Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
ochranne znamky – prvni zkusenosti s aplika ci zakona po novele

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: OCHRANNÉ ZNÁMKY – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ ZÁKONA PO NOVELE # Intellego - vzdělávací agentura

Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek. Lektor kurzu: Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 441 - 2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na změny, které přinesla novela zákona od 1. 1. 2019. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků. 1. Druhy ochranných známek Základní změny nové úpravy Nejčastější chyby při určení druhu ochranné známky 2. Podání přihlášky ochranné známky Vady přihlášky Jak má vypadat seznam výrobků a služeb Možnost částečného odmítnutí přihlášky pro některé výrobky a služby 3. Důvody zápisné nezpůsobilosti Základní změny nové úpravy 4. Námitky proti zápisu zveřejněného označení ve Věstníku Základní změny nové úpravy 5. Průkaz řádného užívání ochranné známky zejména v řízení o námitkách Příklady chybných podání žádosti o předložení důkazů Lhůty týkající se průkazu řádného užívání Důsledky (ne)užívání namítané ochranné známky 6. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

SEARCHŠkolení: OCHRANNÉ ZNÁMKY
OCHRANNÉ ZNÁMKY – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ ZÁKONA PO NOVELE

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | OCHRANNÉ | ZNÁMKY | PRVNÍ | ZKUŠENOSTIhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83364_ochranne-znamky-–-prvni-zkusenosti-s-aplikaci-zakona-po-novele.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde