Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
uvod do problematiky zakona o pomoci v hmotne nouzi - novely zakona c 111 - 2006 sb

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111 - 2006 Sb. # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystan
  Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, zjišťování nákladů na bydlení u různých typů bydlení apod.).    Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona č. 111 - 2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely. Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel: příspěvek na živobytí a jeho vyplácení (poukázky apod. doplatek na bydlení a podmínky jeho poskytování; mimořádná okamžitá pomoc a podmínky pro její poskytování; částky živobytí osob v hmotné nouzi, veřejná služba, opatření obecné povahy aj. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111 - 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich využití. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely.

Obsah kurzu - školení       Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, zjišťování nákladů na bydlení u různých typů bydlení apod.).    Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona č. 111 - 2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely. Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel: příspěvek na živobytí a jeho vyplácení (poukázky apod. doplatek na bydlení a podmínky jeho poskytování; mimořádná okamžitá pomoc a podmínky pro její poskytování; částky živobytí osob v hmotné nouzi, veřejná služba, opatření obecné povahy aj. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111 - 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich využití. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi. ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Petr Beck - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vrchní ministerský rada, odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek, dlouholetá lektorská činnost. Působí jako zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
  • Osvědčení: Akreditace: bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK - PV, AK - VE. akreditovaný seminář MPSV ČR - SP - PC.  
  • Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením účastníka[ů] na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě. Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním obdržíte u prezence v den konání semináře. Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději 2 pracovní dny před akcí na číslo účtu pořadatele 115-3875290227 - 0100. Pořadatel není plátce DPH. Prezence začíná v 8.30 h. Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře. Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních důvodů vyhrazeno. Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse. Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit semináře, má možnost * vyslat za sebe náhradníka, * vybrat si náhradní seminář v průběhu roku, * jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním, vrátíme kurzovné zpět na daný účet.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: ÚVOD PROBLEMATIKY


Září 2020 # Určeno pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek. Seminář slouží rovněž jako příprava zejména pro kurz „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2DENNÍ“. Cíl: Poskytnout základní orientaci v oblasti, používaných pojmech a základních postupech tak, aby jeho absolventi byli dále ...   Kurz od firmy: Studio W
Červen 2020 # V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům. V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele. V další části kurzu podrobně projednáme ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Červen 2020 #   Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


Červen 2020 # Správní řád:  seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků; zásady správního řízení; doručování, dikce doručení, náhradní doručování – veřejná vyhláška; účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec; podání – náležitosti, ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Srpen 2020 #   Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči - včetně novel. Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům. Podmínky vzniku nároku na dávku. ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Říjen 2020 # Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o státní ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Listopad 2020 #     * Aktuální informace k změnám v legislativě. * Metody a postupy sociální práce na obcích se ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111 - 2006 Sb.

Strana: | >> 1 << | Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ÚVOD | PROBLEMATIKY | ZÁKONAhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83712_uvod-do-problematiky-zakona-o-pomoci-v-hmotne-nouzi---novely-zakona-c--111---2006-sb-.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde