Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
controllingove rizeni – srozumitelne a ucin ne nastroje

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: CONTROLLINGOVÉ ŘÍZENÍ – SROZUMITELNÉ A ÚČINNÉ NÁSTROJE # Intellego - vzdělávací agentura

Školení stručně charakterizuje jednotlivé manažerské nástroje - metody a postupy controllingového řízením, které lze jednotlivě využít i v rámci klasických modelů řízení. Ukazuje na jejich přínosy, charakteristiky a postup aplikace. Součástí kurzu bude i prezentace důležitých vazeb a souvislostí na připravených počítačových modelech. Školení je určeno vedoucím pracovníkům, pracovníkům controllingu, pracovníkům střední úrovně řízení všech typů útvarů (zejména technických, provozních, ekonomických
1. Controllingové řízení a Konvergenční controllingový koncept 2. Co lze využít autonomně v rámci klasických modelů řízení 3. Vybrané manažerské nástroje: jejich přínos a charakteristika Balanced Scorecard Mapa cílů a její ukazatele Propojení procesního a činnostního řízení ?Integrated Business Process Control Projekční řízení v řízení zakázek Metodologie okruhů produktů Metoda hodinové nákladové sazby – 4 varianty: Základní Položková Vertikální Controllingová Manažerská verze Provozního rozpočtu (integrovaná verze) Výnosově-nákladový kalkulační vzorec s kapacitní bilancí Limitní kalkulace (Target Costing) Metoda hodnotového řetězce 4. Celkové shrnutí, závěrečná praktická doporučení 5. Zodpovězení dotazů účastníků, diskuze


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Školení stručně charakterizuje jednotlivé manažerské nástroje - metody a postupy controllingového řízením, které lze jednotlivě využít i v rámci klasických modelů řízení. Ukazuje na jejich přínosy, charakteristiky a postup aplikace. Součástí kurzu bude i prezentace důležitých vazeb a souvislostí na připravených počítačových modelech. Školení je určeno vedoucím pracovníkům, pracovníkům controllingu, pracovníkům střední úrovně řízení všech typů útvarů (zejména technických, provozních, ekonomických a obchodních), vedoucím týmů a všem ostatním, kteří chtějí porozumět controllingovému řízení. Cíl školení: Ukázat možnosti využití jednotlivých manažerských nástrojů - controllingových metod či postupů i v rámci klasických aplikací řízení podniku. Ukázat jejich možný přínos, charakteristické rysy a způsob aplikace. Na řešených ukázkách a modelech ilustrovat klíčové body výkladu. Nabídnout možnost konzultacevlastních problémů, případně navržených řešení, v průběhu semináře,  a tím podstatně přispět ke zvýšení kvalifikace posluchačů pro řízení výkonnosti podniku - instituce.  Součástí školení: sylaby s hlavními body výkladu připravené řešené ukázky - úlohy, které ukazují podstatné vlastnosti zařazených manažerských nástrojů demonstrace podstatných vlastností a vazeb manažerských nástrojů na připravených počítačových modelech možnost konzultace vlastních problémů v řízení organizace (podniku) s lektorem
  • Doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc. Přední odborník v oblasti controllingu, mimo výuky na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze přednášel také v programech MBA a pro renomované zahraniční agentury. V posledních letech přednáší také na prestižních mezinárodních konferencích. Od roku 1990 vedl řadu úspěšných projektů podnikového řízení pro větší i menší firmy. Právě z nich čerpá hlavní zdroje pro prakticky zaměřené semináře.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

SEARCHKurzy: CONTROLLINGOVÉ ŘÍZENÍ
CONTROLLINGOVÉ ŘÍZENÍ – SROZUMITELNÉ A ÚČINNÉ NÁSTROJE

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | CONTROLLINGOVÉ | ŘÍZENÍ | SROZUMITELNÉhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83371_controllingove-rizeni-–-srozumitelne-a-ucinne-nastroje.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde