Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zmeny ve mzdove uctarne a personalni oblasti v podminkach roku 2020

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V PODMÍNKÁCH ROKU 2020 # Intellego - vzdělávací agentura

Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o novinkách pro rok 2020 a získat ucelený přehled v problematice mzdové účtárny a personální oblasti. Školení se zabývá problematikou spojenou se změnami právních předpisů z hlediska práce mzdové účetní, zdaňováním příjmů ze závislé činnosti a dalšími tématy. Lektor kurzu: Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS. Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd
  Změny v pracovněprávní oblasti – změny v zákoníku práce a předpisech souvisejících v čase konání kurzu – dopad změn v roce 2020. Změny v dani z příjmů fyzických osob v roce 2020 a dopad změn v roce 2019. Změny v nemocenském pojištění: Nové redukční hranice pro rok 2020 Další změny v nemocenském pojištění – zrušení karenční doby. Změny ve zdravotním pojištění: Minimální vyměřovací základ v roce 2020 Pojištěnci státu Příjmy, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu Změna zdravotní pojišťovny Právo odhlásit se ze zdravotního pojištění a znovuodhlášení.   Změny v sociálním zabezpečení: Maximální vyměřovací základ Odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ Dobrovolné důchodové pojištění Parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné. Důchodové pojištění: Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti Evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582 - 1991 Sb. Povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k důchodovému pojištění. Pojem předdůchod: Co je předdůchod a jaké podmínky jsou možné v oblasti zaměstnávání v souběhu s předdůchodem – povinnosti zaměstnavatelů.   Změny v provádění srážek ze mzdy v roce 2019 a předpoklad změn v roce 2020:  Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka v roce 2019 Pojem čistá mzda Postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele Změny v oblasti insolvence v roce 2019; posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy Souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.   Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:  Plnění 4% podílu ZPS * upozornění na aktuální podmínky v dané oblasti pro plnění za rok 2019; Zákonné pojištění zaměstnavatele: Za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění).   Další změny v právních předpisech týkajících se personální a mzdové oblasti. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o novinkách pro rok 2020 a získat ucelený přehled v problematice mzdové účtárny a personální oblasti. Školení se zabývá problematikou spojenou se změnami právních předpisů z hlediska práce mzdové účetní, zdaňováním příjmů ze závislé činnosti a dalšími tématy.
  • Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS. Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

SEARCHŠkolení: ZMĚNY MZDOVÉ


Únor 2020 # Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019 a chtějí se seznámit s připravovanými změnami pro rok 2020. * Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální ...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.


ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V PODMÍNKÁCH ROKU 2020

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZMĚNY | MZDOVÉ | ÚČTÁRNĚhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83361_zmeny-ve-mzdove-uctarne-a-personalni-oblasti-v-podminkach-roku-2020.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde