projektu i demonstraci již dlouhodobě fungujícího projektu s výrazným objemem provozu.  * Firebase je platforma vyvinutá společností Google pro vytváření mobilních a webových ...

Jazyk SQL – základy manipulace s daty v SQL Serveru

Duben 2021   Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí manipulovat s daty v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS). Seznámí se s příkazy Transact-SQL (T-SQL) pro tvorbu tabulek, vkládání, úpravu a odstraňování dat. * Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují ...

Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru

Duben 2021   Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk T-SQL (Transact-SQL) pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. Seznámí se s jednotlivými typy relačních vazeb mezi tabulkami a naučí ...

Windows Server 2016 - 2019 - Pokročilá správa, Hyper-V a vysoká dostupnost

Duben 2021   Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover clusteru. Součástí školení je také seznámení s nasazením síťové distribuce zátěže (Network Load Balancing). * Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro ...

Windows Server 2016 - 2019 - Active Directory

Duben 2021   Cílem kurzu je obeznámit jeho účastníky s adresářovou službou na platformě Microsoft Windows Server 2016 a vysvětlit koncepty, díky kterým je tato služba základem každé sítě na platformě Windows Server. Naučíte se zde jak správně navrhnout a nainstalovat Active Directory, ověřit správnost instalace, provést úvodní nastavení služby a její následnou správu zejména s ohledem na správu ...

Windows Server 2016 - 2019 - Síťové služby

Duben 2021   Na tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server 2016. Účastnící školení se detailně seznámí s nasazením rolí DHCP a DNS serveru, dále s nasazením DirectAccess a VPN tunelů. * Na tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server 2016. ...

Windows Server 2016 - 2019 - Instalace, konfigurace a správa serveru

Květen 2021   Tento kurz přináší účastníkům seznámení se serverovým operačním systémem Windows Server 2016, jeho funkcemi, instalací, konfigurací serverových rolí a následnou správou. Dozvíte se zde jak efektivně využít tento operační systém pro optimalizaci správy, výkonu a snížení nákladů na provoz IT infrastruktury pomocí virtualizačních a cloudových technologií. ...

Myšlenkové mapy v businessu

Srpen 2021   Techniku myšlenkových map lze uplatnit i ve skupině (týmu, firmě) a zvýšit tak kreativitu a efektivitu práce celého týmu či firmy. S využitím přirozené struktury myšlenkových map se naučíte ve vaší pracovní skupině integrovat a kombinovat velké množství individuálních myšlenek, tyto myšlenky kombinovat s různými znalostmi a generovat tak velké množství nových kreativních nápadů. Zvýší se efektivita práce, ...

Jazyk SQL - pokročilé techniky a programování v SQL Serveru

Duben 2021   Cílem kurzu je rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, triggery a stored procedury, CTE a rekurzivní dotazy. Dozví se jak využít transakce pro vyšší bezpečnost a s...

Jazyk SQL – základy dotazování v SQL Serveru

Duben 2021   Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk T-SQL (Transact-SQL) pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. Seznámí se s jednotlivými typy relačních vazeb mezi tabulkami a naučí se propojovat záznamy z ...

Audit fluktuace zaměstnanců

Červen 2021   Webinář je určen vnitřním auditorům, personalistům, manažerům a specialistům zabývajícím se náklady organizace a zvyšováním kvality managementu i vztahů se zákazníky. Cíl semináře Fluktuace, tj. výměna firemního personálu v důsledku jeho pracovní nestability, je zpravidla nežádoucí jev spojený se zvýšenými firemními náklady. Nepříznivá je ...

Aktuální regulatorní požadavky na oblast IT ve finančních institucích

Duben 2021   Interní auditory, IT manažery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami regulatorních požadavků, k nimž došlo v posledních letech v oblasti informačních systémů a ...

Vybraná aktuální témata v interním auditu pro rok 2021: SWIFT Customer Security Programme a Efektivní Interní audit – automatizace a GRC nástroje

Duben 2021   SWIFT Customer Security Programme V reakci na stávající výzvy v oblasti rizik a kybernetické bezpečnosti sestavila společnost SWIFT (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) komplexní soubor pravidel a požadavků, které ...

Audit a kontrola veřejných zakázek dle zákona č.  134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ č. 3 z roku 2016 Metodika veřejného nakupování

Červen 2021   Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní ...

Whistleblowing a interní audit

Červen 2021   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - členové výborů pro audit - pracovníci compliance. Cíl ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde