Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
nejcastejsi problemy a chyby pri zpracovani m ezd

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD # Intellego - vzdělávací agentura

Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o nejčastějších chybách při zpracování mezd. Cíl školení: Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš nástroj na zpracování personalistiky a mezd provádí vše automaticky správně nebo co musíte v praxi ručně hlídat. Lektor kurzu: Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS. Mzdová a p
  1. Pracovní doba: jak stanovit typ pracovní doby? Rozdíl mezi rovnoměrným a nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského pojištění při nesprávném použití rozvržení pracovní doby?,  zúčtování náhrady při dočasné pracovní neschopnosti, při nesprávném postupu v oblasti pracovní doby a nepoužívání směnných plánů v SW,  dopad nesprávného zúčtování pracovní doby do mzdových nákladů zaměstnavatele;  příklady výpočtů a nastavení pracovní doby. 2. Dovolená: přepočet dovolené při změnách režimů, délky pracovní doby v týdnu aj.,  příklady pro změnu nároku dovolené v průběhu kalendářního roku,  nárok na dovolenou u matek a dalších zamců, kteří žádají o změnu pracovní doby,  nárok na dovolenou,  čerpání po MD a po RD,  jak dovolenou krátit za neodpracované dny,  příklady.  3. Průměrný – pravděpodobný výdělek: jak provést správný výpočet průměrného a obvzvlášť pravděpodobného výdělku – postupy,  upozornění, co je dobré v praxi neopomenout,  co vstupuje do výpočtu průměrného výdělku v praxi,  odměny za delší časové období než je jedno kalendářní čtvrtletí,  příklady – výpočty.  4. Zdravotní pojištění v roce 2019: DPČ a ZP – jak postupovat u pojištěnce státu při zaměstnání na DPČ,  zaměstnání malého rozsahu z pohledu SP a dopady do DPČ,  upozornění na chyby v praxi.  5. Srážky ze mzdy: výpočtová základna,  nezbavitelná částka,  vyživované osoby,  novinky ve srážkách ze mzdy v roce 2019 – příklady,  insolvence,  ukončení insolvence. 6. Aktuální legislativní změny a novinky ke dni konání semináře 7. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o nejčastějších chybách při zpracování mezd. Cíl školení: Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš nástroj na zpracování personalistiky a mezd provádí vše automaticky správně nebo co musíte v praxi ručně hlídat.
  • Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS. Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

SEARCHKurzy: NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY


Červen 2020 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: • co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | NEJČASTĚJŠÍ | PROBLÉMY | CHYBY | PŘIhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83358_nejcastejsi-problemy-a-chyby-pri-zpracovani-mezd.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde