Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
stavebni zakon ve svetle novel prijatych i pr ipravovanych v praxi autorizovanych osob a in vestoru

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů # SEKURKON s.r.o.

Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Cílem semináře: je přiblížit projektantům, investorům, realizačním fi
Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Cílem semináře: je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené zákonem č. 225 - 2017, zákonem č. 169 - 2018 a zákonem č. 312 - 2019 a dále změny v právních předpisech a činnostech správních orgánů, které má přinést v současné době projednávaný tzv. liniový zákon (novelizace zákona č. 416 - 2009 Sb). Upozornit na změny v právních předpisech v oblasti navrhování staveb, praxi v oblasti vydávání závazných stanovisek činnosti a nastínit vývoj plánovaných koncepčních změny stavební legislativy. Seminář je určen: Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost. Lektorka:  JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Obsah kurzu - školení     Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Cílem semináře: je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené zákonem č. 225 - 2017, zákonem č. 169 - 2018 a zákonem č. 312 - 2019 a dále změny v právních předpisech a činnostech správních orgánů, které má přinést v současné době projednávaný tzv. liniový zákon (novelizace zákona č. 416 - 2009 Sb). Upozornit na změny v právních předpisech v oblasti navrhování staveb, praxi v oblasti vydávání závazných stanovisek činnosti a nastínit vývoj plánovaných koncepčních změny stavební legislativy. Seminář je určen: Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost. Lektorka:  JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.
  • Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou, osvědčení MV ČR, ČKAIT a ČKA.    
  • Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 5. dne před konáním akce. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem [SEKURKON] a odběratelem [účastník]. Poplatek lze po domluvě uhradit na místě při registraci v hotovosti. Na základě doručené závazné přihlášky vystavíme do 5 dnů zálohovou fakturu. SEKURKON s.r.o. IČ: 29301998, DIČ: CZ29301998 Podmínky storna: Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5 dnů 50 % z celkového poplatku za akci. [Rozhodující je den doručení!] Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. Přihlašující organizace [objednavatel] akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v zákonných lhůtách předáním daňového dokladu.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Stavební zákon


Červen 2020 # Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb. Zároveň obdržíte základní informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva. V rámci semináře bude ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2020 # Absolvováním semináře získáte přehled o formách povolení staveb, o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druhů staveb a souborů staveb. Budou zdůrazněny rozdíly, kdy stavební úřad vydává povolení, a kdy namísto povolení vydává závazná stanoviska pro jiný stavební úřad. Seminář se také zaměří na speciální ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2020 # Program: V době konání semináře by měl být po mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového stavebního zákona. Na semináři bude probrán nejaktuálnější návrh paragrafového znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Březen 2020 # Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení nedochovalo, stavby s „vadným“ ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Březen 2020 # Základem semináře budou tyto informace: * kdy se nepoužije územní plán a kdy zásady územního rozvoje pro rozhodování, včetně vlivu na vydávání závazných stanovisek * výklad vztahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2020 # Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy * Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2020 # Program: * I. Problémy současné praxe - Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem od A do Z (vše, co potřebujete vědět o návrhu investora na pořízení, pořízení z vlastního ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2020 # Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - zásady ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2020 # Program semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Březen 2020 # Odborný program semináře: * Informace o legislativních pracích na novém stavebním zákoně * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2020 # Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Červen 2020 # Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Stavební | zákon | světle | novelhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_86474_stavebni-zakon-ve-svetle-novel-prijatych-i-pripravovanych-v-praxi-autorizovanych-osob-a-investoru.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde