Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
stavebni zakon na useku uzemniho rozhodovani jak probiha rekodifikace

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. * Stavební zákon - Obecné informace - * závazná st
Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. * Stavební zákon - Obecné informace - * závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území - * majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - * účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - * záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení - * druhy územních rozhodnutí - * územní řízení - * územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - * společné územní a stavební řízení - * zjednodušené územní řízení - * veřejnoprávní smlouva - * územní souhlas - * společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Obsah kurzu - školení     Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. * Stavební zákon - Obecné informace - * závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území - * majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - * účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - * záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení - * druhy územních rozhodnutí - * územní řízení - * územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - * společné územní a stavební řízení - * zjednodušené územní řízení - * veřejnoprávní smlouva - * územní souhlas - * společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Stavební zákon


Červen 2020 # Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb. Zároveň obdržíte základní informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva. V rámci semináře bude ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Absolvováním semináře získáte přehled o formách povolení staveb, o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druhů staveb a souborů staveb. Budou zdůrazněny rozdíly, kdy stavební úřad vydává povolení, a kdy namísto povolení vydává závazná stanoviska pro jiný stavební úřad. Seminář se také zaměří na speciální ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-92 - 2014 Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Cíl semináře: Cílem semináře je ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Červen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Červen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cílem semináře je seznámit posluchače s novelou zákona č. 312 - 20019 Sb., kterou se mění stavební zákon č. 183 - 2006 Sb. a zákon o vodách č. 254 - 2001 Sb. Tato novela má významný ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2020 # Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení nedochovalo, stavby s „vadným“ ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Program: * I. Problémy současné praxe - Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem od A do Z (vše, co potřebujete vědět o návrhu investora na pořízení, pořízení z vlastního ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Základem semináře budou tyto informace: * kdy se nepoužije územní plán a kdy zásady územního rozvoje pro rozhodování, včetně vlivu na vydávání závazných stanovisek * výklad vztahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2020 # Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - zásady ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Program semináře: * Úvod do veřejného stavebního práva - právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (stavební úřady, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2020 # Program semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Červen 2020 # Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona na úseku povolování staveb * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Stavební | zákon | úseku | územníhohttps://studium-kurzy.cz/skoleni_88399_stavebni-zakon-na-useku-uzemniho-rozhodovani-+-jak-probiha-rekodifikace.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde