Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
speficika ucetnictvi a zdanovani nno dle vyhl asky 504 - 2002 sb

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Speficika účetnictví a zdaňování NNO dle vyhlášky 504 - 2002 Sb. # InAkademia s.r.o.

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní neziskových organizací, zejména spolků, o.p.s. a ústavů. Bude podán stručný přehled problematiky těchto organizací se zaměřením na odlišnosti od podnikatelských subjektů * Seminář je určen pro účetní jednotky, účtujících dle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, odlišnosti neziskovek v rámci účetnictví a zpracování roční účetní závěrky 2019 od podnikatelských subjektů, inventarizace, specifika v dani z příjmu právnických osobProgram Vymezení neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504 - 2002 Sb.   Dlouhodobý majetek – jeho vymezení a účtování   Účtování o dotacích, příspěvcích a fondech   Odlišnosti ve směrné účtové osnově a postupech účtování oproti podnikatelským subjektům   Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů   Fondové hospodaření   Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost a členění pro účely daně z příjmů   Účetní závěrka – rozsah, náležitosti, zveřejnění, upozornění na odlišnosti od podnikatelských subjektů   Specifika v dani z příjmu právnických osob u neziskových organizací   Další daňové povinnosti – silniční daň, daň z nemovitostí a sledování obratu pro účely povinné registrace plátce DPH   Výroční zpráva, vnitřní předpisy evidence skutečných majitelů  
Seminář je určen pro účetní jednotky, účtujících dle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, odlišnosti neziskovek v rámci účetnictví a zpracování roční účetní závěrky 2019 od podnikatelských subjektů, inventarizace, specifika v dani z příjmu právnických osobProgramVymezení neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504 - 2002 Sb.Dlouhodobý majetek – jeho vymezení a účtováníÚčtování o dotacích, příspěvcích a fondechOdlišnosti ve směrné účtové osnově a postupech účtování oproti podnikatelským subjektůmInventarizace rozvahových a podrozvahových účtůFondové hospodařeníČlenění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost a členění pro účely daně z příjmůÚčetní závěrka – rozsah, náležitosti, zveřejnění, upozornění na odlišnosti od podnikatelských subjektůSpecifika v dani z příjmu právnických osob u neziskových organizacíDalší daňové povinnosti – silniční daň, daň z nemovitostí a sledování obratu pro účely povinné registrace plátce DPHVýroční zpráva, vnitřní předpisy evidence skutečných majitelů

Obsah kurzu - školení     Seminář je určen pro účetní jednotky, účtujících dle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, odlišnosti neziskovek v rámci účetnictví a zpracování roční účetní závěrky 2019 od podnikatelských subjektů, inventarizace, specifika v dani z příjmu právnických osobProgramVymezení neziskových organizací účtujících dle vyhlášky 504 - 2002 Sb.Dlouhodobý majetek – jeho vymezení a účtováníÚčtování o dotacích, příspěvcích a fondechOdlišnosti ve směrné účtové osnově a postupech účtování oproti podnikatelským subjektůmInventarizace rozvahových a podrozvahových účtůFondové hospodařeníČlenění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost a členění pro účely daně z příjmůÚčetní závěrka – rozsah, náležitosti, zveřejnění, upozornění na odlišnosti od podnikatelských subjektůSpecifika v dani z příjmu právnických osob u neziskových organizacíDalší daňové povinnosti – silniční daň, daň z nemovitostí a sledování obratu pro účely povinné registrace plátce DPHVýroční zpráva, vnitřní předpisy evidence skutečných majitelů

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní neziskových organizací, zejména spolků, o.p.s. a ústavů. Bude podán stručný přehled problematiky těchto organizací se zaměřením na odlišnosti od podnikatelských subjektů
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Daniela Burianová, LL.M.
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.

SEARCHKurzy: Speficika účetnictví
Speficika účetnictví a zdaňování NNO dle vyhlášky 504 - 2002 Sb.

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Speficika | účetnictví | zdaňování | NNOhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83699_speficika-ucetnictvi-a-zdanovani-nno-dle-vyhlasky-504---2002-sb-.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde