Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
velka novela zok - spolecnost s rucenim omeze nym

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela a LEX COVID přinesou v následujících oblastech: Program: * druhy podílů a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.) * kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné) * zánik účasti * uvolněný podíl a vypořádac
Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela a LEX COVID přinesou v následujících oblastech: Program: * druhy podílů a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.) * kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné) * zánik účasti * uvolněný podíl a vypořádací podíl * společnická žaloba * hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování * rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu * působnost valné hromady Poznámky: * Přihlásit se můžete na celý cyklus pěti seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře * Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory

Obsah kurzu - školení     Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela a LEX COVID přinesou v následujících oblastech: Program: * druhy podílů a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.) * kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné) * zánik účasti * uvolněný podíl a vypořádací podíl * společnická žaloba * hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování * rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu * působnost valné hromady Poznámky: * Přihlásit se můžete na celý cyklus pěti seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře * Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademieJUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHŠkolení: Velká novela ZOK


Červenec 2020 # Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku - vypořádací podíl (obecně) - notářské zápisy ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2020 # Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: 1. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK) ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Srpen 2020 # Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech: První den semináře: 18. srpna 2020 – úterý – do cca 16.30 * Obchodní korporace obecně: - obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Říjen 2020 # Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech: První den semináře: 5. října 2020 – pondělí – do cca 16.30 * Obchodní korporace obecně: - obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně n...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červenec 2020 # Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 #   - základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 - působnost stavebních úřadů; - souhlas vlastníka dle § 184a SZ; - územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Červen 2020 #   - základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 - působnost stavebních úřadů; - souhlas vlastníka dle § 184a SZ; - územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Srpen 2020 # Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 19. srpna pokračuje změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Srpen 2020 # Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 18. srpna se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Akciová společnost - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 6. října pokračuje změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Říjen 2020 # Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 5. října se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Akciová společnost - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Velká | novela | ZOKhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_87757_velka-novela-zok---spolecnost-s-rucenim-omezenym.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde