Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
nlp practitioner - brno

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: NLP Practitioner - Brno # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Výcvik NLP Practitioner je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování a jeho úspěšní absolventi získají mezinárodní certifikát NLP Practitioner. Obsah výcviku Základní modely a principy NLP NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé vědí to, co vědí Budování Rapportu - dosahování maximá
Výcvik NLP Practitioner je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování a jeho úspěšní absolventi získají mezinárodní certifikát NLP Practitioner. Obsah výcviku Základní modely a principy NLP NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé vědí to, co vědí Budování Rapportu - dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů u druhých osob Reprezentační systémy – pochopení toho, jakými kanály primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení Jazykové modely Meta Model jazyka - koučovací otázky pro doptávání se po detailech Milton Model jazyka - hypnotické jazykové vzorce s využitím v běžném životě Metafory - používané k podpoře kreativního řešení Využití několika různých modelů pro jazykovou flexibilitu NLP Techniky Landscape - transakční koučovací NLP technika pro efektivní stanovení cílů ve formě SMARTEP a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení Neurologické úrovně - transformační koučovací NLP technika Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými osobam - např. na prezentace, zkoušky, výběrová řízení - či na pochopení minulých konfliktních situací a jejich další eliminaci Kotvení - techniky na ovládání pocitů v jednotlivých situacích; tvorba nových kotev a odstranění starých a nevyhovujících kotev Kruh dokonalosti - technika na změnu pocitů a ovládání nechtěných emocí - např. pro odstranění nervozity před prezentací, stresu a obavy při zkouškách atd. Map Across - technika na změnu vnitřního nastavení, např. na to začít mít něco rád či přestat mít něco rád Visual Squash - technika na vnitřní konflikt - rozhodování se mezi více variantami, např. při volbě školy, předmětů, práce.. Rychlá léčba fobie - technika na odstraňování strachů, fobií a negativních vzpomínek na minulé události Celý výcvik je sebe-zkušenostní, takže kromě znalosti a procvičení vedení jednotlivých NLP technik si účastníci zpracují a vyřeší své konkrétní situace. Součástí výcviku a ceny je mezinárodní certifikace NLP Practitioner. NLP Practitioner se skládá z 8 výcvikových dní rozdělených do 4 modulů, které zahrnují jak teoretické poznatky a praktické aplikace na sebe sama i na druhé osoby, tak certifikaci. Adresa konání výcviku: Poděbradova 127, Brno

Obsah kurzu - školení     Výcvik NLP Practitioner je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování a jeho úspěšní absolventi získají mezinárodní certifikát NLP Practitioner. Obsah výcviku Základní modely a principy NLP NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé vědí to, co vědí Budování Rapportu - dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás Kalibrace - čtení neverbálního chování a očních pohybů u druhých osob Reprezentační systémy – pochopení toho, jakými kanály primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace Submodality - struktury vnitřních reprezentací a jejich použití při změně vnitřního nastavení Jazykové modely Meta Model jazyka - koučovací otázky pro doptávání se po detailech Milton Model jazyka - hypnotické jazykové vzorce s využitím v běžném životě Metafory - používané k podpoře kreativního řešení Využití několika různých modelů pro jazykovou flexibilitu NLP Techniky Landscape - transakční koučovací NLP technika pro efektivní stanovení cílů ve formě SMARTEP a definování konkrétní cesty a kroků pro jejich dosažení Neurologické úrovně - transformační koučovací NLP technika Pozice vnímání - technika pro přípravu na jednání s druhými osobam - např. na prezentace, zkoušky, výběrová řízení - či na pochopení minulých konfliktních ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová
  • ** Počet modulů:4
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: NLP Practitioner


Leden 2020 # NOVÝ certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner – verze 2019 je nejkomplexnější a nejobsáhlejší NLP Master kurz v Čechách a na Slovensku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší, co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. Naučíte se provádět efektivnější, rychlejší a ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Květen 2020 # NOVÝ certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner POPRVÉ NA SLOVENSKU! Jedná se o nejkomplexnější a nejobsáhlejší NLP Master kurz v Čechách a na Slovensku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší, co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. Naučíte se provádět ef...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Únor 2020 # Výcvik NLP Practitioner je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování a jeho úspěšní absolventi získají mezinárodní certifikát NLP Practitioner. Obsah výcviku Základní modely a principy NLP NLP komunikační model – základní struktura NLP, která ukazuje, jak lidé vědí to, co vědí Budování Rapportu - dosahování ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


Leden 2020 # Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování. Obsah NLP Premier Practitioner: Klasický NLP Practitioner certifikovaný výcvik, který zahrnuje nejnovější poznatky a techniky využívané v tradičních výcvicích Neuro-lingvistického pro...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


NLP Practitioner - Brno

Strana: | >> 1 << | Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | NLP | Practitioner | Brnohttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82945_nlp-practitioner---brno.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde