Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
lex covid (cast tykajici se pravnickych osob) a velka novela zakona o obchodnich korporaci ch (s durazem na jeji dopady pro a s a s r o )

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: LEX COVID (část týkající se právnických osob) a velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro a.s. a s.r.o.) # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela a LEX COVID přinesou v následujících oblastech: 1. ON-LINE seminář LEX COVID + VELKÁ NOVELA ZOK – OBECNÁ ČÁST I (§ 1 AŽ § 45 ZOK) 17. dubna 2020 – pátek – od 10.00 do 13.30 hodin Program: * LEX COVID - část týkající se
Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela a LEX COVID přinesou v následujících oblastech: 1. ON-LINE seminář LEX COVID + VELKÁ NOVELA ZOK – OBECNÁ ČÁST I (§ 1 AŽ § 45 ZOK) 17. dubna 2020 – pátek – od 10.00 do 13.30 hodin Program: * LEX COVID - část týkající se právnických osob * velká novela ZOK – změny v § 1 až § 45 ZOK, zejména - vkladová (doplatková) povinnost - věcná práva k podílům - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a úpravy zamezující obcházení těchto pravidel (omezení pro bezúplatné převody majetku společníkům aj.) - vypořádací podíl (obecně) - notářské zápisy 2. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK - OBECNÁ ČÁST II (§ 46 až § 94 ZOK) 21. dubna 2020 – úterý – od 10.00 do 13.30 hodin Program: * změny v § 46 až § 94 ZOK, zejména - právnická osoba coby člen voleného orgánu - konflikt zájmů - odstoupení z funkce - smlouva o výkonu funkce a odměňování - diskvalifikace - nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění - vydání prospěchu z výkonu funkce, žaloba na doplnění pasiv - podnikatelská seskupení, koncernové právo 3. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK - SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 24. dubna 2020 – pátek – od 10.00 do cca 14.00 hodin Program: * druhy podílů a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.) * kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné) * zánik účasti * uvolněný podíl a vypořádací podíl * společnická žaloba * hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování * rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu * působnost valné hromady 4. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK - AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST I. 27. dubna 2020 – pondělí – od 10.00 do cca 13.30 hodin Program: * stanovy, včetně účinnosti jejich změn * důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře * zaknihované a listinné akcie * omezení převoditelnosti akcií * druhy akcií * podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích * právo na vysvětlení * právo podávat návrhy a protinávrhy * akcionářská žaloba * vytěsnění (squeeze out) 5. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK - AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST II. 29. dubna 2020 – středa – od 10.00 do cca 13.30 hodin Program: * valná hromada (působnost, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest) * protest * posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů * postavení představenstva a dozorčí rady * povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace * vysílací právo * monistický systém * zákaz konkurence * změny výše základního kapitálu Poznámky: * Přihlásit se můžete na celý cyklus pěti seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře * Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory

Obsah kurzu - školení     Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela a LEX COVID přinesou v následujících oblastech: 1. ON-LINE seminář LEX COVID + VELKÁ NOVELA ZOK – OBECNÁ ČÁST I (§ 1 AŽ § 45 ZOK) 17. dubna 2020 – pátek – od 10.00 do 13.30 hodin Program: * LEX COVID - část týkající se právnických osob * velká novela ZOK – změny v § 1 až § 45 ZOK, zejména - vkladová (doplatková) povinnost - věcná práva k podílům - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a úpravy zamezující obcházení těchto pravidel (omezení pro bezúplatné převody majetku společníkům aj.) - vypořádací podíl (obecně) - notářské zápisy 2. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK - OBECNÁ ČÁST II (§ 46 až § 94 ZOK) 21. dubna 2020 – úterý – od 10.00 do 13.30 hodin Program: * změny v § 46 až § 94 ZOK, zejména - právnická osoba coby člen voleného orgánu - konflikt zájmů - odstoupení z funkce - smlouva o výkonu funkce a odměňování - diskvalifikace - nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění - vydání prospěchu z výkonu funkce, žaloba na doplnění pasiv - podnikatelská seskupení, koncernové právo 3. ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademieJUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHŠkolení: LEX COVID (část
LEX COVID (část týkající se právnických osob) a velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro a.s. a s.r.o.)

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | LEX | COVID | (část | týkajícíhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_87754_lex-covid-(cast-tykajici-se-pravnickych-osob)-a-velka-novela-zakona-o-obchodnich-korporacich-(s-durazem-na-jeji-dopady-pro-a-s--a-s-r-o-).html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde