Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
domaci nasili ve 21 stoleti uskali a pasti

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Domácí násilí ve 21. století, úskalí a pasti # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: MPSV : Cílem semináře je seznámit účastníky s fenoménem domácího násilí, popsat jeho základní formy, projevy a znaky, následky a možnosti řešení. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky s dopadem na děti, které jsou přítomny domácím
: Cílem semináře je seznámit účastníky s fenoménem domácího násilí, popsat jeho základní formy, projevy a znaky, následky a možnosti řešení. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky s dopadem na děti, které jsou přítomny domácímu násilí a s možnostmi, které nabízí střídavá péče. Domácí násilí se většinou odehrává se skrytě, za zavřenými dveřmi. O to těžší jsou šrámy na duši dětí, které jsou domácímu násilí přítomny. Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci policie, OSPOD a zaměstnanci úřadů, kteří mají na starost problematiku přestupků. Obsah semináře: vymezení fenoménu domácího násilí, popis jeho základních forem, projevů a znaků děti v domácím násilí střídavá péče advokátní pohled na rodičovské spory charakteristika jednotlivých etap intervence státu při prevenci a řešení domácího násilí systémového řešení s akcentem na přestupkové řízení a policejní praxi dlouhodobé následky domácího násilí z pohledu soudního znalce (odolnost a zotavení, zdravotní a sociální dopady a komplexní posttraumatické stresová porucha) trestněprávního vymezení domácího násilí v judikatuře Nejvyššího soudu


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc. - Policejní psycholožka, vedoucí katedry společenských věd na Policejní akademii v Praze JUDr. Tomáš Durdík - právník roku 2014 v kategorii Pro bono, soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí Mgr. Petr Hýl - regionální odborný koordinátor, metodicky řídí poradce pro oběti trestných činů a vede meziresortní tým pro práci s oběťmi trestných činů npor. Bc. Andrea Kornetová - vedoucí 4. oddělení obecné kriminality JUDr. Daniela Kovářová - česká právnička, spisovatelka, advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky Mgr. Jitka Měřínská - vedoucí střediska ve Frýdku - Místku (Probační a mediační služba), dlouhodobě se věnuje práci s pachateli trestných činů, vč. pachatelů domácího násilí PhDr. Jana Procházková - Klinická psycholožka, psychoterape
  • * Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: MPSV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 1. den 9:00-15:00 2. den 9:00-13:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Domácí násilí


Únor 2020 # Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí, AK - PV-595 - 2019 - Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: MPSV : Cílem ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Březen 2020 # Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: MPSV : Představa rodiny jako bezpečného a klidného místa, které zaručuje všem členům zdravý ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Duben 2020 # Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: MPSV : Cílem semináře je seznámit účastníky s fenoménem domácího násilí, ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Domácí násilí ve 21. století, úskalí a pasti

Strana: | >> 1 << | Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Domácí | násilíhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83449_domaci-nasili-ve-21--stoleti--uskali-a-pasti.html[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde