Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
neziskove pravnicke osoby (nadace nadacni fo ndy ustavy spolky odbory svj skolske pra vnicke osoby verejne kulturni instituce ver ejne vyzkumne i

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Seminář se proto zaměří na: * Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob * Přehled aktuálních souvisejících interpretačních otázek a problémů právnických osob obecně, a také spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborů atd. * První změny zákona č. 304 - 2013 Sb., o veřejných
Seminář se proto zaměří na: * Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob * Přehled aktuálních souvisejících interpretačních otázek a problémů právnických osob obecně, a také spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborů atd. * První změny zákona č. 304 - 2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů; evidence svěřenských fondů - první zkušenosti, „status neaktivního spolku“ atd. * Horké novinky: zákon o evidenci skutečných majitelů, změny u SVJ, návrh zákona o veřejných kulturních institucích? * Dopad AML legislativy na „neziskové organizace“ a svěřenské fondy. Co přinese nový zákon o evidenci skutečných majitelů? * Aktuální související judikatura z oblasti právnických osob obecně, spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborových organizací? * Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva Program: * Základní právní rámec pro tzv. „neziskové“ právnické osoby a jeho vývoj * Aktuální interpretační otázky a související judikatura * Rejstříkové souvislosti – veřejné rejstříky – spolkový, nadační, ústavů, SVJ, OPS * Evidence svěřenských fondů * Evidence skutečných majitelů fundací, ústavů, OPS, svěřenských fondů, podílových fondů atd. * Návrh zákona o skutečných majitelích * Návrh zákona o veřejných kulturních institucích * Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva A také: * Svoboda zakládání spolků, fundací, ústavů, jako základní koncepční přístup * Zakladatelská právní jednání, jejich obsah a interpretace * Podnikání právnických osob založených za jiným účelem než podnikáním * Péče řádného hospodáře osob založených za jiným účelem než podnikáním, souběhy funkcí atd. * Odvozená právní osobnost pobočných spolků a pobočných odborových organizací


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. - působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHŠkolení: Neziskové právnické osoby
Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretač

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Neziskové | právnické | osoby | (nadace
[?]
https://studium-kurzy.cz/skoleni_83659_neziskove-pravnicke-osoby-(nadace--nadacni-fondy--ustavy--spolky--odbory--svj--skolske-pravnicke-osoby--verejne-kulturni-instituce--verejne-vyzkumne-i.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde