Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
danovy a ucetni special 2019 novinky 2020 v laznich bohdanec

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč # InAkademia s.r.o.

Zveme Vás na třídenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, účetnictví podnikatelů včetně roční účetní závěrky za rok 2019. Dále budou účastníci semináře seznámeni s novinkami, připravovanými pro rok 2020. Seminář je určený pro management firem, ekonomické ředitele, vedoucí ekonomických útvarů, poradenské účetní firmy, účetní a daňové poradce a ostatní zájemce o tuto problematiku podnikatelského sektoru. Harmonogram školení : Út 26.11.   8 –   9 hod  ubytování, zahájení semináře  - pí. Šamanová  Út 26.11    9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Vše k dani z příjmů PO a FO, novinky 2020 - Ing. Kout Csc. St 27.11.   9 – 12 hod oběd  13 – 16 hod  Účetnictví podnikatelů, roční účetní závěrka 2019, novinky 2020 - Ing. Pilátová Čt 28.11.  9 – 12 hod oběd  13  - 16 hod  DPH v tuzemsku a v zahraničí, novinky 2020 - Ing. Škaloud                                                                                           Ubytování : Ubytování si záje * Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2019 a aktuální změny chystané pro rok 2020 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 26.11.2019 - Ing. Petr Kout Csc. - Daně z příjmů právnických a fyzických osob 2019 - Novinky 2020 Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentů   Druhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžní   Daňové a nedaňové náklady – problémy   Výpočet daňové povinnosti DPPO a DPFO   Odpočty od základu daně, slevy na dani   Jednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajů   Podávání přiznání k dani z příjmů   Výpočet záloh na daň   Zdanění podílů na zisku   aktuální změny, chystané pro rok 2020   II. den 27.11.2019 - Ing. Jana Pilátová - Roční účetní závěrka podnikatelů 2019 Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout    Inventarizace, inventarizační rozdíly,   KZ účtování zásob způsobem A a B,   Časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daň   Na co si dát pozor? Kde se chybuje? Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky k rozvahovému dni   Podrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrky   Přehled situací, kde se v praxi chybuje při sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát     Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva)   Povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejnění účetní závěrky   Upozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrku   III. Den 28.11.2019 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2019, novinky 2020 Legislativní vývoj u DPH   Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH   Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2019 a aktuální změny chystané pro rok 2020 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 26.11.2019 - Ing. Petr Kout Csc. - Daně z příjmů právnických a fyzických osob 2019 - Novinky 2020Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentůDruhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžníDaňové a nedaňové náklady – problémyVýpočet daňové povinnosti DPPO a DPFOOdpočty od základu daně, slevy na daniJednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajůPodávání přiznání k dani z příjmůVýpočet záloh na daňZdanění podílů na ziskuaktuální změny, chystané pro rok 2020II. den 27.11.2019 - Ing. Jana Pilátová - Roční účetní závěrka podnikatelů 2019Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout Inventarizace, inventarizační rozdíly,KZ účtování zásob způsobem A a B,Časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daňNa co si dát pozor? Kde se chybuje?Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky k rozvahovému dniPodrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrkyPřehled situací, kde se v praxi chybuje při sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrátÚčetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva)Povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejnění účetní závěrkyUpozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrkuIII. Den 28.11.2019 - Ing. Roman Škaloud - DPH v tuzemsku a v zahraničí 2019, novinky 2020Legislativní vývoj u DPHPřehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPHPředmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH§10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převoduZměny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019, souhrnný daňový dokladZáklad daně a jeho oprava, opravné daňové dokladyNové pojetí nedobytných pohledávekSazby daně a jejich plánované změny na rok 2020 (plánované rozšíření sazby daně 10 %)Opětovné zařazení rozhlasového a televizního vysílání mezi plnění osvobozená od daněZměny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcíIntrakomunitární plnění v rámci EU včetně změnDovoz a vývoz zbožíSlužby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018)Nárok na odpočet daně a odpočet daně při změně režimu (§ 79)Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokutVykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)Další aktuality u DPH

Obsah kurzu - školení     Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákona o daních z příjmů, nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Dále také s  praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019, sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2019 a aktuální změny chystané pro rok 2020 ve zmiňovaných zákonech.ProgramI. den 26.11.2019 - Ing. Petr Kout Csc. - Daně z příjmů právnických a fyzických osob 2019 - Novinky 2020Poplatníci daně – problémy s vymezením rezidentů a nerezidentůDruhy příjmů – zdanitelné a nezdaňované, bezúplatné, nepeněžníDaňové a nedaňové náklady – problémyVýpočet daňové povinnosti DPPO a DPFOOdpočty od základu daně, slevy na daniJednotlivé druhy příjmů fyzických osob, způsoby uplatnění výdajůPodávání přiznání k dani z příjmůVýpočet záloh na daňZdanění podílů na ziskuaktuální změny, chystané pro rok 2020II. den 27.11.2019 - Ing. Jana Pilátová - Roční účetní závěrka podnikatelů 2019Desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout Inventarizace, inventarizační rozdíly,KZ účtování zásob způsobem A a B,Časové rozlišení, dohadné položky, odpisy, opravné položky, kursové rozdíly, odložená daň, splatná daňNa co si dát pozor? Kde se chybuje?Kontrolní vazby v obratové předvaze; nelogické zůstatky na účtech; účty, které nesmí mít zůstatky ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jana PilátováIng. Petr Kout CSc.Ing. Roman Škaloud
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Daňový účetní


Září 2019 # Komu je kurz určen: Pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list). Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce. Velkou cílovou skupinou jsou lidé, kteří se účetnictví a daním chtějí věnovat profesionálně nebo problematice porozumět k úspěšnému podnikání ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Září 2019 # Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Pomůžeme vám lépe se orientovat v účetní závěrce. Důraz je kladen na využití nabytých poznatků v řízení firmy. Výsledkem má být lepší komunikace účetního oddělení s vedením firmy a efektivnější řízení firmy. * 1. den: • účetnictví ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2019 # Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek. Bude poukázáno ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Říjen 2019 # Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Spolupráce lektorů ze soukromého a veřejného sektoru vám ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2019 # Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy, to vše se zaměřením na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Výklad bude doprovázen praktickými příklady a jeho ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2019 # Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky účtování a zdaňování operací s cennými papíry a podíly dle aktuálně platné legislativy pro podnikatele (nikoliv pro banky a finanční instituce). V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními aspekty a praktickými dopady jednotlivých operací, a to z pohledu právnických i fyzických osob. * • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti. Výklad ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2019 # Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a změny, které přinesl nový občanský zákoník a novely daňových předpisů v letech 2016 až 2019. Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi. * Operativní a finanční leasing zejména v těchto ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Seminář vám poskytne široký přehled tematické terminologie a objasnění zákonných povinností ocenění v účetnictví a v daních. Seznámíte se také s možnostmi využití ocenění pro různé účely a s vykazováním ocenění v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2019 # Cílem semináře je poskytnout vám ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání. Budete seznámeni s novinkami v této oblasti a budete upozorněni na časté chyby v této oblasti. V rámci výkladu ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Říjen 2019 # Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. Obsah: * Pohledávky, jejich právní úprava * Členění pohledávek a jejich ocenění * Vznik a zánik pohledávky * Opravné položky k pohledávkám * Odpis pohledávky * Zápočet pohledávek a závazků * Postoupení pohledávky před lhůtou splatnosti a po lhůtě splatnosti * Pohledávky ze ...   Kurz od firmy: Studio W


Daňový a účetní speciál 2019, Novinky 2020 v Lázních Bohdaneč

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 19 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Daňový | účetní | speciál | 2019http://studium-kurzy.cz/skoleni_82958_danovy-a-ucetni-special-2019--novinky-2020-v-laznich-bohdanec.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde