Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
vyznamna novela bytoveho spoluvlastnictvi - z asadni zmeny dalsi informace o otazkach bytoveho spoluvla stnictvi (jednotky a jejich prevody prava a

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví (jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program semináře: * Zásadní změny v projednávané novele - Vyloučení předkupního práva - Zjednodušení prodeje jednotky povinného vlastníka - Zjednodušení změny prohlášení - Vyjasnění ustanovení o přechodu dluhů při prodeji jednotky - Vyjasnění ustanovení o příspěvcích na správu společných
Program semináře: * Zásadní změny v projednávané novele - Vyloučení předkupního práva - Zjednodušení prodeje jednotky povinného vlastníka - Zjednodušení změny prohlášení - Vyjasnění ustanovení o přechodu dluhů při prodeji jednotky - Vyjasnění ustanovení o příspěvcích na správu společných částí - Zjednodušení procesu vzniku společenství - Změny v přezkumu rozhodnutí soudem a další…………….. * Stávající úprava - Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, charakteristické rysy - Jednotky a jejich převody - * Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ - * Stanovení podílu na společných částech nemovité věci - * Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce - * Převody jednotek, předkupní právo - * Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo - * Práva a povinnosti vlastníků jednotek - * Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky - Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících - Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení - * Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku - * Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením - Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání - Společenství vlastníků jednotek - * Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ - * Kompetence společenství vlastníků jednotek - * Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství - * Rozhodování společenství vlastníků jednotek - * Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem - * Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny - * Zrušení společenství vlastníků jednotek - Aktuální judikatura - Diskuse


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Pavla Schödelbauerová - vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHKurzy: Významná novela bytového


Červen 2020 # Odborný program semináře: * A) Návrh novely ustanovení o společenství vlastníků jednotek - Navrhované změny - * Založení a vznik společenství vlastníků jednotek - ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: Představení zásadních bodů novely zákoníku práce, zejména * převádění na jinou práci – opuštění povinného převedení (zejm. ze zdravotních důvodů) a přechod na povinnou nabídku zaměstnavatele změnit práci s možností zaměstnance nabídku odmítnout; v ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví (jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a

Strana: | >> 1 << | Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Významná | novela | bytového | spoluvlastnictvíhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83658_vyznamna-novela-bytoveho-spoluvlastnictvi---zasadni-zmeny-+-dalsi-informace-o-otazkach-bytoveho-spoluvlastnictvi--(jednotky-a-jejich-prevody--prava-a.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde