Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
novy stavebni zakon - podrobne informace o na vrhu paragrafoveho zneni noveho stavebniho za kona

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program: V době konání semináře by měl být po mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového stavebního zákona. Na semináři bude probrán nejaktuálnější návrh paragrafového znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících zákonů, zejména pak * nová soustava státní stavební správy a její vyloučení ze spojeného model
Program: V době konání semináře by měl být po mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového stavebního zákona. Na semináři bude probrán nejaktuálnější návrh paragrafového znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících zákonů, zejména pak * nová soustava státní stavební správy a její vyloučení ze spojeného modelu veřejné správy, Nejvyšší stavební úřad, Krajský stavební úřad a jeho územní pracoviště, delimitace; * integrace dotčených orgánů do státní stavební správy, změny ve způsobu a formě posuzování záměrů; * základní pojmy na úseku územního plánování a stavebního řádu; * digitalizace stavební agendy, geoportál územního plánování; * cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního plánování; * územně analytické podklady a územní studie; * územní rozvojový plán, územní plán kraje, územní plán obce, regulační plán, změna formy vydávání ÚPD na obecně závaznou vyhlášku a změna v pojetí závaznosti; * proces pořízení a vydání územně plánovací dokumentace; * vymezení zastavěného území a proces jeho vydání; * procesní změny - řízení o povolení stavby, žádost o povolení stavby, účastníci řízení, posuzování žádosti, lhůta pro vydání rozhodnutí, důsledky nedodržení lhůty; * integrace procesů EIA, IPPC; * řízení o odvolání, princip apelace; * provádění stavby, změna stavby před jejím dokončením, kolaudace, změna dokončené stavby, změna v užívání stavby, odstranění nepovolené stavby, dodatečné povolení; * stavebního právo hmotné, revize hmotněprávních požadavků na výstavbu, technické normy; * soudní přezkum v řízeních o správních žalobách a soudní přezkum územně plánovací dokumentace; * přechodná ustanovení.

Obsah kurzu - školení     Program: V době konání semináře by měl být po mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového stavebního zákona. Na semináři bude probrán nejaktuálnější návrh paragrafového znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících zákonů, zejména pak * nová soustava státní stavební správy a její vyloučení ze spojeného modelu veřejné správy, Nejvyšší stavební úřad, Krajský stavební úřad a jeho územní pracoviště, delimitace; * integrace dotčených orgánů do státní stavební správy, změny ve způsobu a formě posuzování záměrů; * základní pojmy na úseku územního plánování a stavebního řádu; * digitalizace stavební agendy, geoportál územního plánování; * cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního plánování; * územně analytické podklady a územní studie; * územní rozvojový plán, územní plán kraje, územní plán obce, regulační plán, změna formy vydávání ÚPD na obecně závaznou vyhlášku a změna v pojetí závaznosti; * proces pořízení a vydání územně plánovací dokumentace; * vymezení zastavěného území a proces jeho vydání; * procesní změny - řízení o povolení stavby, žádost o povolení stavby, účastníci řízení, posuzování žádosti, lhůta pro vydání rozhodnutí, důsledky nedodržení lhůty; * integrace procesů EIA, IPPC; * řízení o odvolání, princip apelace; * provádění stavby, změna stavby před ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastněníIng. Tomáš Sklenář - poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Nový stavební zákon


Únor 2020 # Program: V době konání semináře by měl být po mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového stavebního zákona. Na semináři bude probrán nejaktuálnější návrh paragrafového znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2020 # Program: * I. Problémy současné praxe - Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem od A do Z (vše, co potřebujete vědět o návrhu investora na pořízení, pořízení z vlastního ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Březen 2020 # V roce 2019 byl schválen nový zákon č. 254 - 2019 o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který zcela ruší a nahrazuje starý zákon č. 36 - 1967 o znalcích a tlumočnících i jeho pozdější změny. Nový zákon je účinný od 1.1.2021. Kromě informací o nových legislativních požadavcích na ...   Kurz od firmy: BETONCONSULT, s.r.o.


Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona

Strana: | >> 1 << | Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Nový | stavební | zákonhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_85410_novy-stavebni-zakon---podrobne-informace-o-navrhu-paragrafoveho-zneni-noveho-stavebniho-zakona.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde