Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
interni auditor iso 9001 ve sluzbach

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Interní auditor ISO 9001 ve službách # QC Group, s.r.o.

Systém managementu kvality ve službách má svá specifika, a proto pro vás máme kurz, kde se dozvíte, jak naplnit požadavky ISO 9001. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů a jak je auditovat. Vyškolíme vás také z požadavků normy ČSN EN I
Systém managementu kvality ve službách má svá specifika, a proto pro vás máme kurz, kde se dozvíte, jak naplnit požadavky ISO 9001. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů a jak je auditovat. Vyškolíme vás také z požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2019, podle které se vykonávají interní audity. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumentované informace norma požaduje. Zásadní změny v ČSN EN ISO 19011:2019 v rozsahu 4 hodin. Vysvětlení vzorových formulářů k internímu auditu. *Co se na kurzu naučíte? Zavést a auditovat jednotlivé požadavky normy u vás ve firmě. Pochopit souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření. Navrhnout cíle kvality, procesní cíle a ukazatele výkonnosti. Efektivně nastavit systém řízené dokumentace. Odhalit způsoby udržování znalosti organizace. Využívat změnové řízení k prospěchu celé vaší firmy. Řídit a kontrolovat návrh nové služby. Hledat potenciály vašeho zlepšování. Ukážeme vám jak zavést a jak se ptát na změnové řízení při auditech. Naučíte se nově klást otázky při auditu se zaměřením na kontext, procesní řízení, cíle a výkonnost procesu, rizika a příležitosti. Odnesete si tipy pro rizika a příležitosti procesu interního auditu dle nových požadavků EN ISO 19011:2018 a vzory dokumentů k internímu auditu. Systém managementu kvality ve službách má svá specifika, a proto pro vás máme kurz, kde se dozvíte, jak naplnit požadavky ISO 9001. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů a jak je auditovat. Vyškolíme vás také z požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2019, podle které se vykonávají interní audity.

Obsah kurzu - školení     Systém managementu kvality ve službách má svá specifika, a proto pro vás máme kurz, kde se dozvíte, jak naplnit požadavky ISO 9001. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů a jak je auditovat. Vyškolíme vás také z požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2019, podle které se vykonávají interní audity. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumentované informace norma požaduje. Zásadní změny v ČSN EN ISO 19011:2019 v rozsahu 4 hodin. Vysvětlení vzorových formulářů k internímu auditu. *Co se na kurzu naučíte? Zavést a auditovat jednotlivé požadavky normy u vás ve firmě. Pochopit souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření. Navrhnout cíle kvality, procesní cíle a ukazatele výkonnosti. Efektivně nastavit systém řízené dokumentace. Odhalit způsoby udržování znalosti organizace. Využívat změnové řízení k prospěchu celé vaší firmy. Řídit a kontrolovat návrh nové služby. Hledat potenciály vašeho zlepšování. Ukážeme vám jak zavést a jak se ptát na změnové řízení při auditech. Naučíte se nově klást otázky při auditu se zaměřením na kontext, procesní řízení, cíle a výkonnost procesu, rizika a příležitosti. Odnesete si tipy pro rizika a příležitosti procesu ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují ISO 9001 v sektoru služeb, jako např. finanční instituce, překladatelské agentury, personální agentury, realitní kanceláře, zdravotnické organizace, IT služby, sociální služby, školy a další. Pro absolvování kurzu nepotřebujete žádné znalosti. Provedeme vás normou krok po kroku a zasvětíme vás do základů, jak provádět interní audity.
  • Ing. Kateřina Konečná - vaše lektorka Kateřina se specializuje na školení ISO 9001 a na školení interních auditorů. Její školení jsou plná názorných a konkrétních příkladů, které čerpe ze své 20 leté praxe v oblasti řízení kvality. Při školeních interních auditorů dokáže jako certifikovaný kouč navést, jak audity úspěšně zvládnout - jakým způsobem s kolegy komunikovat, jak je nenápadným a skrytým tlakem dovést k respektování nastaveného systému. Její školení jsou strukturovaná a vždy pečlivě připravená, stejně jako je ona sama.
  • Systém managementu kvality ve službách má svá specifika, a proto pro vás máme kurz, kde se dozvíte, jak naplnit požadavky ISO 9001. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů a jak je auditovat. Vyškolíme vás také z požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2019, podle které se vykonávají interní audity. Odnesete si: vytištěná skripta a psací potřeby elektronické verze formulářů k intermínu auditu osvědčení, které potvrzuje kvalifikaci interního auditora dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019 Občerstvení: čerstvě mletá káva, kvalitní čaje, výborné koláče, skvělé bagety, teplý oběd * Počet účastníků: maximálně 15 * Časový harmonogram školení: 1. den 9:00 – 16:00, 2. den 9:00 – 16:00 včetně pauzy na oběd * Rozsah školení: 12 hodin
  • Garantujeme konání kurzu - naše kurzy nikdy nerušíme - Vaše přihláška je pro nás závazná. Ke každému kurzu nabízíme následnou telefonickou konzultaci s odborným garantem kurzu zdarma. Máte možnost ji vyčerpat v období 3 měsíců po absolvování kurzu

SEARCHŠkolení: Interní auditor ISO


Červen 2020 # IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů. Stejně jako systém managementu dle ISO 9001 ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Březen 2020 # Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Duben 2020 # Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality. Školení je ukončeno ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.


Březen 2020 # Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Únor 2020 # =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci — každému, kdo se podílí na ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Březen 2020 # Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem -normou SA ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Květen 2020 # Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt; Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO 45001 [platnost 3 roky od data v...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Květen 2020 # =gt; =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu.Školení je určeno zájemcům o výkon funkce interního ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Březen 2020 # Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu 3 dnů získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016 a jak je auditovat. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Březen 2020 # Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Březen 2020 # Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.


Duben 2020 # Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory Cíl semináře Objasnit, jakými základními postupy lze auditovat útvar IS - IT. Obsah semináře Úvodní otázky. Proč ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Interní auditor ISO 9001 ve službách

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Interní | auditor | ISO | 9001https://studium-kurzy.cz/skoleni_83344_interni-auditor-iso-9001-ve-sluzbach.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde