Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
personal breakthrough session - praha

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Personal Breakthrough Session - Praha # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Personal Breakthrough Session je ojedinělý a velmi rychlý způsob vedení koučovacího rozhovoru, který umožňuje dosáhnout významných změn a pokroků u klienta. PBTS je jednou z forem transformačního koučování, která je zaměřená na osobní hodnoty a přesvědčení klienta. Pomáhá klientovi dosáhnout všech osobních či pracovních cílů za velmi krátkou dobu b
Personal Breakthrough Session je ojedinělý a velmi rychlý způsob vedení koučovacího rozhovoru, který umožňuje dosáhnout významných změn a pokroků u klienta. PBTS je jednou z forem transformačního koučování, která je zaměřená na osobní hodnoty a přesvědčení klienta. Pomáhá klientovi dosáhnout všech osobních či pracovních cílů za velmi krátkou dobu během intenzivního koučování, jež je vedeno podle přesně dané struktury. Při Personal Breakthrough Session se využívají světově nejsilnější nástroje pro osobní změnu využívané v Neuro-lingvistickém programování, Ericksonské hypnóze či Časových liniích. Personal Breakthrough Session má přesně danou strukturu a pracuje se změnami na úrovni identity, hodnot a přesvědčení. Z jakého důvodu absolvovat Personal Breakthrough Session výcvik? Během výcviku se naučíte unikátní postupy a techniky vycházející z nejnovější metody pro rapidní osobní změnu. PBTS se v žádném případě nenechá nahradit klasickými či New Code NLP koučovacími technikami, a to ani v případě, že kouč používá pokročilé NLP změnové techniky. Personal Breakthrough Session již ve světě prošly milióny lidí, ale u nás je tato metoda v plenkách , a proto jsme se rozhodli ji nabídnout na českém a slovenském trhu ve formátu, který používá NLP Academy v UK a v podobné podobě, jako ji můžete absolvovat na našem Master Practitioneru. Rozsah výcviku: Struktura koučovacího rozhovoru vedeného pomocí Personal Breakthrough Session Pokročilé NLP změnové techniky Komunikace s nevědomím a jeho využití při intervencích Časové linie Identita, hodnoty a přesvědčení klienta - vyzjištění a práce s nimi Pokročilé jazykové vzorce Behavioral & Language Model Zakotvení budoucích zdrojů Harmonogram výcviku: Modul 1: Struktura rozhovoru pomocí Personal Breakthrough Session Komunikace k vědomí a nevědomí klienta Pokročilé jazykové modely I Hodnoty, přesvědčení a identita Pokročilé NLP změnové techniky I Modul 2: Pokročilé jazykové modely II Intervence na úrovni nevědomí Pokročilé NLP změnové techniky II Práce s časovými liniemi Behavioral & Language Model Nevědomé kotvení zdrojů Základním předpokladem pro absolvování kurzu je absolvování výcviku NLP Practitioner nebo NLP Premier Practitioner nebo Intenzivního výcviku NLP koučování. Co získá klient během PBTS? Možná, že váš klient již dosahuje mnoha úspěchů v různých oblastech svého života, ale některé oblasti stále ještě potřebuje změnit. PBTS vás naučí nové a neobvyklé nástroje, které mu pomohou dosáhnout úspěchu právě v nich a umožní mu také výrazně zvýšit svoji výkonnost. Tato forma koučování je skvělou volbou pro lidi, kteří dlouhodobě řeší některé situace a problémy. Dále se hodí pro všechny osoby, které si neví rady s celými komplexními tématy a nejsou schopni je sami vyřešit, a to především z důvodu limitujících přesvědčení nebo negativních minulých zkušeností. Příklady témat realizovaných při Personal Breakthrough Sessions: Zvýšení nedostatečného sebevědomí Efektivnější rozhodování Zvýšení osobní motivace Zlepšení vztahů s ostatními lidmi Kariéra a zvýšení pracovní výkonnosti Odstranění strachů a fóbií Lepší zvládání stresu Odstranění prokrastinace Odstranění negativních vzpomínek z minulosti Odstranění kouření Jak poznáte, že klient potřebuje Breakthrough Session? Breakthrough Session je velmi účinná, pokud během rozhovoru zjistíte, že klient: má nějaké nedořešené věci v minulosti, které ho negativně ovlivňují neustále se dostává do stejných nebo podobných situací opakuje stejné nechtěné chování nebo zlozvyk a neví si s ním rady klient přemýšlí a říká: Přeji si, abych mohl..., na jedné straně chci toto a na druhé straně chci tamto..., kdybych tak znal způsob, jak to udělat..., nemohu nechat být.., nemohu to přestat dělat - pokoušel jsem se o to, ale nejde to..., nevím, z jakého důvodu se tak cítím...proč dělám stále to samé..., nemohu s tím zatím nic udělat..., zajímalo by mě, jak jiní lidé překonávají takovéto obtíže... Jedno setkání PBTS trvá 4-5hodin

Obsah kurzu - školení     Personal Breakthrough Session je ojedinělý a velmi rychlý způsob vedení koučovacího rozhovoru, který umožňuje dosáhnout významných změn a pokroků u klienta. PBTS je jednou z forem transformačního koučování, která je zaměřená na osobní hodnoty a přesvědčení klienta. Pomáhá klientovi dosáhnout všech osobních či pracovních cílů za velmi krátkou dobu během intenzivního koučování, jež je vedeno podle přesně dané struktury. Při Personal Breakthrough Session se využívají světově nejsilnější nástroje pro osobní změnu využívané v Neuro-lingvistickém programování, Ericksonské hypnóze či Časových liniích. Personal Breakthrough Session má přesně danou strukturu a pracuje se změnami na úrovni identity, hodnot a přesvědčení. Z jakého důvodu absolvovat Personal Breakthrough Session výcvik? Během výcviku se naučíte unikátní postupy a techniky vycházející z nejnovější metody pro rapidní osobní změnu. PBTS se v žádném případě nenechá nahradit klasickými či New Code NLP koučovacími technikami, a to ani v případě, že kouč používá pokročilé NLP změnové techniky. Personal Breakthrough Session již ve světě prošly milióny lidí, ale u nás je tato metoda v plenkách , a proto jsme se rozhodli ji nabídnout na českém a slovenském trhu ve formátu, který používá NLP Academy v UK a v podobné podobě, jako ji můžete absolvovat na našem Master Practitioneru. Rozsah výcviku: ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová
  • ** Počet modulů:2
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Personal Breakthrough Session


Duben 2020 # Personal Breakthrough Session je ojedinělý a velmi rychlý způsob vedení koučovacího rozhovoru, který umožňuje dosáhnout významných změn a pokroků u klienta. PBTS je jednou z forem transformačního koučování, která je zaměřená na osobní hodnoty a přesvědčení klienta. Pomáhá klientovi dosáhnout všech osobních či pracovních cílů za velmi ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Květen 2020 # Personal Breakthrough Session je ojedinělý a velmi rychlý způsob vedení koučovacího rozhovoru, který umožňuje dosáhnout významných změn a pokroků u klienta. PBTS je jednou z forem transformačního koučování, která je zaměřená na osobní hodnoty a přesvědčení klienta. Pomáhá klientovi dosáhnout všech osobních či pracovních cílů za velmi ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


Personal Breakthrough Session - Praha

Strana: | >> 1 << | Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Personal | Breakthrough | Sessionhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82943_personal-breakthrough-session---praha.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde