Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
vedeni spisove sluzby u verejnopravnich puvod cu (listinna i elektronicka forma)

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Vedení spisové služby u veřejnoprávních původců (listinná i elektronická forma) # InAkademia s.r.o.

Seminář je určen územním samosprávným celkům a jimi založeným nebo zřízeným organizačním složkám a právnickým osobám, organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím, státním podnikům, školám a zdravotnickým zařízením, kteří řeší otázku, jak zpracovat a zabezpečit své dokumenty (včetně elektronických) v souladu s požadavky kladenými zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. * Na semináři probereme aktuální informace o provádění spisové služby. Jak správně postupovat při ukládání dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak provádět skartační řízení a vyřazováním dokumentů. Povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců v oblasti správy dokumentů. Přehled platné legislativy týkající se různých odvětví (např. průmysl, školství, zdravotnictví, služby, obce a jimi zřizované příspěvkové subjekty).Program I. část · Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy · aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 111 - 2019 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) · využití vyhlášky č. 85 - 2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře · Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57 - 2017 · zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce · dopad nařízení ochrany osobních údajů na dokumenty pohledem zákona č. 110 - 2019 Sb. · tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu     II. část · Vedení spisové služby, formy a rozdíly mezi nimi · příjem, evidence a označování dokumentů · podací deník, elektronický systém spisové služby · konverze dokumentů · převod dokumentu z analogové do digitální podoby · převod dokumentu z digitální do analogové podoby · změny formátů · procesy správy dokumentů (od přijetí k jeho vyřízení) · oběh, schvalování, vyhotovování, odesílání · mimořádná situace ve spisové službě · kdy nastává, jak se postupuje · ukládání dokumentů · povinné náležitosti spisovny · pravidla pro ukládání dokumentů v analogové podobě · spisovna jako součást elektronického systému spisové služby · pravidla pro ukládání dokumentů v elektronické podobě · spisová rozluka · reorganizace, sloučení, rušení subjektu, migrace dat     III. část · Skartační řízení · komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost) · příprava skartačního návrhu a průběh skartačního řízení · elektronické skartační řízení · archivace dokumentů a jejich předání do archivu · likvidace dokumentů   IV. část · Kontroly vedení spisové služby · příprava na ni · časté chyby   V. část · Diskuze  
Na semináři probereme aktuální informace o provádění spisové služby. Jak správně postupovat při ukládání dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak provádět skartační řízení a vyřazováním dokumentů. Povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců v oblasti správy dokumentů. Přehled platné legislativy týkající se různých odvětví (např. průmysl, školství, zdravotnictví, služby, obce a jimi zřizované příspěvkové subjekty).ProgramI. část· Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy· aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 111 - 2019 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)· využití vyhlášky č. 85 - 2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře· Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57 - 2017· zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce· dopad nařízení ochrany osobních údajů na dokumenty pohledem zákona č. 110 - 2019 Sb.· tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu  II. část· Vedení spisové služby, formy a rozdíly mezi nimi· příjem, evidence a označování dokumentů· podací deník, elektronický systém spisové služby· konverze dokumentů· převod dokumentu z analogové do digitální podoby· převod dokumentu z digitální do analogové podoby· změny formátů· procesy správy dokumentů (od přijetí k jeho vyřízení)· oběh, schvalování, vyhotovování, odesílání· mimořádná situace ve spisové službě· kdy nastává, jak se postupuje· ukládání dokumentů· povinné náležitosti spisovny· pravidla pro ukládání dokumentů v analogové podobě· spisovna jako součást elektronického systému spisové služby· pravidla pro ukládání dokumentů v elektronické podobě· spisová rozluka· reorganizace, sloučení, rušení subjektu, migrace dat  III. část· Skartační řízení· komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost)· příprava skartačního návrhu a průběh skartačního řízení· elektronické skartační řízení· archivace dokumentů a jejich předání do archivu· likvidace dokumentů IV. část· Kontroly vedení spisové služby· příprava na ni· časté chyby V. část· Diskuze

Obsah kurzu - školení     Na semináři probereme aktuální informace o provádění spisové služby. Jak správně postupovat při ukládání dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak provádět skartační řízení a vyřazováním dokumentů. Povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců v oblasti správy dokumentů. Přehled platné legislativy týkající se různých odvětví (např. průmysl, školství, zdravotnictví, služby, obce a jimi zřizované příspěvkové subjekty).ProgramI. část· Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy· aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 111 - 2019 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)· využití vyhlášky č. 85 - 2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře· Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57 - 2017· zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce· dopad nařízení ochrany osobních údajů na dokumenty pohledem zákona č. 110 - 2019 Sb.· tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu  II. část· Vedení spisové služby, formy a rozdíly mezi nimi· příjem, evidence a označování dokumentů· podací deník, elektronický systém spisové služby· konverze dokumentů· převod dokumentu z analogové do digitální podoby· převod dokumentu z digitální do ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Linda Řezníčková
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.

SEARCHŠkolení: Vedení spisové služby
Vedení spisové služby u veřejnoprávních původců (listinná i elektronická forma)

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Vedení | spisové | služby | veřejnoprávníchhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82868_vedeni-spisove-sluzby-u-verejnopravnich-puvodcu-(listinna-i-elektronicka-forma).html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde