Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
vnitrniho mzdovy predpis a pracovni rad ve va si organizaci

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: VNITŘNÍHO MZDOVÝ PŘEDPIS A PRACOVNÍ ŘÁD VE VAŠÍ ORGANIZACI # Intellego - vzdělávací agentura

Seminář je určen všem zaměstnancům na různých úrovních řízení, kteří jsou odpovědní za zpracování vnitřních předpisů zaměstnavatele. Cíl semináře: Účastníci semináře porozumí důvodům ke zpracování nebo aktualizaci Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu. Účastníci budou vědět, jakým způsobem tyto dokumenty sestavit, jakých chyb se vyvarovat a naopak získají tipy na doporučený obsah. Program: Proč zpracovávat nebo aktualizovat vnitřní předpisy zaměstnavatele
Proč zpracovávat nebo aktualizovat vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní mzdový předpis a jeho provázanost na daňové zákony Závaznost Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu Platnost a účinnost Vnitřní předpisy z pohledu Inspektorátu práce Doporučený obsah Vnitřního mzdového předpisu Doporučený obsah Pracovního řádu Jaké jsou povinnosti vůči podřízeným Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Seminář je určen všem zaměstnancům na různých úrovních řízení, kteří jsou odpovědní za zpracování vnitřních předpisů zaměstnavatele. Cíl semináře: Účastníci semináře porozumí důvodům ke zpracování nebo aktualizaci Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu. Účastníci budou vědět, jakým způsobem tyto dokumenty sestavit, jakých chyb se vyvarovat a naopak získají tipy na doporučený obsah. Program: Proč zpracovávat nebo aktualizovat vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní mzdový předpis a jeho provázanost na daňové zákony Závaznost Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu Platnost a účinnost Vnitřní předpisy z pohledu Inspektorátu práce Doporučený obsah Vnitřního mzdového předpisu Doporučený obsah Pracovního řádu Jaké jsou povinnosti vůči podřízeným Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků
  • Olga FRANCŮ Konzultantka a lektorka v oblasti řízení lidských zdrojů. Dlouhodobě působila jako personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

SEARCHKurzy: VNITŘNÍHO MZDOVÝ PŘEDPIS
VNITŘNÍHO MZDOVÝ PŘEDPIS A PRACOVNÍ ŘÁD VE VAŠÍ ORGANIZACI

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | VNITŘNÍHO | MZDOVÝ | PŘEDPIS | PRACOVNÍhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83376_vnitrniho-mzdovy-predpis-a-pracovni-rad-ve-vasi-organizaci.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde