Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
intenzivni vycvik systemickeho koucovani - pr aha

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Intenzivní výcvik systemického koučování - Praha # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Intenzivní výcvik systemického koučování obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení systemického koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče a je určen všem, kteří chtějí poznat systemický přístup a rozvíjet svoji kariéru v oblasti systemického koučování nebo ve vedení jiných lidí. Uděláme z vás během 4 dnů systemické
Intenzivní výcvik systemického koučování obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení systemického koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče a je určen všem, kteří chtějí poznat systemický přístup a rozvíjet svoji kariéru v oblasti systemického koučování nebo ve vedení jiných lidí. Uděláme z vás během 4 dnů systemické kouče, kteří mohou ihned začít pracovat s interními i externími klienty. Staňte se vynikajícím koučem a neplaťte za to statisíce! Obsah výcviku: Modul 1 Úvod do systemického přístupu a koučování, Vedení systemického koučovacího rozhovoru I. (shromažďování podnětů, definování žádosti a zakázky, dohoda o kontraktu): Předpoklady, principy a přístupy koučování Formy spolupráce s klientem, typy koučování Klíčové kompetence systemického kouče Historie a filozofické základy systemického přístupu (radikální konstruktivismus, kybernetika 1. a 2. řádu, obecná teorie systémů, teorie chaosu, na řešení zaměřený přístup, zakázkový model) Kvadranty pomoci podle Kurta Ludewiga Způsob vedení koučovacího rozhovoru GROW model jako základní koučovací model Role kouče, klienta, reflektujícího týmu Začátek koučovacího rozhovoru a navázání vztahu Nastavení úvodních rámců a podmínek spolupráce Stanovování cílů a zaměření na jejich dosažení Základní struktura koučovacího rozhovoru Vedení systemického koučovacího rozhovoru (shromažďování podnětů, definování žádosti a zakázky, dohoda o kontraktu) Techniky vedení systemického koučovacího rozhovoru Typy systemických koučovacích otázek Modul 2 Vedení systemického koučovacího rozhovoru II. (realizace, paradoxní instrukce, oceňování, systemická doporučení), reflektující týmy, zadání 3. strany: Vedení systemického koučovacího rozhovoru (realizace, paradoxní instrukce, oceňování, systemická doporučení) Zadání třetích stran Techniky aktivního naslouchání Zadání třetích stran Změna pohledu na situaci (zázračná otázka, škálování, výjimky a zdroje, přerámcování, práce s kontextem) Změna chování (otázky na změnu chování, identifikace a rozšiřování možností, konstruování řešení, malé kroky k velkým změnám) Reflexe a sebereflexe Pravidla práce s reflektujícími týmy Překonání složitých situací v koučování Zakončení systemického koučovacího rozhovoru Podmínky certifikace: Obhajoba nahrávky systemického koučovacího rozhovoru v délce 60 minut. Proces certifikace je volitelný.

Obsah kurzu - školení     Intenzivní výcvik systemického koučování obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení systemického koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče a je určen všem, kteří chtějí poznat systemický přístup a rozvíjet svoji kariéru v oblasti systemického koučování nebo ve vedení jiných lidí. Uděláme z vás během 4 dnů systemické kouče, kteří mohou ihned začít pracovat s interními i externími klienty. Staňte se vynikajícím koučem a neplaťte za to statisíce! Obsah výcviku: Modul 1 Úvod do systemického přístupu a koučování, Vedení systemického koučovacího rozhovoru I. (shromažďování podnětů, definování žádosti a zakázky, dohoda o kontraktu): Předpoklady, principy a přístupy koučování Formy spolupráce s klientem, typy koučování Klíčové kompetence systemického kouče Historie a filozofické základy systemického přístupu (radikální konstruktivismus, kybernetika 1. a 2. řádu, obecná teorie systémů, teorie chaosu, na řešení zaměřený přístup, zakázkový model) Kvadranty pomoci podle Kurta Ludewiga Způsob vedení koučovacího rozhovoru GROW model jako základní koučovací model Role kouče, klienta, reflektujícího týmu Začátek koučovacího rozhovoru a navázání vztahu Nastavení úvodních rámců a podmínek spolupráce Stanovování cílů a zaměření na jejich dosažení Základní struktura koučovacího ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová
  • *Podmínky certifikace: Obhajoba nahrávky systemického koučovacího rozhovoru v délce 60 minut. Proces certifikace je volitelný. * Počet modulů:2
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Intenzivní výcvik systemického


Leden 2020 # Intenzivní výcvik systemického koučování obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení systemického koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče a je určen všem, kteří chtějí poznat systemický přístup a rozvíjet svoji kariéru v oblasti systemického koučování nebo ve vedení jiných lidí. Uděláme ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Leden 2020 # Intenzivní výcvik systemického koučování obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení systemického koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče a je určen všem, kteří chtějí poznat systemický přístup a rozvíjet svoji kariéru v oblasti systemického koučování nebo ve vedení jiných lidí. ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Březen 2020 # Výcvik obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení NLP koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče. Je určen všem, kteří chtějí poznat NLP, využívat NLP v koučování a rozvíjet svoji kariéru v oblasti koučování nebo ve vedení jiných lidí. Uděláme z vás během 6 dnů NLP kouče, kteří mohou ihned začít ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


Intenzivní výcvik systemického koučování - Praha

Strana: | >> 1 << | Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Intenzivní | výcvik | systemického | koučováníhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82942_intenzivni-vycvik-systemickeho-koucovani---praha.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde