Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
novela stavebniho zakona v praxi autorizovany ch osob a investoru - problemy soucasne praxe novelizace § 96b

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů problémy současné praxe, novelizace § 96b # SEKURKON s.r.o.

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018 Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA - 2 body. Cíl semináře: Cílem školení je přiblížit projektantům,
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018 Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA - 2 body. Cíl semináře: Cílem školení je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem 225 - 2017 s navazujícími právními předpisy do praxe v oblasti přípravy staveb, upozornit na změny v postupech stavebních úřadů i dotčených orgánů jak u obecných, tak speciálních staveb, přiblížit problematiku umisťování souborů staveb, liniových staveb i upozornit na aktuální novelizaci § 96b (vydávání závazných stanovisek) s účinností od 1.9.2018. Seminář je určen: Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost. Program: Změny provedené novelou SZ a jejich dopad na přípravu staveb a činnost AO Změny souvisejících právních předpisů v přehledu Změny ve vyhlášce č. 499 - 2006 Sb., o dokumentaci staveb pravidla pro užití razítka AO Nové pojmy ve stavebním zákoně a jejich využití v praxi - soubor staveb v praxi stavebních úřadů Změny v příslušnosti stavebních úřadů, orgán územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, Závazné stanovisko orgánu územního plánování- novelizace § 96 b, Územní řízení a nové principy při umisťování a povolování staveb Problematika staveb na cizím pozemku - § 184a) Společné povolení Změny v oblasti povolování staveb (stavební povolení, ohlášení ) Problematika kolaudace staveb Metodické pokyny MMR vydávané v souvislosti s novelou Stavby v režimu zákona 416 - 2009 Sb., ve znění novely 169 - 2018 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury Lektoruje: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Obsah kurzu - školení     Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018 Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA - 2 body. Cíl semináře: Cílem školení je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem 225 - 2017 s navazujícími právními předpisy do praxe v oblasti přípravy staveb, upozornit na změny v postupech stavebních úřadů i dotčených orgánů jak u obecných, tak speciálních staveb, přiblížit problematiku umisťování souborů staveb, liniových staveb i upozornit na aktuální novelizaci § 96b (vydávání závazných stanovisek) s účinností od 1.9.2018. Seminář je určen: Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost. Program: Změny provedené novelou SZ a jejich dopad na přípravu staveb a činnost AO Změny souvisejících právních předpisů v přehledu Změny ve vyhlášce č. 499 - 2006 Sb., o dokumentaci staveb pravidla pro užití razítka AO Nové pojmy ve stavebním zákoně a jejich využití v praxi - soubor staveb v praxi stavebních úřadů Změny v příslušnosti stavebních úřadů, orgán územního plánování a stavební ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.
  • JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
  • Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA - 2 body.Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a akreditované osvědčení MV ČR a osvědčení ČKAIT a ČKA. Akci připravuje Dana Baňochová Koordinátorka akce Bližší informace můžete získat na tel. čísle 605 217 792, nebo pošlete e-mail: b
  • Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 5. dne před konáním akce. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem [SEKURKON] a odběratelem [účastník]. Poplatek lze po domluvě uhradit na místě při registraci v hotovosti. Na základě doručené závazné přihlášky vystavíme do 5 dnů zálohovou fakturu. SEKURKON s.r.o. IČ: 29301998, DIČ: CZ29301998 Podmínky storna: Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5 dnů 50 % z celkového poplatku za akci. [Rozhodující je den doručení!] Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. Přihlašující organizace [objednavatel] akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v zákonných lhůtách předáním daňového dokladu.

SEARCHKurzy: Novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů problémy současné praxe, novelizace § 96b

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Novela | stavebního | zákona | praxihttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82884_novela-stavebniho-zakona-v-praxi-autorizovanych-osob-a-investoru---problemy-soucasne-praxe--novelizace-§-96b.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde